Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  3

  Предмет: К-1234/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1304/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2083/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1090/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1814/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1145/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2551/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1242/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1300/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2112/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1844/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:35
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1824/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:40
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 09:40
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-3958/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:42
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-3959/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:44
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1094/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 09:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-3980/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:46
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-3995/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:48
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4000/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:50
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1309/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 09:50
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4031/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:52
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4033/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:54
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4050/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:56
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4051/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 09:58
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1549/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4060/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-1804/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1107/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-761/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1311/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-1665/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-1263/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-1394/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-2066/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-2559/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-605/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-3155/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4068/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:02
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4068/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:02
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4082/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:04
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4098/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:06
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4113/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:08
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4121/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:10
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1315/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:10
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4123/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:12
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4132/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:14
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1108/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 10:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4141/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:16
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4146/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:18
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4180/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:20
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1321/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:20
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4194/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:22
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4196/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:24
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-4214/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  03.12.2021, во 10:26
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1111/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1323/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1336/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-3181/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2564/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-21/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2147/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1070/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1324/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 10:40
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1123/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 10:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1149/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-115/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-229/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-2177/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-3270/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-2553/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-3193/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.12.2021, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1153/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 11:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1154/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1057/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2552/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1851/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2488/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1325/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 11:40
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1158/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 11:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1344/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 11:50
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1413/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-598/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-3205/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1160/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-87/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-2843/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1162/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 12:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1166/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2410/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-1451/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: К-2666/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: КОК-47/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2125/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3435/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-11572/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-775/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1106/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:02
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1200/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:04
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3438/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-784/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7793/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:06
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7858/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:08
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3444/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-808/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-11031/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10874/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:12
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-11163/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3452/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-819/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-11533/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:16
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7535/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:18
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3469/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8126/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-830/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9093/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:22
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9213/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:24
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3484/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-848/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-697/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:26
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6770/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:28
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-94/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3485/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-491/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2824/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1550/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-166/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-93/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2190/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2331/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2242/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6609/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2629/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2554/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1651/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-862/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2951/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:32
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-730/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:32
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3131/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:34
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-838/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:34
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1496/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2914/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:36
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-901/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:36
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-932/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:38
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2952/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:38
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2976/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1272/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1065/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-865/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2984/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:42
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13223/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:42
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3014/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:44
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13260/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:44
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3783/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8920/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-390/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3023/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:46
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13433/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:46
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13458/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:48
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3043/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:48
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3048/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-543/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13513/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13708/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:52
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3086/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:52
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13640/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:54
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6307/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-871/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13540/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:56
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-635/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:58
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-3/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7191/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3784/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-669/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-121/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-78/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-586/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-438/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2406/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2556/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1210/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-917/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2219/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-551/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:02
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-474/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:04
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1488/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-445/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:06
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-311/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:08
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-577/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-720/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-580/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:12
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-582/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1497/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-672/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1798/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: К-1699/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-934/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:16
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:18
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6796/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1685/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1500/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-947/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4047/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2183/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-927/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2447/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-31/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-3015/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2456/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-145/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2565/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1460/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4054/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3496/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-961/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4042/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4055/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1362/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-966/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4046/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: К-1699/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: К-2410/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4048/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3961/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3961/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: К-2275/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-983/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4058/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-749/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-340/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-337/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-992/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-998/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2567/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-148/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1541/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1648/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1390/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1065/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1402/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1420/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: К-2008/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-3169/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-25/16

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-714/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1583/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-3353/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-327/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-147/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2563/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-36/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1367/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1369/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1375/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-3340/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-559/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4003/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-54/19

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2501/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2498/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-147/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2699/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-82/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2288/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2015/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2387/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-953/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3973/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1376/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-605/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3978/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1381/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-120/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1384/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-920/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4016/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-3149/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1230/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-897/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-129/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-99/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1004/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2481/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3996/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3996/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1389/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4026/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1786/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2306/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-122/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2197/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-113/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10212/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7693/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-12949/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10803/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1397/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10626/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-426/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-221/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-705/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2749/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3811/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5250/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1008/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3836/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:02
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3838/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:04
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2755/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-300/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14608/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1022/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3850/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:06
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3864/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:08
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4966/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-480/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2760/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3869/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8591/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1028/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3876/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3882/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:14
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2782/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-305/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10647/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-2410/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8597/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1053/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3926/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:16
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3935/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-766/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3935/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:19
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10681/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-286/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-687/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2811/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3944/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-763/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1060/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8726/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-763/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:21
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2875/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:22
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-767/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:23
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-767/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:24
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2664/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-296/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2789/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8785/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1092/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-769/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:26
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-769/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:27
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-770/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:29
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11826/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-652/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-423/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2687/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2449/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-770/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-855/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1101/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8763/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-359/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-528/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2364/16

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1478/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2503/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3036/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-772/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:32
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-772/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:33
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11747/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-776/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8677/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1112/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-776/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:36
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-782/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:38
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-782/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:39
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11586/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2703/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2317/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1135/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8456/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3016/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:41
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:42
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-788/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:44
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1785/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2578/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10106/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-788/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2827/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1159/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8448/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2893/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:46
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2967/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:47
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-794/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:47
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3001/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-794/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3038/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:49
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-503/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2539/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-845/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3092/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-817/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8548/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1165/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2969/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-817/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3099/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3160/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:52
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14099/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:53
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14337/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:54
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-821/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:54
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1479/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2619/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-821/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-304/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8523/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3231/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:56
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3223/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:57
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-830/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:57
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-830/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:58
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2629/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2255/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-136/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-104/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-836/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-12652/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-99/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3245/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-90/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2078/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2590/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8599/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1173/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8479/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2388/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2896/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3246/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:01
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3370/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:02
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3374/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:03
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3388/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:04
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2256/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1482/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2798/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8476/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1185/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2736/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2172/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2113/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1545/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1185/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3268/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3268/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1603/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2031/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-860/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2722/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1211/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5461/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2720/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2028/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1607/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1219/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5838/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1616/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2216/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2704/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5945/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1237/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2613/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-136/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2127/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1624/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1245/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-3307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2952/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2978/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2581/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1951/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:35