Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8630/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9391/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 08:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9408/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9125/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 08:55
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2648/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1660/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-64/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-1451/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15057/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-3373/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15062/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14393/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:03
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15065/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15385/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4814/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-3965/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15072/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:06
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14395/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:07
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15073/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8152/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15389/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15074/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8420/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15112/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:12
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14412/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:13
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15124/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:14
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-40/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-9/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9997/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-612/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8622/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15127/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:16
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14423/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:17
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15136/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15132/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8511/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: КРМ-403/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15138/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8707/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15142/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:22
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14429/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:23
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15037/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9836/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8625/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15039/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:26
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15044/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:28
 • Февруари
  9

  Предмет: КРМ-1/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9904/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-615/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1974/15

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-21/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1081/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2602/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8981/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15237/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2240/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1980/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8816/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2630/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1202/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15250/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14437/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:33
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15265/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15269/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4718/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15275/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15280/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-53/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14361/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-620/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15286/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8606/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15290/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15309/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2666/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14374/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5341/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15325/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14443/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:47
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14375/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:47
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15327/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14453/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4396/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8722/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15344/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15345/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4451/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4451/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14458/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:53
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15346/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4614/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14474/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8746/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4763/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15349/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15356/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5075/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14495/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1031/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1209/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-880/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1769/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2396/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-136/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9238/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-200/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5235/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15369/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1401/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1401/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-231/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15374/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:02
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8908/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:02
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14496/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:03
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8909/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:04
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14502/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-3467/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8947/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:06
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15386/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:06
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14504/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:07
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15388/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:08
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8955/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:08
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14505/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8970/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9487/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8977/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:12
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15398/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:12
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14514/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:13
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15418/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:14
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-15405/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:14
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-8995/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:14
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14521/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-3381/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9004/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:16
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14529/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:17
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5496/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:18
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14544/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-3828/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5832/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5890/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:22
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14549/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:23
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-5988/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:24
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14556/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9429/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6135/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:26
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6235/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:28
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14566/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1865/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1989/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1194/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2393/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6443/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1138/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6588/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:32
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6086/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:34
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14573/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-4251/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6631/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:36
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6757/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:38
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14574/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-6900/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9340/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-11078/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:43
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14584/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9746/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14615/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:47
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14644/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9586/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-13097/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14652/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9576/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14660/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2229/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1966/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9563/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9183/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2772/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-122/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2246/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1144/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14665/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:03
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14670/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-9532/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14676/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14690/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14693/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14695/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:23
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14704/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14705/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:27
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14706/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1521/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1106/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2761/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1597/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1994/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-6/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-197/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2613/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14707/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14713/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-118/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14719/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14726/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-119/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14735/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2544/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-121/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: ПРК-С-14741/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-856/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2710/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1585/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-3062/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1051/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-138/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-1424/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-199/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  09.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-76/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-106/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-106/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КМ-106/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2260/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2223/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-58/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-157/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-371/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-590/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  9

  Предмет: КОК-41/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  09.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2450/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  09.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-2507/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2717/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1882/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1138/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1290/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-241/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1695/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2426/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-206/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9534/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: КМ-117/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9580/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9587/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9627/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9659/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9666/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9683/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9728/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9734/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9710/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9749/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9762/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9764/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9765/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9652/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2401/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-9530/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-83/14

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1305/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1752/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-73/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2926/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-3722/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:02
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-4263/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:04
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-6878/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:04
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-6878/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:04
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-5248/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:08
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-5883/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-8868/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:12
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-7546/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:14
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-7761/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:16
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-11474/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:18
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-11480/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-11547/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:22
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2026/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2337/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2322/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1260/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2976/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1996/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-174/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2465/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2817/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1052/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2448/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  10.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-2776/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  10.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1728/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1307/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-1814/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11255/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2226/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1927/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 3
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-20/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-222/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6113/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6122/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6126/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11256/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6133/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:06
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6136/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11375/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3138/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6156/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4297/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:12
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4284/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:14
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-2705/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11386/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  13

  Предмет: К-913/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4267/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:16
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4363/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11388/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3458/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3458/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4333/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4376/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:22
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4385/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3122/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3122/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11391/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4391/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:26
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4394/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:28
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4411/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-104/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2699/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11395/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2705/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-724/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-10325/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2558/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1567/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1570/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1570/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2546/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1124/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1124/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4431/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4437/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4405/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11429/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4451/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4513/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11443/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4597/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1134/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-876/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4605/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4660/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11571/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7990/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4693/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4703/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5817/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5817/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-11574/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4717/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-437/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4747/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4764/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3494/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7706/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4771/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4775/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7955/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3669/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4317/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-3034/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1799/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-937/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2250/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1919/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-121/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ-113/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1136/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1635/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3803/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7904/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1144/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7749/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4533/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:11
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:12
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4791/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3563/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3563/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1964/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4258/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4830/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5152/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-4873/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8115/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8115/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-106/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5319/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-106/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-416/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 23
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1666/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КМ-107/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1803/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1689/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1566/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2543/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5376/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7629/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8121/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5511/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5628/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7620/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8045/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-10026/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5770/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-7966/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3599/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6173/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-701/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2402/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-775/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2043/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-16/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  13.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6271/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-179/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-3640/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6284/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6285/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6307/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6413/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6712/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-5481/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2420/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-132/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-133/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2738/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1418/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8344/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6405/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6256/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8528/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-6644/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-65/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  13

  Предмет: К-146/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8218/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8218/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8390/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2715/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8158/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-236/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-367/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1179/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2578/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2543/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1751/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8508/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-С-8675/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  13

  Предмет: К-447/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-607/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-7/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2346/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-859/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-897/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-23/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2669/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  13

  Предмет: ПРК-Ј-479/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2709/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2028/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2981/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-689/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  13

  Предмет: К-2494/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 13:15
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1386/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-1386/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КОК-130/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  13.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-14773/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-2272/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-16229/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-Ј-671/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-1541/18

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-13294/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-15424/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: К-2603/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  14.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-16243/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-15432/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-10155/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  14.02.2023, во 09:03
 • Февруари
  14

  Предмет: ПРК-С-16245/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.02.2023, во 09:04