Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-321/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-357/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:32
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-362/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:34
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-369/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:36
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-371/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:38
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-372/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:40
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-383/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:42
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-387/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:44
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:46
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-409/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-901/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 08:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-410/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:52
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-419/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:54
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-422/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:56
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-428/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 08:58
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12533/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-437/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3472/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-759/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-446/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:02
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12534/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:02
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-459/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:04
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12547/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:04
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12547/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:04
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-462/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:06
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-464/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:08
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12561/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:10
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12561/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:10
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12561/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:10
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-465/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:10
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-471/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:12
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-515/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:14
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:15
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12566/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:16
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12575/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:18
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-517/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:20
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-261/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:20
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12579/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:20
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12491/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:22
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-518/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:22
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12493/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:24
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-522/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:24
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-522/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:24
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12496/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:26
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-524/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:26
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-12500/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:28
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-525/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:28
 • Април
  10

  Предмет: К-930/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2215/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-1460/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-97/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-1522/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-467/17

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-546/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-770/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-2077/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2244/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:32
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-780/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:32
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-783/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:34
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2254/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:34
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2258/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:36
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-797/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:36
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-800/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:38
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2283/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:38
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-801/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:40
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:40
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-835/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:42
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-2671/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:42
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3182/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:44
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-836/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:44
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-756/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:45
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-756/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:45
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3026/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:46
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-837/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:46
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-840/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:48
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3300/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:48
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-260/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 09:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3312/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-841/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-863/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:52
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3317/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:52
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3365/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:54
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-866/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:54
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3376/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:56
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-868/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:56
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-869/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:58
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3420/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 09:58
 • Април
  10

  Предмет: КОК-30/17

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-2142/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-574/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: КОК-150/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-351/16

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-Ј-239/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-872/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  10.04.2020, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-897/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 10:02
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-3476/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.04.2020, во 10:02