Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  1

  Предмет: К-2050/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-191/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-195/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-590/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-345/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-200/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-204/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1720/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-21/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-611/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-602/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1415/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-986/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7615/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1092/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-10/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: КМ-33/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7687/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:32
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7691/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:34
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7718/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:36
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-206/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7722/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-912/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7767/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:42
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7788/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:44
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-621/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7798/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:48
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-208/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-7847/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1983/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-616/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КМ-33/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-27/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-189/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-284/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-11/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-53/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-296/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КОК-38/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:02
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:04
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:06
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:08
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1570/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-196/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 18
  01.06.2020, во 10:12
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:14
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-455/16

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:16
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:18
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-214/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-233/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 18
  01.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-965/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:22
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-246/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 18
  01.06.2020, во 10:24
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-297/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:28
 • Јуни
  1

  Предмет: К-279/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-215/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1147/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1456/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-633/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: КМ-43/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-304/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-1307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-322/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-375/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:32
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-481/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:34
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-491/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:36
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-521/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:38
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1154/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-383/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-536/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-538/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:42
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-539/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:44
 • Јуни
  1

  Предмет: К-266/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-981/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-619/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:46
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-714/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:48
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-722/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-736/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:52
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-768/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:54
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-786/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:56
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-791/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 10:58
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-685/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-685/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КМ-43/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: КОК-86/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-2127/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-329/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-819/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-822/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:02
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-882/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:04
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-925/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:06
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-938/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:08
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-1659/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-1688/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  01.06.2020, во 11:12