Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  10

  Предмет: К-798/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1465/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-528/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1383/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-718/17

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-367/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-579/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 09:15
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14683/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-897/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-2085/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1931/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1673/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1362/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-175/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1356/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1829/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-897/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-248/16

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-140/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14686/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:35
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14687/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14702/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:45
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 09:45
 • Јули
  10

  Предмет: К-1758/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.07.2020, во 09:45
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 09:45
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14718/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:50
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14730/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 09:55
 • Јули
  10

  Предмет: К-967/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-3349/12

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1488/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-76/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-509/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-607/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-6197/07

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-92/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14742/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-6/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1359/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14744/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:05
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14761/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:10
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14792/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:15
 • Јули
  10

  Предмет: КМ-127/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  10.07.2020, во 10:15
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14796/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:20
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14803/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:25
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-13/12

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1063/04

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1922/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14812/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1828/15

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-308/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-734/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1865/16

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14814/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14826/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:45
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14827/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:50
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14832/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 10:55
 • Јули
  10

  Предмет: К-393/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-14834/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-366/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-849/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1109/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-331/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-384/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 11:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-741/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-2185/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1772/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-248/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1695/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-560/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-699/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 11:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-193/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 11:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-671/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 11:40
 • Јули
  10

  Предмет: К-1981/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-292/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-684/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-365/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-2094/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-196/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-74/12

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  10.07.2020, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1070/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.07.2020, во 12:15
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-705/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 12:20
 • Јули
  10

  Предмет: К-1889/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-606/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-1390/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-706/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-527/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-693/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 12:45
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-28/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 12:45
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-М-685/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  10.07.2020, во 12:45
 • Јули
  10

  Предмет: К-1959/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1582/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-739/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  10.07.2020, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-1212/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.07.2020, во 13:15