Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-230/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-214/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-214/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-202/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-202/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-199/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-199/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-189/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 11:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-189/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 11:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-893/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-893/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-893/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-49/17

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-864/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-864/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-897/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-897/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-790/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  09.12.2019, во 12:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10031/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-592/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-7593/16

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6514/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10031/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 52
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10032/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:32
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10037/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:34
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6521/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:35
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2005/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 08:35
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10039/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:36
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10040/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:38
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6522/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1276/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4571/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10045/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10048/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:42
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4282/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10052/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:46
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6506/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:47
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10060/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:48
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4277/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-751/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 08:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4188/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 08:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10065/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10403/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:52
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10070/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:54
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2269/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 08:55
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10083/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:56
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10090/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 08:58
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6248/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2946/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-628/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-679/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-1884/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1233/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10096/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1103/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4052/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2971/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:02
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6421/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:03
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2975/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:04
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6254/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1402/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1260/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 09:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10105/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6572/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:06
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2986/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:06
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6501/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:06
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6448/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:07
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2988/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:08
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6525/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:08
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10110/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1859/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-581/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2996/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6259/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10115/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:12
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-3012/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:12
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10117/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:14
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-3013/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:14
 • Декември
  10

  Предмет: КОК-28/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6265/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4270/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4416/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-3859/14

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-622/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-3028/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:16
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-3859/14

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:16
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10129/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:16
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-1104/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:17
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6709/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:17
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-3056/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:18
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-452/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:19
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-3066/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-6272/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-10132/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-429/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-452/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-4387/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-452/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:21