Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-911/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 08:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-996/16

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 08:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-858/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 08:35
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-456/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 08:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-3976/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 08:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-455/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 08:45
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-454/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 08:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-338/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 08:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-3026/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1074/19

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: КОК-24/18

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1088/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-588/18

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1283/19

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-4152/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:05
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-4580/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:10
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-604/18

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:10
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-7875/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:15
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-5822/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-895/18

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-5822/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-5921/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:25
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-5921/16

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:25
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1521/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-563/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-989/18

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1692/18

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: КМ-146/18

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-823/19

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2110/12

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1271/16

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-2925/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-914/19

  Gjykatësi Ѓоко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1505/19

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1212/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: КОК-12/19

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-405/18

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2696/15

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-2941/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:35
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-2973/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-448/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:40
 • Shtator
  19

  Lënda: КРМ-196/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 09:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-О-706/18

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.09.2019, во 09:45
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-2983/18

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:45
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-1293/16

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 09:45
 • Shtator
  19

  Lënda: КРМ-199/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 09:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-6224/17

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 09:50
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1179/19

  Gjykatësi Ѓоко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1125/19

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-529/18

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2161/18

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: КОК-27/19

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1413/19

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1789/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-О-338/18

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-487/16

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-23/18

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1935/18

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: КМ-45/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: КОК-4/19

  Gjykatësi Добрила Кацарска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-977/16

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1793/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:05
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1801/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:10
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1195/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 10:15
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1807/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:15
 • Shtator
  19

  Lënda: КМ-34/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 10:15
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-699/17

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 10:15
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1818/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-443/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 10:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1824/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:25
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-446/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1825/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2090/18

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1577/15

  Gjykatësi Ѓоко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1160/19

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-586/19

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2210/18

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-951/19

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: КРМ-204/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: КМ-48/19

  Gjykatësi Татјана Михајлова, Salla e gjukimeve Соба 602
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-2212/18

  Gjykatësi Лидија Зимбовска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1830/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:35
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1832/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-438/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.09.2019, во 10:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-Ј-930/16

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Соба 614
  19.09.2019, во 10:45
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-1838/19

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Соба 50
  19.09.2019, во 10:45
 • Shtator
  19

  Lënda: К-122/19

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1181/19

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-500/19

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-137/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-721/19

  Gjykatësi Ѓоко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: КОК-71/18

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-3178/14

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1010/19

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 11:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1987/18

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.09.2019, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1253/19

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-949/18

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.09.2019, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-1853/17

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.09.2019, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-957/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.09.2019, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-726/19

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.09.2019, во 11:30