Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-22/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2020, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-14623/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 08:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1831/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-11120/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-2006/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  21.09.2020, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-13730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-13730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 08:31
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3099/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-926/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-393/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-55/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-496/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8776/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:02
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8798/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:04
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3120/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-501/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8847/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:08
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-505/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8778/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3121/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-757/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8942/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8371/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:12
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8201/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:14
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-913/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.09.2020, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-526/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-М-178/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2020, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8198/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:16
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9015/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:18
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9026/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3395/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-778/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.09.2020, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-528/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9285/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:22
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8949/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:23
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9133/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:24
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3398/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-475/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9009/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:26
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9098/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:26
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3399/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3002/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-940/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-151/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-529/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-155/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-710/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-1515/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-941/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-284/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-681/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-М-114/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-1628/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8933/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9073/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:32
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9071/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:34
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3029/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-482/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3400/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-715/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8999/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3401/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-492/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3084/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-4076/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9249/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:42
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8948/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:44
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3402/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-М-121/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3096/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-161/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.09.2020, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9107/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:46
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6339/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:48
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-9204/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:48
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-37/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: К-2255/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3169/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3404/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-639/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-4764/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-5596/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:52
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-5833/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:54
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3409/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3173/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  21.09.2020, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-656/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  21.09.2020, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6077/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:56
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-754/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 09:58
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-142/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1233/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-М-141/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-431/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1189/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3414/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-106/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1068/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-ПП-176/2020

  Судија Седат Реџепагиќ, Судница Соба 210
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-44/17

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  21.09.2020, во 10:00