Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6288/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 08:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6303/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 08:46
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 08:48
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 08:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 08:55
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-2871/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-35/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-629/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-2876/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:02
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-1118/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:03
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-2881/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:04
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-2916/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:06
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-2917/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:08
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6593/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6602/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:12
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6939/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:14
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6977/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:16
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6982/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:18
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-8403/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-493/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-8502/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:22
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-9742/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  30.03.2020, во 09:24
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-502/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-481/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-257/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-622/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1047/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1717/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-502/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-502/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-231/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-328/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-367/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-412/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1298/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-825/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 18
  30.03.2020, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: КОК-59/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.03.2020, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1074/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: К-115/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2301/12

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-13/12

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-91/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-380/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-327/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2005/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-169/20

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-233/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-34/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-3136/09

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-473/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2020, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1119/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-158/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-508/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-508/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-126/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-641/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1622/17

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-559/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1922/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-537/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1934/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-448/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: К-1258/16

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1258/16

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-977/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2073/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-67/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1208/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-125/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-3181/13

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-590/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-237/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.03.2020, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: К-991/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-499/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1672/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1251/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-125/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-99/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1248/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.03.2020, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-63/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-665/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.03.2020, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: К-469/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1249/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  30.03.2020, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-603/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.03.2020, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: КОК-86/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.03.2020, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-135/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.03.2020, во 12:00