Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  8

  Предмет: К-432/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1375/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-213/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2881/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-175/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-359/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-399/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1627/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-20/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-421/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-155/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2916/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:32
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2917/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:36
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2978/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:38
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-209/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3002/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3029/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:42
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3084/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:44
 • Јуни
  8

  Предмет: К-926/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-36/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: К-926/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1631/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3096/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:46
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3169/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:48
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3173/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-421/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3190/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:52
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3203/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:54
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3224/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:56
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3224/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:56
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3270/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:58
 • Јуни
  8

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1766/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1473/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КОК-105/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-645/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-6606/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-2020/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3334/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-59/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КОК-3/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1637/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1058/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-601/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КОК-24/14

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-391/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-202/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-578/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3345/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:02
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3387/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:04
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3402/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:06
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3414/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:08
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3419/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1278/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 10:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3434/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:12
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3459/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:14
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-421/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3535/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:16
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3542/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:18
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-194/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-591/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 10:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2968/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:22
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3546/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:22
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3580/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:24
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3597/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:26
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3603/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:28
 • Јуни
  8

  Предмет: К-674/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1944/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-59/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-786/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1223/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3648/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1453/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1554/16

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КОК-110/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  08.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3714/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:32
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3795/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:34
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3817/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:36
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3879/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-190/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-536/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3908/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:42
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3910/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:44
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: К-153/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-918/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3921/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:46
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3943/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:48
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3946/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3958/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:52
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3967/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:54
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3969/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:56
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3971/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 10:58