Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13490/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 08:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13488/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 08:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13485/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 08:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13471/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 08:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-430/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 08:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13459/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 08:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-383/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 08:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13457/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 13
  02.07.2020, во 08:55
 • Јули
  2

  Предмет: К-636/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1526/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-1271/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13663/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-1485/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-351/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-352/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13636/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1617/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13636/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13627/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-353/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1520/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-365/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-1058/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1636/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13627/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-1058/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:16
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-563/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:17
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1585/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1486/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1486/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13622/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-26/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1476/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:25
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13619/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:25
 • Јули
  2

  Предмет: К-823/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-438/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-1552/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-2065/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-285/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-717/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13609/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-3705/15

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1510/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-246/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-836/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: КРМ-118/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-775/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-2419/14

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-495/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-102/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:31
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-126/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1655/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-337/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  02.07.2020, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13601/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: К-546/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.07.2020, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-126/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:36
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-169/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:38
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13585/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1503/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-888/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  02.07.2020, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: КРМ-120/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-192/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-192/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:41
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-567/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:43
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-567/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:44
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13584/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-72/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:46
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:47
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:48
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:49
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13572/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 13
  02.07.2020, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-830/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  02.07.2020, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: КРМ-128/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-84/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-778/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:53
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-778/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:54
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13567/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 09:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1493/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 09:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 09:57
 • Јули
  2

  Предмет: КОК-3/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-3178/14

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-617/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КМ-98/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-526/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1470/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-1031/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-851/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-78/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-13559/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-М-34/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-2070/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КМ-98/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-1873/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: КОК-31/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.07.2020, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-194/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.07.2020, во 10:00