Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-10364/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-646/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-9178/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-8356/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1954/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:35
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-637/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1619/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-636/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1534/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 08:47
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2435/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:48
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-635/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-205/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1624/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1542/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 08:53
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2465/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:53
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1629/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 08:55
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-305/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:55
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2472/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 08:58
 • Октомври
  15

  Предмет: КМ-12/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-399/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-572/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1839/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1594/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1608/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-399/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-569/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-632/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1145/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2487/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:03
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1636/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-606/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-630/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1846/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1507/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:08
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2488/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:08
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1526/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:09
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1640/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-3001/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1852/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-627/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1582/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:12
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1549/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:13
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1597/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:13
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2502/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:13
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1559/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:14
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1860/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1643/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-4128/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-285/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: К-2137/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-482/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:16
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:18
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1554/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:18
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2514/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:18
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:19
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-408/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-4935/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-408/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1656/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1863/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-626/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-408/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:21
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-722/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:22
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1564/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:23
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2517/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:23
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-722/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:23
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-1044/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:24
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-475/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-618/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1663/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1867/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-5233/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-475/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:26
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-475/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:26
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-525/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:27
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-2526/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:28
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-525/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:28
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-525/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:29
 • Октомври
  15

  Предмет: К-774/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-851/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1837/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1111/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1666/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-617/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1351/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-529/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КМ-79/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: КМ-86/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1547/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1237/08

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1505/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1402/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1561/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-1679/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-715/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-Ј-617/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-5260/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.10.2019, во 09:30