ЗА СУДИИТЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Именик на судии

  За решавање на предметите од надлежност на Основниот кривичен суд Скопје ангажирани се 56 судии и тоа:

Претседател

CV на Претседател

Судија Иван Џолев

Име и презиме:
Иван Џолев
Година на избор:
26.08.2008
Област на која работи судијата:

Судиите

Судија Јане Тапанџиоски

Судија Јане Тапанџиоски

Име и презиме:
Јане Тапанџиоски
Година на избор:
01.03.1985
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Образование:

- 1983 год. дипломирал на Правен факултет – Скопје.

Работно искуство:

- 1986 год. избран за судија во Меѓуопштински суд за прекршоци,

- 1996 год. реизбран за судија во Основен суд Скопје II – Скопје, Одделение за прекршоци,

- 2007 год. преминува во Основен суд Скопје I – Скопје, Кривичен оддел за полнолетни,

- 08.02.2010 год. постапува како судија во оддел за прекроци при Основен кривичен суд Скопје.

Судија Ленка Давиткова

Судија Ленка Давиткова

Име и презиме:
Ленка Давиткова
Година на избор:
02.01.2013
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Лидија Петровска

Судија Лидија Петровска

Име и презиме:
Лидија Петровска
Година на избор:
15.08.2013
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Љубинка Башеска

Судија Љубинка Башеска

Име и презиме:
Љубинка Башеска
Година на избор:
01.07.1996
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Судија Марија Клетничка Марковска

Судија Марија Клетничка Марковска

Име и презиме:
Марија Клетничка Марковска
Година на избор:
12.11.2008
Област на која работи судијата:
Кривична материја Судија одговорен за судска пракса

Образование:

 

Високо образование:     Универзитет „Св. Кирил и Методиј”Правен факултет

(1997 - 2001) со положен правосуден испит на 08.06.2004г.

Постдипломски студии: Магистер на правни науки, насока - меѓународно

право на Правен факултет при Универзитетот „Св. Кирил    и Методиј” од

11.05.2007 година

Работно искуство:

14.11.2001г.-10.12.2002г.: Волонтер во Основен суд Скопје 1 -  Скопје

11.12.2002г.-31.07.2005г.:Адвокатски приправник и адвокатски стручен

соработник во адвокатска канцеларија

01.08.2005г.-10.11.2008:   Соработник - стручен соработник на судија на Кривично

одделение во Основниот суд Скопје 1 - Скопје, а од месец април 2007 година

соработник - стручен соработник на судија на Одделението за организиран

криминал во Основниот суд Скопје 1 - Скопје

11.11.2008-денес:   Судија во Основен суд Скопје 1 Скопје, сега Основен Кривичен

суд Скопје -кривично одделение за полнолетни лица,

- Во текот на 2017 година и 2018 година член на Кривичниот совет во судот,

- Претседател на оддел и Кривичниот совет во судот,

- Предавач и ментор при Академијата на судии и јавни обвинители

- Учество на бројни обуки и семинари во државата и странство.

Судија Марин Станевски

Судија Марин Станевски

Име и презиме:
Марин Станевски
Година на избор:
07.02.2014
Област на која работи судијата:
Кривична материја.

Судија Марјан Грубиша

Судија Марјан Грубиша

Име и презиме:
Марјан Грубиша
Година на избор:
01.07.1996
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Судија Моника Бахчовановска

Судија Моника Бахчовановска

Име и презиме:
Моника Бахчовановска
Година на избор:
26.08.2008
Област на која работи судијата:
Прекршочна материја

Судија Насер Хаџи-Ахметагиќ

Судија Насер Хаџи-Ахметагиќ

Име и презиме:
Насер Хаџи-Ахметагиќ
Година на избор:
Област на која работи судијата:
Прекршочна област

Судија Ненад Савески

Судија Ненад Савески

Име и презиме:
Ненад Савески
Година на избор:
05.09.2016
Област на која работи судијата:
Кривична материја организиран криминал.

Образование:

 
- 2011/12 Магистер на правни науки од областа на казненото право, завршени постдипломски 
магистерски студии на Правниот факултет "Јустинијан Први" - Универзитет Св. "Кирил и 
Методиј" – Скопје.
- 2009  Кандидат за Судија и Јавен обвинител од Академија за обука за судии и јавни 
обвинители со звршена почетна обука-прва генерација.
- 2003  Правосуден испит при Министерството за правда. 
- 2000 Дипломиран на Правниот факултет "Јустинијан Први" - Универзитет Св. "Кирил и 
Методиј" – Скопје.
- 1995 година Средно училиште - Гимназија "Панче Попоски", Гостивар.

Работно искуство:

 

-2016 избран Судија на Основен кривичен суд Скопје,

-2009 избран Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство во Скопје ( од Март до 
Септември 2014 година времено упатен за јавен обвинител во Основното јавно 
обвинителство во Гостивар и од Март до Септември 2016 година времено упатен за јавен 
обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар),
-2004-2009 судски приправник и стручен соработник во кривично и граѓанско одделение во 
Основен суд во Гостивар ,
-2000-2002 судски приправник - волонтер во различни одделенија во Основен суд во Гостивар. 

Објавени трудови и активности:

 
Публикации

 
- Тема "Мерки за обезбедување на лица во ЗКП што го ограничуваат правото на слобода и 
безбедност во согласност со член 5 од ЕКЧП" Деловно право-издание за теоријата и 
практиката на правото, Здружение на правници во Македонија Октомври 2018,

 
- Тема "конфискација-проширена конфискација" Деловно право-издание за Теорија и практика 
на правото, Здружение на правници во Македонија мај 2017,

 
-Тема "Честа и угледот и правото на слобода на изразување", Правник издание за правници, 
Здружение на правници во Македонија, мај 2017,

 
-Тема "Честа и Угледот и слободата на изразување" – Обвинителски глас 2014,

 
Активности

 

- 2016 Предавач во Академија за обука на судии и јавни обвинители од областа на

Казнено право, Конвенцијата за човекови права и слободи,  

 -2017  Национален Тутор и обучувач за програмата ХЕЛП, Совет на Европа .


 
-Учесник  и предавач на повеќе обуки, семинари, работилници, национални и меѓународни 
конференции од областа на казненото право, и човековите права и слободи како и студиски 
посети во правосудни институции и тоа – Европскиот суд за човекови права во Стразбур, 
Меѓународен суд на правдата во Хаг и САД, во органзиација на МАНУ, Здружение на судии 
на РСМ, Здружение на кривично право и криминологија, Академија за судии и ЈО, Здружение 
на правници на Македонија, Адвокатска комора на Македонија, Совет на Европа, Мисијата 
на ОБСЕ во Скопје, Амбасадата на САД во СРМ, UNDOC, DCAF, GIZ,EJTN, ILEA, RAI, Konrad 
Adenauer, ABAROLI, MATRA, THEMIS и др.

 

Странски јазици:
англиски јазик, германски јазик, српско-хрватски и основен шпански и албански јазик.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести