Shtëpi [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Të rejat e fundit

 • Risi  | 15 Nën 2019 | Gjykata Themelore Shkupi II

  SHPALLJE PUBLIKE NUMËR-4/2019

  Në bazë të nenit 17 paragrafi 1, nenit 20 alinea 1 dhe nenit 25 nga Ligji për Shërbim Gjyqësor (‘’ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr 43/14, 98/15, 33/15, 06/16 dhe 198/18 ) dhe Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes, të zbatimit të seleksionimit administrativ, të provimeve, kontrollit të besueshmërisë të dëshmive dhe intervistës, si dhe mënyrës së bodimit të tyre dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura për seleksionim në varshmëri të kategorive të vendeve të punës si dhe çështje tjera në lidhje me procedurën për punësim të nëpunësave gjyqësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr 236/18 ) GJYKATA THEMELORE CIVILE SHKUP shpall SHPALLJE PUBLIKE NUMËR-4/2019 për punësim në kohë të pacaktuar të 1 (një) nëpunësi gjyqësor për vendin e punës: 1. Kategoria G, niveli G-2, Referent i lartë gjyqësor për pranim dhe ekspedim të postës -1 realizues [më shumë]
 • Risi  | 15 Nën 2019 | Gjykata Themelore Shkupi II

  SHPALLJE PUBLIKE PËR PUNËSIM -3/19

  Në bazë të nenit 23 nga Ligji për Marëdhënie Pune (Tekst i pastruar , ,,Gazeta Zyrtare e RM-së nr.27/16, 120/18 dhe ,,Gazeta Zyrtare e RMV-së nr 110/19 nl. me nenin 3 parag. 2 dhe neni 20 nga Ligji për Shërbim Gjyqësor (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 43/14, 98/15, 33/15, 06/16 dhe 198/18 si dhe neni 5 dhe 54 nga Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në gjykatë. GJYKATA THEMELORE CIVILE SHKUP shpall SHPALLJE PUBLIKE PËR PUNËSIM -3/19 të një (1) personi me kohë të pacaktuar për vendin e punës: Punëtor - korrier 1 (një) realizues [më shumë]
 • Risi  | 28 Tet 2019 | Gjykata Themelore Shkupi II

  KUMTESË PËR PUBLIKUN

  Të nderuar, Gjykata themelore civile Shkup edhe këtij viti iu bashkangjit shënimit të „Ditës Europiane të Drejtësisë.“ Me rastin e „Ditës Europiane të Drejtësisë, Gjykata themelore civile Shkup organizoi „Ditë të hapur“, në hapsirat e gjykatës në të cilën morrën pjesë Zëvendës kryetari i gjykatës Natalia Doneva dhe këshilltari-zëdhënës d-r Sanja Tomiq Velkoski. [më shumë]
 • Risi  | 10 Tet 2019 | Gjykata Themelore Shkupi II

  Emërtues i medijatorëve

 • Risi  | 9 Tet 2019 | Gjykata Themelore Shkupi II

  KUMTESË PËR PUBLIKUN


Të gjitha lajmet

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_