Search by trial court calendar

Judge
Number of court case
Courtroom

Date of trial
_

Calendar of hearings

Calendar of hearings

Use text search boxes on the left side. • April
  19

  Case: П1-125/21

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 08:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1734/20

  Judge Дијана Нацевска, Courtroom Судница 10
  04/19/2021, во 08:40
 • April
  19

  Case: РО-2546/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 08:45
 • April
  19

  Case: РО-2374/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 08:45
 • April
  19

  Case: П2-282/21

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 08:45
 • April
  19

  Case: РО-2376/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 08:50
 • April
  19

  Case: П2-13/21

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 08:50
 • April
  19

  Case: П2-793/19

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ВПП-70/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 7
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-3775/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-993/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1810/17

  Judge Дијана Нацевска, Courtroom Судница 10
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-3585/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-1771/17

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1344/20

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-2388/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-145/20

  Judge Нухи Рустеми, Courtroom Судница 18
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1344/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: П4-369/18

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: П2-714/20

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-723/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2123/18

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1436/20

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: П2-152/21

  Judge Лидија Крстевска, Courtroom Судница 7
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-360/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-2907/19

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 09:00
 • April
  19

  Case: РО-2412/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:10
 • April
  19

  Case: РО-4195/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:10
 • April
  19

  Case: РО-2323/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: РО-3305/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: П2-1051/20

  Judge Лидија Крстевска, Courtroom Судница 7
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-593/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-1919/17

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: ТС-146/20

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 09:15
 • April
  19

  Case: РО-621/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:20
 • April
  19

  Case: РО-2431/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:20
 • April
  19

  Case: РО-325/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 09:20
 • April
  19

  Case: РО-2454/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: РО-3569/18

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: П2-975/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: РО-2211/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: РО-3628/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-849/20

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: П4-904/19

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: СТ-192/20

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-184/21

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-861/20

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-155/20

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: П4-697/20

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-29/21

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: П1-547/20

  Judge Весна Стрезовска, Courtroom Судница 4
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-972/18

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-110/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: П3-58/17

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-708/19

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: РО-2925/19

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2555/19

  Judge Татјана Поповска Николовска, Courtroom Судница 8
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: ТС-101/19

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 09:30
 • April
  19

  Case: РО-3241/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:35
 • April
  19

  Case: РО-2455/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:40
 • April
  19

  Case: РО-1100/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:40
 • April
  19

  Case: РО-2618/19

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 09:40
 • April
  19

  Case: РО-921/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 09:40
 • April
  19

  Case: РО-2654/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 09:45
 • April
  19

  Case: РО-4126/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 09:45
 • April
  19

  Case: РО-1092/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 09:45
 • April
  19

  Case: РО-2467/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 09:50
 • April
  19

  Case: РО-3662/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 09:50
 • April
  19

  Case: РО-2573/19

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 09:50
 • April
  19

  Case: РО-4072/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П2-664/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-1007/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-2293/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-2380/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-40/19

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П1-689/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П1-497/20

  Judge Гордана Јакова, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-123/21

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-573/20

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: СТ-ТС-34/18

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 24
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П4-9/18

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П3-27/13

  Judge Лидија Крстевска, Courtroom Судница 7
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1376/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-762/20

  Judge Весна Стрезовска, Courtroom Судница 4
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П4-679/19

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-2580/19

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: П4-907/17

  Judge Татјана Поповска Николовска, Courtroom Судница 8
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-3819/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-711/19

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 10:00
 • April
  19

  Case: РО-2840/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:10
 • April
  19

  Case: РО-467/20

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 10:10
 • April
  19

  Case: РО-2462/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:10
 • April
  19

  Case: РО-4040/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:10
 • April
  19

  Case: РО-497/21

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 10:15
 • April
  19

  Case: ТС-92/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 10:15
 • April
  19

  Case: РО-2929/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 10:20
 • April
  19

  Case: РО-2690/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:20
 • April
  19

  Case: РО-2387/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:20
 • April
  19

  Case: РО-4077/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:20
 • April
  19

  Case: РО-144/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 10:20
 • April
  19

  Case: РО-770/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:25
 • April
  19

  Case: РО-2606/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: ТС-38/20

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П4-1027/20

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П2-1025/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: РО-2932/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: РО-2479/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-83/21

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П4-677/19

  Judge Гордана Јакова, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-709/19

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П1-128/20

  Judge Нухи Рустеми, Courtroom Судница 18
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1153/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П1-654/19

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П5-55/20

  Judge Весна Стрезовска, Courtroom Судница 4
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П5-55/20

  Judge Весна Стрезовска, Courtroom Судница 4
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П1-267/19

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: П4-1025/16

  Judge Татјана Поповска Николовска, Courtroom Судница 8
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: РО-3907/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-210/20

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 10:30
 • April
  19

  Case: РО-548/21

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 10:35
 • April
  19

  Case: РО-908/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 10:40
 • April
  19

  Case: РО-2751/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:40
 • April
  19

  Case: РО-2492/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:40
 • April
  19

  Case: РО-3756/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:40
 • April
  19

  Case: РО-917/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 10:40
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-122/19

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 10:45
 • April
  19

  Case: РО-3653/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 10:50
 • April
  19

  Case: РО-2796/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 10:50
 • April
  19

  Case: РО-3726/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 10:50
 • April
  19

  Case: РО-2203/19

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-3677/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-1846/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-766/19

  Judge Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Courtroom Судница 23
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-2466/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-9/20

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-180/21

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1603/20

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-335/20

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1053/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-1298/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-507/20

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 11:00
 • April
  19

  Case: РО-789/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:05
 • April
  19

  Case: РО-1859/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:10
 • April
  19

  Case: РО-768/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:10
 • April
  19

  Case: РО-3250/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:10
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1995/20

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/19/2021, во 11:10
 • April
  19

  Case: РО-2984/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:15
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1918/20

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 11:15
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-88/21

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 11:15
 • April
  19

  Case: РО-1446/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 11:15
 • April
  19

  Case: РО-3096/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:20
 • April
  19

  Case: РО-3093/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:20
 • April
  19

  Case: РО-1416/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Соба 15
  04/19/2021, во 11:20
 • April
  19

  Case: РО-3247/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-2222/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-986/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П2-750/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2391/18

  Judge Дијана Нацевска, Courtroom Судница 10
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-1970/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П1-525/19

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-443/20

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: СТ-1000/14

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 24
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-373/19

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П4-177/21

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-244/21

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П1-535/20

  Judge Софија Миленкова, Courtroom Судница 25
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ТС1-83/19

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П5-38/19

  Judge Нухи Рустеми, Courtroom Судница 18
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1318/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-709/19

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П1-681/20

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2077/19

  Judge Весна Стрезовска, Courtroom Судница 4
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-520/20

  Judge Снежана Богдановска, Courtroom Соба 95
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П2-1028/20

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: П4-876/20

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-1387/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-4549/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-103/21

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 11:30
 • April
  19

  Case: РО-2226/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:35
 • April
  19

  Case: РО-3345/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:40
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-414/20

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 11:40
 • April
  19

  Case: П1-894/19

  Judge Татјана Поповска Николовска, Courtroom Судница 8
  04/19/2021, во 11:40
 • April
  19

  Case: РО-3771/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 11:40
 • April
  19

  Case: РО-3366/20

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:45
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-1515/18

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 11:45
 • April
  19

  Case: П4-863/19

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 11:45
 • April
  19

  Case: РО-1399/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 11:45
 • April
  19

  Case: РО-4507/19

  Judge Хилда Мешкова, Courtroom Судница 22
  04/19/2021, во 11:50
 • April
  19

  Case: РО-1721/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 11:50
 • April
  19

  Case: РО-4073/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 11:50
 • April
  19

  Case: РО-2974/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П3-8/18

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П4-801/18

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2048/20

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: РО-2262/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2203/20

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-65/21

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: СТ-248/19

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 24
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: ТС1-19/18

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П5-7/21

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-40/21

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П4-255/19

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: ВПП1-123/20

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 35
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П2-9/21

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: П4-573/18

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: РО-4074/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: РО-1435/20

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 12:00
 • April
  19

  Case: РО-53/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:10
 • April
  19

  Case: РО-4169/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 12:10
 • April
  19

  Case: РО-1202/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: РО-463/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-193/19

  Judge Зора Божиновска, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: П1-810/19

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1679/20

  Judge Јасмина Блажевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: РО-2397/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: РО-3559/20

  Judge Снежана Ивановска, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 12:15
 • April
  19

  Case: РО-1619/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:20
 • April
  19

  Case: РО-909/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:20
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1735/19

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 12:20
 • April
  19

  Case: РО-1631/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:25
 • April
  19

  Case: РО-4347/19

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1062/17

  Judge Дијана Нацевска, Courtroom Судница 10
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: ТС1-53/21

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1429/20

  Judge Мирјана Николовска Калчиноска, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: П2-357/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: РО-365/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-2211/20

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1073/20

  Judge Љубица Колиќ, Courtroom Судница 14
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2061/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2061/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: П2-1160/20

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: П4-906/18

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-54/21

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: МАЛВТС-107/20

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: РО-4389/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: РО-4116/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 12:30
 • April
  19

  Case: РО-407/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 12:35
 • April
  19

  Case: РО-820/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:35
 • April
  19

  Case: РО-1648/20

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:40
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-407/18

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 12:40
 • April
  19

  Case: РО-4088/19

  Judge Виолета Арнаудовска, Courtroom Судница 9
  04/19/2021, во 12:45
 • April
  19

  Case: П4-147/19

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 12:45
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2058/20

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 12:50
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2058/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/19/2021, во 12:50
 • April
  19

  Case: П1-261/20

  Judge Дијана Нацевска, Courtroom Судница 10
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П2-1010/20

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: РО-3602/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П1-147/17

  Judge Гордана Јакова, Courtroom Судница 19
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П4-874/19

  Judge Артан Лимани, Courtroom Судница 5
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: СТ-157/20

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 24
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П2-86/21

  Judge Радмила Карановиќ, Courtroom Судница 1
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П4-566/20

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: РО-3645/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: ТС1-103/20

  Judge Улбер Хасани, Courtroom Судница 21
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: П4-968/19

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 13:00
 • April
  19

  Case: РО-3142/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:10
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2075/20

  Judge Сузана Дончевска, Courtroom Судница 16
  04/19/2021, во 13:10
 • April
  19

  Case: ПЛ1-ТС-2075/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/19/2021, во 13:10
 • April
  19

  Case: РО-2544/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:15
 • April
  19

  Case: РО-3843/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 13:15
 • April
  19

  Case: РО-2426/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:20
 • April
  19

  Case: РО-549/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:25
 • April
  19

  Case: РО-1768/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: П2-381/21

  Judge Љиљана Крстевска, Courtroom Судница 2
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: ВПП1-119/20

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 7
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: СТ-173/20

  Judge Сашка Трајковска, Courtroom Судница 24
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: П4-298/20

  Judge Сузана Димитриев, Courtroom Судница 12
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1215/20

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: РО-3265/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 13:30
 • April
  19

  Case: РО-2404/19

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:40
 • April
  19

  Case: П1-462/20

  Judge Слободан Хаџи Христовски, Courtroom Судница 6
  04/19/2021, во 13:45
 • April
  19

  Case: РО-3747/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 13:45
 • April
  19

  Case: РО-3037/20

  Judge Павлина Попоска, Courtroom Судница 17
  04/19/2021, во 13:50
 • April
  19

  Case: МАЛВП-637/20

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: ПЛ1-П-94/21

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-129/21

  Judge Јованка Спировска Панева, Courtroom Судница 3
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: ТС-224/17

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: П1-400/15

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: МАЛВП-1405/20

  Judge Јорданчо Панев, Courtroom Судница 13
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: РО-4305/19

  Judge Александра Палашевска, Courtroom Судница 15
  04/19/2021, во 14:00
 • April
  19

  Case: П4-733/20

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 11
  04/19/2021, во 15:20
 • April
  20

  Case: МАЛВП-992/20

  Judge Даниела Миновска, Courtroom Судница 1
  04/20/2021, во 08:15
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1040/20

  Judge Даниела Миновска, Courtroom Судница 1
  04/20/2021, во 08:20
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1630/20

  Judge Даниела Миновска, Courtroom Судница 1
  04/20/2021, во 08:30
 • April
  20

  Case: П4-866/16

  Judge Кети Германова, Courtroom Судница 9
  04/20/2021, во 08:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1165/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 08:30
 • April
  20

  Case: П1-433/20

  Judge Мирјана Смиљкова, Courtroom Судница 13
  04/20/2021, во 08:45
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2001/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 08:45
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-779/20

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 08:45
 • April
  20

  Case: П2-1028/19

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1216/18

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-175/21

  Judge Марика Скандева Мурџева, Courtroom Судница 24
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ОДС-3/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Судница 18
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-818/20

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-П-681/20

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: РО-4598/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-2372/19

  Judge Софија Миленкова, Courtroom Судница 12
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П1-135/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-273/21

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-273/21

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-243/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П1-135/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: РО-3031/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: СТ-П1-14/15

  Judge Наташа Тодорова, Courtroom Судница 15
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: РО-92/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: СТ-51/21

  Judge Ирена Петрушевска, Courtroom Судница 2
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П4-275/20

  Judge Даниела Миновска, Courtroom Судница 1
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-45/21

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П1-2/20

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: РО-1095/20

  Judge Розеана Тасева, Courtroom Судница 20
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-2208/20

  Judge Кети Германова, Courtroom Судница 9
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П4-541/19

  Judge Весна Трајанова, Courtroom Судница 25
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2016/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: ТС-116/20

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П4-780/20

  Judge Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Courtroom Судница 10
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: П4-977/20

  Judge Јехона Садику, Courtroom Судница 8
  04/20/2021, во 09:00
 • April
  20

  Case: РО-2053/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:10
 • April
  20

  Case: РО-85/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:10
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-241/20

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: П2-94/21

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: П1-280/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: РО-334/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: ВПП-417/20

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 35
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2026/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 09:15
 • April
  20

  Case: РО-1585/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:20
 • April
  20

  Case: П3-2/18

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-183/21

  Judge Марика Скандева Мурџева, Courtroom Судница 24
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-30/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: РО-2647/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1923/20

  Judge Лилјана Зафировска Петреска, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1794/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1794/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П4-719/19

  Judge Софија Миленкова, Courtroom Судница 12
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: РО-2261/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1286/20

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П4-903/20

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-П-731/19

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 11
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-169/21

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: РО-235/18

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: СТ-159/20

  Judge Ирена Петрушевска, Courtroom Судница 2
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1852/19

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: СТ-27/21

  Judge Наташа Тодорова, Courtroom Судница 15
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: РО-3272/20

  Judge Розеана Тасева, Courtroom Судница 20
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: МАЛВТС-68/19

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П4-895/20

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П4-895/20

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: ТС1-116/18

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-954/20

  Judge Вероника Жеваировска, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П4-361/18

  Judge Јехона Садику, Courtroom Судница 8
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: П1-496/18

  Judge Кети Германова, Courtroom Судница 9
  04/20/2021, во 09:30
 • April
  20

  Case: РО-2648/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:40
 • April
  20

  Case: РО-2628/19

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:40
 • April
  20

  Case: П4-535/20

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 11
  04/20/2021, во 09:40
 • April
  20

  Case: П1-613/20

  Judge Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Courtroom Судница 10
  04/20/2021, во 09:40
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-3/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: МАЛВП-543/20

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: РО-880/19

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: ТС1-296/19

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1549/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: РО-2148/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1511/20

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: МАЛВТС-400/19

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 09:45
 • April
  20

  Case: РО-2064/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 09:50
 • April
  20

  Case: РО-2642/20

  Judge Розеана Тасева, Courtroom Судница 20
  04/20/2021, во 09:50
 • April
  20

  Case: РО-2629/19

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 09:50
 • April
  20

  Case: П4-145/19

  Judge Марика Скандева Мурџева, Courtroom Судница 24
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ВПП1-49/19

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Судница 18
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1287/20

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-2234/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-4139/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2016/19

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-2054/20

  Judge Лилјана Зафировска Петреска, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2016/19

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ТС-160/16

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-2633/19

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-2268/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-18/19

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: СТ-ТС-32/20

  Judge Ирена Петрушевска, Courtroom Судница 2
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1448/20

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: СТ-26/21

  Judge Наташа Тодорова, Courtroom Судница 15
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1560/20

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1428/20

  Judge Мирјана Смиљкова, Courtroom Судница 13
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-3929/19

  Judge Розеана Тасева, Courtroom Судница 20
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ВПП1-194/15

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 35
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-173/19

  Judge Даниела Миновска, Courtroom Судница 1
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: П4-775/20

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1417/20

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-2114/19

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: П4-555/20

  Judge Весна Трајанова, Courtroom Судница 25
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1504/20

  Judge Вероника Жеваировска, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: П5-42/20

  Judge Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Courtroom Судница 10
  04/20/2021, во 10:00
 • April
  20

  Case: РО-2048/19

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:10
 • April
  20

  Case: РО-2225/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:10
 • April
  20

  Case: П4-131/19

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 10:10
 • April
  20

  Case: РО-778/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:10
 • April
  20

  Case: ЗАМ-С-7/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ОДС-6/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Судница 18
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: РО-4661/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-П-377/20

  Judge Лилјана Зафировска Петреска, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1460/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1460/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-236/21

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1818/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1818/20

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: РО-110/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1566/20

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1702/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 10:15
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-6/21

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 10:20
 • April
  20

  Case: РО-4360/19

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:20
 • April
  20

  Case: РО-2607/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:20
 • April
  20

  Case: ПЛ1-П-70/21

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 11
  04/20/2021, во 10:20
 • April
  20

  Case: РО-4134/19

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:20
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-192/20

  Judge Љупка Крчинска Стефкова, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 10:25
 • April
  20

  Case: П4-537/20

  Judge Марика Скандева Мурџева, Courtroom Судница 24
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П2-1210/20

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: РО-3049/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-616/20

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: РО-4350/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-29/19

  Judge Лилјана Зафировска Петреска, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-267/21

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1833/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П4-93/17

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П4-93/17

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: РО-4138/19

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П4-837/19

  Judge Мирјана Смиљкова, Courtroom Судница 13
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: СТ-39/21

  Judge Наташа Тодорова, Courtroom Судница 15
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1833/20

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-305/20

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1565/20

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П4-142/13

  Judge Ерол Абдулаи, Courtroom Судница 11
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-16/21

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-394/21

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ТС1-252/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: П4-819/20

  Judge Весна Трајанова, Courtroom Судница 25
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-2498/19

  Judge Вероника Жеваировска, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: ТС1-163/19

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 10:30
 • April
  20

  Case: РО-4351/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:40
 • April
  20

  Case: РО-2678/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:40
 • April
  20

  Case: ПОМ-СЕК-5/21

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 46
  04/20/2021, во 10:40
 • April
  20

  Case: РО-2054/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:40
 • April
  20

  Case: МАЛВП-2013/20

  Judge Андреј Димовски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 10:45
 • April
  20

  Case: РО-2200/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:45
 • April
  20

  Case: ТС1-148/20

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 10:45
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1009/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 10:45
 • April
  20

  Case: РО-2837/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 10:50
 • April
  20

  Case: РО-4140/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 10:50
 • April
  20

  Case: РО-2217/20

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:50
 • April
  20

  Case: РО-1226/19

  Judge Татјана Клинчарска, Courtroom Судница 3
  04/20/2021, во 10:50
 • April
  20

  Case: ТС1-243/20

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: РО-4502/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1841/20

  Judge Гордана Билеска, Courtroom Соба 58
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1841/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: РО-2766/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: П4-784/19

  Judge Мирјана Смиљкова, Courtroom Судница 13
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: МАЛВТС-33/21

  Judge Велјанка Доневски, Courtroom Судница 21
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: ОДС-10/21

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 35
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1014/20

  Judge Мери Василева, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1699/20

  Judge Антоанета Димовска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: ТС1-142/20

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: П1-555/20

  Judge Кети Германова, Courtroom Судница 9
  04/20/2021, во 11:00
 • April
  20

  Case: МАЛВП-133/20

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 11:05
 • April
  20

  Case: РО-2680/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:10
 • April
  20

  Case: РО-4485/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:10
 • April
  20

  Case: МАЛВП-717/20

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 11:10
 • April
  20

  Case: РО-2204/19

  Judge Розеана Тасева, Courtroom Судница 20
  04/20/2021, во 11:10
 • April
  20

  Case: П1-161/21

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 11:15
 • April
  20

  Case: РО-4589/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:20
 • April
  20

  Case: РО-2785/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:20
 • April
  20

  Case: П2-196/21

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: П4-714/18

  Judge Марика Скандева Мурџева, Courtroom Судница 24
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: РО-2750/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ТС-119/20

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: РО-4656/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: П1-294/19

  Judge Лилјана Зафировска Петреска, Courtroom Судница 5
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1454/20

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ТС1-12/21

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1631/20

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ВПП1-169/20

  Judge Ирена Костадинова Ангелова, Courtroom Соба 35
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: СТ-191/20

  Judge Наташа Тодорова, Courtroom Судница 15
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1454/20

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1224/19

  Judge Наталија Донева, Courtroom Соба 60
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: МАЛВП-26/21

  Judge Кети Германова, Courtroom Судница 9
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: ТС-4/21

  Judge Соња Кочовска, Courtroom Соба 61
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: П1-221/20

  Judge Вероника Жеваировска, Courtroom Судница 19
  04/20/2021, во 11:30
 • April
  20

  Case: РО-4596/20

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:40
 • April
  20

  Case: РО-2762/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:40
 • April
  20

  Case: П1-578/19

  Judge Бесник Авдија, Courtroom Судница 22
  04/20/2021, во 11:40
 • April
  20

  Case: П1-103/21

  Judge Весна Трајанова, Courtroom Судница 25
  04/20/2021, во 11:40
 • April
  20

  Case: ПЛ1-ТС-1235/20

  Judge Весна Богдановска, Courtroom Соба 59
  04/20/2021, во 11:45
 • April
  20

  Case: РО-2761/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 11:50
 • April
  20

  Case: РО-803/21

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 11:50
 • April
  20

  Case: МАЛВП-1463/20

  Judge Емилија Шопар Јованова, Courtroom Судница 7
  04/20/2021, во 11:50
 • April
  20

  Case: ВПП1-95/19

  Judge Елизабета Настов, Courtroom Судница 18
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: ТС1-274/19

  Judge Маринела Јакасановска, Courtroom Соба 62
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: П2-203/21

  Judge Гордана Ролевска Ќупева, Courtroom Судница 6
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: РО-878/21

  Judge Бојана Велковска, Courtroom Судница 17
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: ТС-27/19

  Judge Софија Спасова Медарска, Courtroom Судница 16
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: ПЛ1-П-597/20

  Judge Софија Миленкова, Courtroom Судница 12
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: РО-2748/20

  Judge Весна Калковска, Courtroom Судница 23
  04/20/2021, во 12:00
 • April
  20

  Case: СТ-МАЛВП-3/17

  Judge Ирена Петрушевска, Courtroom Судница 2
  04/20/2021, во 12:00