Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Prill
  19

  Lënda: П1-125/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 08:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1734/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.04.2021, во 08:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2546/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 08:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2374/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 08:45
 • Prill
  19

  Lënda: П2-282/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 08:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2376/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 08:50
 • Prill
  19

  Lënda: П2-13/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 08:50
 • Prill
  19

  Lënda: П2-793/19

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ВПП-70/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3775/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-993/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1810/17

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3585/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-1771/17

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1344/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2388/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-145/20

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1344/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-369/18

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-714/20

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-723/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2123/18

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1436/20

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-152/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-360/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2907/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2412/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4195/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2323/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3305/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: П2-1051/20

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-593/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-1919/17

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: ТС-146/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 09:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-621/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2431/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-325/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 09:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2454/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3569/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-975/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2211/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3628/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-849/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-904/19

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-192/20

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-184/21

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-861/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-155/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-697/20

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-29/21

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-547/20

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-972/18

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-110/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: П3-58/17

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-708/19

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2925/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2555/19

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: ТС-101/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3241/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:35
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2455/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1100/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2618/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 09:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-921/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 09:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2654/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 09:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4126/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 09:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1092/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 09:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2467/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 09:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3662/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 09:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2573/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 09:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4072/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-664/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1007/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2293/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2380/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-40/19

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-689/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-497/20

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-123/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-573/20

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-ТС-34/18

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-9/18

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П3-27/13

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1376/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-762/20

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-679/19

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2580/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-907/17

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3819/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-711/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2840/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-467/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2462/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4040/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-497/21

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 10:15
 • Prill
  19

  Lënda: ТС-92/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 10:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2929/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2690/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2387/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4077/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-144/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-770/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:25
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2606/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ТС-38/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-1027/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-1025/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2932/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2479/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-83/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-677/19

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-709/19

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-128/20

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1153/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-654/19

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П5-55/20

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П5-55/20

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-267/19

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-1025/16

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3907/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-210/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-548/21

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 10:35
 • Prill
  19

  Lënda: РО-908/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2751/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2492/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3756/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-917/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-122/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 10:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3653/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 10:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2796/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 10:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3726/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 10:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2203/19

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3677/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1846/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-766/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2466/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-9/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-180/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1603/20

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-335/20

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1053/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1298/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-507/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-789/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:05
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1859/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-768/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3250/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1995/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  19.04.2021, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2984/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1918/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-88/21

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1446/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3096/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3093/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1416/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Соба 15
  19.04.2021, во 11:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3247/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2222/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-986/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-750/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2391/18

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1970/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-525/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-443/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-1000/14

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-373/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-177/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-244/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-535/20

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 25
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ТС1-83/19

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П5-38/19

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1318/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-709/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-681/20

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2077/19

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-520/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-1028/20

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-876/20

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1387/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4549/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-103/21

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2226/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:35
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3345/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-414/20

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 11:40
 • Prill
  19

  Lënda: П1-894/19

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.04.2021, во 11:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3771/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 11:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3366/20

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:45
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-1515/18

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 11:45
 • Prill
  19

  Lënda: П4-863/19

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 11:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1399/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 11:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4507/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  19.04.2021, во 11:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1721/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 11:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4073/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 11:50
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2974/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П3-8/18

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-801/18

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2048/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2262/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2203/20

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-65/21

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-248/19

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: ТС1-19/18

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П5-7/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-40/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-255/19

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: ВПП1-123/20

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-9/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-573/18

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4074/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1435/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-53/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4169/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 12:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1202/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-463/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-193/19

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: П1-810/19

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1679/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2397/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3559/20

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 12:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1619/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-909/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:20
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1735/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 12:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1631/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:25
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4347/19

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1062/17

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: ТС1-53/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1429/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-357/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-365/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-2211/20

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1073/20

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2061/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2061/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-1160/20

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-906/18

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-54/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВТС-107/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4389/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4116/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 12:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-407/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 12:35
 • Prill
  19

  Lënda: РО-820/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:35
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1648/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-407/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 12:40
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4088/19

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.04.2021, во 12:45
 • Prill
  19

  Lënda: П4-147/19

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 12:45
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2058/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 12:50
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2058/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  19.04.2021, во 12:50
 • Prill
  19

  Lënda: П1-261/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-1010/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3602/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-147/17

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-874/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-157/20

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-86/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-566/20

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3645/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: ТС1-103/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-968/19

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3142/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2075/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.04.2021, во 13:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-2075/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  19.04.2021, во 13:10
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2544/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3843/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 13:15
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2426/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:20
 • Prill
  19

  Lënda: РО-549/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:25
 • Prill
  19

  Lënda: РО-1768/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: П2-381/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: ВПП1-119/20

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: СТ-173/20

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: П4-298/20

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1215/20

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3265/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: РО-2404/19

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:40
 • Prill
  19

  Lënda: П1-462/20

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.04.2021, во 13:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3747/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 13:45
 • Prill
  19

  Lënda: РО-3037/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  19.04.2021, во 13:50
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-637/20

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПЛ1-П-94/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-129/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: ТС-224/17

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: П1-400/15

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-1405/20

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-4305/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.04.2021, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: П4-733/20

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.04.2021, во 15:20
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-992/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.04.2021, во 08:15
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1040/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.04.2021, во 08:20
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1630/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.04.2021, во 08:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-866/16

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.04.2021, во 08:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1165/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 08:30
 • Prill
  20

  Lënda: П1-433/20

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Судница 13
  20.04.2021, во 08:45
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2001/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 08:45
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-779/20

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 08:45
 • Prill
  20

  Lënda: П2-1028/19

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1216/18

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-175/21

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 24
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ОДС-3/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-818/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-П-681/20

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4598/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-2372/19

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П1-135/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-273/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-273/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-243/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П1-135/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-3031/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-П1-14/15

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-92/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-51/21

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-275/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-45/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П1-2/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-1095/20

  Gjykatësi Розеана Тасева, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-2208/20

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-541/19

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2016/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: ТС-116/20

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-780/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-977/20

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.04.2021, во 09:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2053/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:10
 • Prill
  20

  Lënda: РО-85/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:10
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-241/20

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: П2-94/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: П1-280/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: РО-334/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: ВПП-417/20

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2026/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 09:15
 • Prill
  20

  Lënda: РО-1585/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:20
 • Prill
  20

  Lënda: П3-2/18

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-183/21

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 24
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-30/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2647/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1923/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1794/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1794/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-719/19

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2261/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1286/20

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-903/20

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-П-731/19

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-169/21

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-235/18

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-159/20

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1852/19

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-27/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-3272/20

  Gjykatësi Розеана Тасева, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВТС-68/19

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-895/20

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-895/20

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-116/18

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-954/20

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-361/18

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: П1-496/18

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.04.2021, во 09:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2648/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2628/19

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:40
 • Prill
  20

  Lënda: П4-535/20

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.04.2021, во 09:40
 • Prill
  20

  Lënda: П1-613/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.04.2021, во 09:40
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-3/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-543/20

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-880/19

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-296/19

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1549/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2148/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1511/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВТС-400/19

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 09:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2064/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 09:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2642/20

  Gjykatësi Розеана Тасева, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.04.2021, во 09:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2629/19

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 09:50
 • Prill
  20

  Lënda: П4-145/19

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 24
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ВПП1-49/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1287/20

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2234/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4139/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2016/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-2054/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2016/19

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ТС-160/16

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2633/19

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2268/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-18/19

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-ТС-32/20

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1448/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-26/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1560/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1428/20

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Судница 13
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-3929/19

  Gjykatësi Розеана Тасева, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ВПП1-194/15

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-173/19

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-775/20

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1417/20

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-2114/19

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-555/20

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1504/20

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: П5-42/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.04.2021, во 10:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2048/19

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:10
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2225/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:10
 • Prill
  20

  Lënda: П4-131/19

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 10:10
 • Prill
  20

  Lënda: РО-778/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:10
 • Prill
  20

  Lënda: ЗАМ-С-7/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ОДС-6/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4661/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-П-377/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1460/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1460/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-236/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1818/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1818/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: РО-110/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1566/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1702/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 10:15
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-6/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 10:20
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4360/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:20
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2607/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:20
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-П-70/21

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.04.2021, во 10:20
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4134/19

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:20
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-192/20

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 10:25
 • Prill
  20

  Lënda: П4-537/20

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 24
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П2-1210/20

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-3049/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-616/20

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4350/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-29/19

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-267/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1833/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-93/17

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-93/17

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4138/19

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-837/19

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Судница 13
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-39/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1833/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-305/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1565/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-142/13

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-16/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-394/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-252/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-819/20

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-2498/19

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-163/19

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 10:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4351/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:40
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2678/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:40
 • Prill
  20

  Lënda: ПОМ-СЕК-5/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  20.04.2021, во 10:40
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2054/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:40
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-2013/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2200/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:45
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-148/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1009/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 10:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2837/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 10:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4140/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 10:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2217/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-1226/19

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-243/20

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4502/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1841/20

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1841/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2766/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: П4-784/19

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Судница 13
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВТС-33/21

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: ОДС-10/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1014/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1699/20

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-142/20

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: П1-555/20

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.04.2021, во 11:00
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-133/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 11:05
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2680/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:10
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4485/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:10
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-717/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 11:10
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2204/19

  Gjykatësi Розеана Тасева, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.04.2021, во 11:10
 • Prill
  20

  Lënda: П1-161/21

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 11:15
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4589/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:20
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2785/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:20
 • Prill
  20

  Lënda: П2-196/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: П4-714/18

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 24
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2750/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС-119/20

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4656/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: П1-294/19

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1454/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-12/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1631/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ВПП1-169/20

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-191/20

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1454/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1224/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-26/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: ТС-4/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: П1-221/20

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.04.2021, во 11:30
 • Prill
  20

  Lënda: РО-4596/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:40
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2762/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:40
 • Prill
  20

  Lënda: П1-578/19

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  20.04.2021, во 11:40
 • Prill
  20

  Lënda: П1-103/21

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  20.04.2021, во 11:40
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-ТС-1235/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  20.04.2021, во 11:45
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2761/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 11:50
 • Prill
  20

  Lënda: РО-803/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 11:50
 • Prill
  20

  Lënda: МАЛВП-1463/20

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.04.2021, во 11:50
 • Prill
  20

  Lënda: ВПП1-95/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: ТС1-274/19

  Gjykatësi Маринела Јакасановска, Salla e gjukimeve Соба 62
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: П2-203/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-878/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: ТС-27/19

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: ПЛ1-П-597/20

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: РО-2748/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  20.04.2021, во 12:00
 • Prill
  20

  Lënda: СТ-МАЛВП-3/17

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.04.2021, во 12:00