Општи податоци (надлежности и историјат) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Општи податоци (надлежности и историјат)

Надлежност

Законот за судовите (Службен весник бр.58/06 и 150/10)

Основен суд Свети Николе е суд со основна надлежност.

(1) Основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, се надлежни да одлучуваат во прв степен по кривични дела и прекршоци, и тоа:
- за кривични дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд,
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведуваат истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
- за сите видови прекршоци, освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или органиџација или друг орган што врши јавни овластувања и
- за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.

(2) Основните судови со основна надлежност се надлежни да одлучуваат во прв степен по граѓански спорови, и тоа:
- за спорови во имотно-правните и други граѓанско-правни односи на физички лица, чија вредност е до 50.000 евра во денарска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак,
- за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеќавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета која не надминува 50.000 евра во денарска противвредност,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- во спорови од наследно-правни односи,
- да водат тапии и
- за други работи утврдени со закон.

Основниот суд Свети Николе е надлежен за подрачјето на општина Свети Николе и општина Лозово.

Линк до Закон за судови: http://www.vsrm.mk/wps/portal/central/sud/legislativa/zakon-sudovi/!ut/p/z1/lZFPc4IwEMU_Sw8cyy4FY9pbZrShtI4e5I-5OOikkRkgTgzl6xfHE4NCu7fs_N6-fVkQkIGo859C5bbQdV52750ge8KDAOknfq3xnSJbRWS1xcDn3gzSPsA38bwDFhhuX6MXPicgRvTRQD8ExL_8aUg8ZMvFLFnH3GeJ_zd_fFAMp_QJCBDHxhhZW9hZ08iJSN4t0ohjeh05sVR_rTup-8DwLBEIVerD7cSsPvhUgTDyWxpp3MZ07ZO158ubgw62besqrVUp3aOuHLwnOemLhaxPQohXn_EPPFdxV9VzhsWmSqmlH-zpF_kd0qM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?current=true

Историјат

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести