За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Во Основен суд Свети Николе работат 3 судии.

Претседател на судот е судијата Лилјана Додевска.

тел. за контакт 032-443-127

Претседател

CV на Претседател

Судија Лилјана Додевска

Име и презиме:
Лилјана Додевска
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Судска управа, парнично, вонпарнично, кривичен совет, кривично

Образование:

Средно образование завршила во Гимназија „Коста Сусинов“ Радовиш, во учебната 1983/1984 година со одличен успех.
 
Се запишува на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот Кирил и Методиј, академската 1984/1985 година.

Дипломира на ден 07.06.1990 година.

Пред Комисијата формирана при Министерство за правда на РМ, во Скопје на ден 11.02.1997 год. положила Правосуден испит.

Има посетувано голем број на семинари и обуки организирани од страна на Здружението на судии на Република Македонија, USAID, како и од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Лични вештини и способности:
- македонски јазик
- англиски јазик
- работа со компјутери и тоа: Internet, ACCMIS, MS Word, Open office writer, MS Excel, OpenOffice Calc, MS Powerpoint.

Работно искуство:

Од 1990 до 1995 година работи како адвокатски приправник кај адв. Фиданчо Трајановски во Радовиш, а од 1995 до 1997 год. работела како правник во „Илмако“ ДОО Радовиш.

Од 1997 год. работи како адвокат во Радовиш, до 17.10.2000 год., а од 18.10.2000 год. е избрана за Секретар на совет на Општина Радовиш, каде од 2005 година работела како Раководител на правен сектор.
 
За судија во Основен суд Радовиш е избрана со Одлука на Судскиот совет на РМ од 22.06.2005 год. каде постапувала по предмети од кривична и прекршочна материја.
Со Одлуки на Судски совет на РМ е делегирана и времено упатена во Основен суд Свети Николе од 03.01.2012 година до 31.12.2020 година.
На 18.03.2020 година е избрана за судија во Основен суд Свети Николе.

На 26.07.2021 година со одлука на Судски совет е избрана за Претседател на Основен суд Свети Николе.

 
Во Основен суд Свети Николе  работи на предмети од граѓанска материја, кривични совети и судска управа.

Судиите

Судија Тодор Поп-Панев

Судија Тодор Поп-Панев

Име и презиме:
Тодор Поп-Панев
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Парнично и вонпарнично

Образование:

Се запишува на Правен факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во 1994/1995 година.

Дипломира на 29.03.1999-та година.

Положил правосуден испит во месец декември 2001-ва година.

Во месец декември 2008-ма година успешно ја завршува почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители во Скопје. Има посетувано голем број на семинари и обуки организирани од страна на Здружението на судии на Република Македонија,  како и од Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Притоа се здобил и со уверение за успешно завршена обука за обучувач по медијација доделена на семинар организиран од страна на Министерството за правда на РМ. Бил еден од учесниците на првиот натпревар под назив TEMIS помеѓу сите академии за обука на судии и јавни обвинители од Европа, одржан во Букурешт во месец септември 2008-ма година, како и на семинарот во Трир, Германија за антидискриминација во областа на работните спорови.

Редовно посетувал и посетува семинари организирани од Академијата за судии и јавни обвинители.

Лични вештини и способности:
- македонски јазик
- англиски јазик
- работа со компјутери и тоа: Internet, ACCMIS, SRS Femida, судска е-достава, MS Word, Open office writer, MS Excel, OpenOffice Calc, MS Powerpoint.


 

Работно искуство:

1999-2001 година како волонтер во Основен суд Штип работел во сите правни области, за кој период изготвувал одлуки од областа на граѓанското, кривичното, стопанското, прекршочното и вонпарничното право.2002-2004 година бил вработен во Основен суд Штип како стручен соработник на определено време во период од две години. За овој период работел во одделението за регистрација на правни лица во судскиот и трговскиот регистар, како и во одделението за стечај и одделението за трговски спорови.

2005-14.10.2010 година е во работен однос на неопределено време како стручен соработник во Основен суд Штип. Во овој период работи на пишување на одлуки од областа на граѓанското и трговското право. За време на работниот стаж во Основен суд Штип во период од 17.09.2007 година до 17.11.2008 година, успешно ја завршил почетната обука  во Академијата за обука на судии и јавни обвинители како дел од првата генерација и се стекнал со статус кандидат за судија и јавен обвинител во Република Македонија.

На 14.01.2010-та година е избран за судија во Основен суд Свети Николе и до ден денес е распореден да работи и постапува по граѓански и вонпарнични предмети.

На ден 20.11.2013 година стапува на функција Вршител на должност Претседател на Основен суд Свети Николе. Оваа должност успешно ја извршува до 29.04.2015 година.

Судија Валентина Буровска

Судија Валентина Буровска

Име и презиме:
Валентина Буровска
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривично и прекршоци

Образование:

Средно образование завршила во УСО „Кочо Рацин“ Свети Николе – правосудна насока, во учебната 1990/1991 година со одличен успех.
 
Се запишува на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот Кирил и Методиј, академската 1990/1991 година.
 
Дипломира на ден 29.03.1996 година.

Пред Комисија формирана при Министерство за правда на РМ, во Скопје на ден 08.06.2001 год. положила Правосуден испит

Има посетувано голем број на семинари и обуки организирани од страна на Здружението на судии на Република Македонија, USAID, како и од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Лични вештини и способности:
- македонски јазик
- англиски јазик
- работа со компјутери и тоа: Internet, ACCMIS, MS Word, Open office writer, MS Excel, OpenOffice Calc, MS Powerpoint.

Работно искуство:

На ден 01.09.1998 год. е примена на работно место приправник во Основен суд Свети Николе, каде работела во сите правни области и изготвувала одлуки од областа на граѓанското, кривичното, прекршочното и вонпарничното право.

со Решение на Претседателот на Основен суд Свети Николе сметано од 01.04.2003 година е распоредена на работно место стручен соработник.

За судија е избрана со Одлука на Судскиот совет на РМ бр.07-1700/1 од 27.08.2008 година и после изборот работи на граѓанска материја, а од почетокот на 2010 година до денес е распореденa да работи и постапува како истражен судија и по кривични и прекршочни предмети.

Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести