Соопштение за 416-та седница на Судскиот совет на РСМ - 27.09.2022 година [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Соопштение за 416-та седница на Судскиот совет на РСМ - 27.09.2022 година

Press realeses  |  Sep 21, 2022
СООПШТЕНИЕ 

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе одржи  седница на ден 27.09.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот во салата на Судскиот совет на Република Северна Македонија со следниот:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 За 416-та седница на Судскиот совет на РСМ за ден  27.09.2022 година, со почеток во 10,30 часот 
 
1. Усвојување на:
Записник од 401-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 28.04.2022 година; 
Записник од 402-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 17.05.2022 година;
Записник од 403-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 19.05.2022 година;
Записник од 404-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 31.05.2022 година;
Записник од 405-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 08.06.2022 година;
Записник од 406-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 29.06.2022 година;
Записник од 407-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 01.07.2022 година;
Записник од 408-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 07.07.2022 година;
Записник од 409-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 11.07.2022 година;
Записник од 411-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 09.08.2022 година;
Записник од 414-та седница на Судскиот совет на Република Северна Македонија од 31.08.2022 година;

 

2. Донесување на Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.

3. Разгледување на Извештаи за работењето на судовите за втор квартал за 2022 година;

4. Донесување на одлуки за престанок на судиска функција на судии поради исполнување на услови за старосна пензија;

5. Разгледување на барање за времено упатување од Основен суд Неготино;

6. Разгледување на правилници усогласени согласно Законот за заштита на лични податоци;

7. Одлучување по Барање за изземање по претставка;

8. Одлучување по поднесено барање за трошоци;

9. Одлучување по известување за утврдена фактичка состојба по поднесено барање за одговорност на судија/претседател на суд;

10. Расправа по Извештај за констатирана состојба по барање за утврдување одговорност на судија/претседател на суд;

11. Формирање на Комисии на известители по поднесени барања за поведување постапка за утврдување на одговорност на судија/претседател на суд и Донесување на одлуки за измена и дополнување на Одлуки за формирани Комисии;

12. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна Македонија и тоа:

УПП бр. 252/22, 264/22, 276/22, 277/22, 299/22, 312/22;
УПП бр. 193/22, 249/22, 262/22, 273/22, 286/22, 295/22, 305/22, 315/22, 330/22;
УПП бр. 15/22, 52/22, 57/22, 144/22, 190/22, 208/22, 220/22, 232/22, 260/22, 309/22;
УПП бр. 187/22, 226/22, 240/22, 250/22, 263/22, 308/22;
УПП бр. 178/22, 223/22, 247/22, 259/22, 270/22, 283/22, 296/22, 304/22;
УПП бр.278/22, 241/22, 254/22, 266/22, 290/22, 297/22, 306/22, 314/22; 
УПП бр.508/21, 519/21, 62/22, 103/22, 112/22, 234/22, 246/22, 258/22, 282/22, 302/22;
УПП бр.85/22, 269/22, 280/22, 285/22, 292/22, 303/22, 313/22, 324/22;
УПП бр.175/22, 224/22, 239/22, 248/22, 261/22, 281/22, 284/22, 298/22, 307/22, 316/22.

13. Разно.