Известување [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Известување

Соопштенија за јавност  |  05.11.2019
Судскиот буџетски совет на ден 1.11.2019 година донесе Одлука за висината на додатоците на плата за месец Октомври...

          Судскиот буџетски совет на ден 1.11.2019 година донесе Одлука за висината на додатоците на плата за месец Октомври за судиите во висина од 10%, а за судските службеници во висина од 5%, од причини што на судските службеници со изменување и дополнување на законските прописи од месец Септември 2019 година им се покачи платата од 5% и со додатокот на плата од 5% за месец Октомври 2019 година, вкупниот износ е зголемен за 10%.

          Согласно член 7-б став 1 од Законот за дополнување на Законот за платите на судиите („Службен весник на РМ“ бр.231/2015), судијата има право на додаток на плата за:

  • Посебни услови за работа;
  • Постоење на висок ризик и
  • Доверливост.

Согласно членот 7 од Правилникот за додатоци на плата нивната висина и начинот на утврдување за судиите во Република Северна Македонија, висината на додатоците на плата на претседателите на судовите и судиите се утврдува во процентуален износ од основната плата на судијата за:

  • Посебни услови за работа во висина од 10%;
  • Постоење на висок ризик во висина од 10% и
  • Доверливост во висина од 15%.

Вкупниот износ на обезбедени финансиски средства за исплата на додатоците од ставот 1 на овој член го определува Судскиот буџетски совет за секој месец со посебна одлука во рамките на расположивиот буџет на Судската власт.

Имајќи ги во предвид погоре цитираните одредби од Законот и Правилникот, Судскиот буџетски совет одлучи додатокот на плата за судии за месец Октомври 2019 година да изнесува 10% наместо предвидениот износ од 35%, како процентуално би се изедначиле со Судската служба.

На Судската служба им е исплатена платата за месец Септември и Октомври 2016 година, како и додатоците на плата.