Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-223/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-60/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-148/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-122/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-124/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-75/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-47/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-53/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-59/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-522/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-51/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-482/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-177/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП-31/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-О-68/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-О-77/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-61/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-367/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-40/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-128/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-658/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-57/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-108/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-88/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-7/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-174/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-255/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-150/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-173/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-191/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-157/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-2/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-7/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП2-15/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-43/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-28/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-115/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-120/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-27/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-293/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КМ-4/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-3/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-4/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-77/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-2/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-31/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-218/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-17/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-131/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-13/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ВПП2-14/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ЗАВ-80/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ЗАВ-64/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-2/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-228/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П1-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ЗАВ-72/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ЗАВ-70/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-73/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-222/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ВПП-65/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-316/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-122/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-18/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-333/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-113/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-63/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-162/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-67/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-155/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-138/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-179/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: К-89/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-232/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ТС1-9/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-10/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-88/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-98/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-111/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-364/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-54/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-190/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-240/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П2-50/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-299/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-187/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-30/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-143/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-175/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  17.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-74/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-210/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-209/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-149/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П1-37/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-256/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-340/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-46/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-479/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-412/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-411/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-641/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-636/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-89/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-83/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-98/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-98/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-633/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-639/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-143/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-131/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-411/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-303/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-29/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  20

  Предмет: К-97/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-94/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-207/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-38/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-246/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-39/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-33/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-40/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-42/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П3-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-64/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-118/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-36/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-115/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-116/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-18/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-225/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-178/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-221/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-85/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-34/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ТС1-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-137/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-136/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-110/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-188/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-190/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-111/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-112/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: РО-113/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  27.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-20/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-4/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-24/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-68/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-119/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 100
  28.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-208/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П2-46/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  31

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.10.2022, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-28/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  01.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП-54/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: К-7/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-66/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-170/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: МАЛВП-99/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-198/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-144/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: МАЛВП-118/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-52/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-83/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-542/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 08:40
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-471/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 08:50
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-57/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-181/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-183/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-217/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:25
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-250/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-343/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-34/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.11.2022, во 11:05
 • Ноември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-67/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: К-251/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-109/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-96/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: К-139/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-78/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-71/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-95/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-58/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  10

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: К-282/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-152/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-29/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-151/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: К-229/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-25/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ЗАВ-71/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: МАЛВП-73/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ЗАВ-67/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ЗАВ-69/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.11.2022, во 14:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ВПП-68/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПСО-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-178/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-179/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  16

  Предмет: РО-187/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: РО-146/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-197/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: К-196/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П4-14/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: К-193/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: РО-141/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-205/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-207/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П1-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П1-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: РО-206/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П4-23/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-127/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: МАЛВП-128/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: СТ-ТС-1/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П1-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-10/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП-70/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-84/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.11.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-154/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 12:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00