Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  18

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.09.2020, во 08:40
 • Септември
  18

  Предмет: РО-60/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2020, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-100/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2020, во 09:10
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-183/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.09.2020, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-82/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-143/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-35/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.09.2020, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-154/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-192/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-726/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-586/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-122/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-738/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-608/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-200/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-482/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: П3-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-787/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-546/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-715/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-487/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-645/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-592/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-713/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-802/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-683/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-31/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-610/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-144/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-106/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-56/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-9/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: УО-26/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: П4-30/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.09.2020, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-121/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВТС-25/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-103/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.09.2020, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-117/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.09.2020, во 12:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-480/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 13:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-15/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 13:00
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-148/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  21.09.2020, во 13:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-676/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 13:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 13:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-668/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 13:30
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-117/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 14:30
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-39/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 14:45
 • Септември
  21

  Предмет: К-139/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.09.2020, во 15:00
 • Септември
  21

  Предмет: ВПП-129/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.09.2020, во 15:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-92/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-626/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: ИЗС-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-96/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-37/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.09.2020, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-41/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-256/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-78/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-85/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-68/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-64/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.09.2020, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: П2-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.09.2020, во 14:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-257/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 14:00
 • Септември
  22

  Предмет: МАЛВП-4/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.09.2020, во 14:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-358/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-281/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-90/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП-89/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2020, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-276/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП-13/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-38/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.09.2020, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-359/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-360/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-363/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 10:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-364/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-147/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.09.2020, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-280/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-383/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.09.2020, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-386/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 13:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-401/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.09.2020, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-37/14

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-430/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:40
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-586/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 08:45
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-312/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-187/16

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.09.2020, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-277/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:10
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-429/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:15
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-406/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: П2-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2020, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-539/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 09:45
 • Септември
  24

  Предмет: К-143/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-296/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-140/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ТС1-7/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.09.2020, во 10:00