Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  22

  Предмет: КС-КР-107/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-45/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КМ-1/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПСО-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-70/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КМ-18/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-46/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-97/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-18/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-30/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ЗАВ-65/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-29/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-105/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 08:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 08:50
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-19/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП-128/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ЗАМ-К-15/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  26.10.2020, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ЗАМ-К-2/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  26.10.2020, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: К-41/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ТС-16/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П2-78/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-4/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-14/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-П-21/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-10/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПЛ1-П-22/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-12/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-86/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-81/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-264/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  26.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-66/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 15:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-65/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.10.2020, во 15:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-56/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2020, во 08:40
 • Октомври
  27

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-57/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-183/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-80/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-187/16

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ТС-15/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-205/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-О-73/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-206/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: МАЛВП-60/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ТС1-13/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ТС-3/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 08:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-90/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-91/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-1/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-6/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: П3-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-86/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-11/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-58/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-87/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: РО-5/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-88/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-249/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-138/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-202/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КМ-15/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  28.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КМ-13/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  28.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПСО-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: П4-30/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.10.2020, во 15:20
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-30/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2020, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2020, во 08:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-30/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2020, во 08:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-80/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-33/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-4/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-34/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-300/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-140/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-81/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-43/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-П4-3/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-107/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-255/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-39/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-61/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2020, во 13:00