Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  18

  Предмет: РО-72/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 08:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-73/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 08:35
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-356/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 08:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-185/13

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-52/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-64/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-120/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-201/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-59/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-67/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-22/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-68/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: П4-24/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-80/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-133/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-38/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-31/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-70/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-107/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.12.2017, во 10:40
 • Декември
  18

  Предмет: К-43/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-63/2017

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: КРМ-19/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-65/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-72/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-254/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  18.12.2017, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-54/16

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.12.2017, во 14:40
 • Декември
  18

  Предмет: К-309/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  18.12.2017, во 15:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-138/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-137/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 08:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-135/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 08:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-133/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-1001/15

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-478/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-132/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 09:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-408/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:20
 • Декември
  19

  Предмет: К-187/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-131/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-460/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-83/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-389/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-130/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.12.2017, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-530/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-397/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-422/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-414/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-436/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-470/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-475/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-500/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-112/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-418/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-378/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-444/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 10:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-М-25/15

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-335/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2017, во 11:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2017, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-172/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.12.2017, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: СТ-26/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2017, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-69/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  19.12.2017, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-45/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2017, во 14:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-189/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 08:25
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-180/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-181/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 08:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-182/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 08:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-183/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 08:55
 • Декември
  20

  Предмет: К-210/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.12.2017, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-184/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-186/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 09:15
 • Декември
  20

  Предмет: МАЛВП-119/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2017, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-207/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.12.2017, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-187/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-188/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-190/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 09:55
 • Декември
  20

  Предмет: К-196/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  20.12.2017, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-161/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.12.2017, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2017, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-70/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2017, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-191/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 10:05
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-192/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-193/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 10:25
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-194/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.12.2017, во 10:40
 • Декември
  20

  Предмет: П1-26/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2017, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: СТ-48/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  20.12.2017, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: П3-1/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2017, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-4/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2017, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.12.2017, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-268/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.12.2017, во 13:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-158/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-159/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-160/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-161/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:25
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-178/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-177/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-175/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-174/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 08:55
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-173/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.12.2017, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-38/16

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2017, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-213/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  21.12.2017, во 09:00