Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  15

  Предмет: К-259/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.08.2022, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-283/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.08.2022, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: П1-10/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: РО-121/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.08.2022, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-82/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.08.2022, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: РО-89/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.08.2022, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: РО-65/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.08.2022, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-79/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.08.2022, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: П4-13/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П4-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-368/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-64/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.08.2022, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-55/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-54/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-1/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-5/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-304/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-122/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: К-79/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 08:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-343/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 08:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-34/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 08:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-250/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 08:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-217/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 498
  24.08.2022, во 08:55
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-183/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: РО-100/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:05
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-584/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: РО-107/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-599/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:25
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:35
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-607/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: РО-102/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 09:40
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:50
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 09:55
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-471/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: МАЛВП-37/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-232/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:05
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:10
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-542/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:20
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:25
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-193/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2022, во 10:35
 • Август
  25

  Предмет: РО-50/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: П2-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: РО-48/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-58/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.08.2022, во 08:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-586/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.08.2022, во 08:10
 • Август
  31

  Предмет: РО-46/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-17/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: П2-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  31.08.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-16/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: П4-11/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-256/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-272/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-106/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-ПП-87/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-35/16

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ТС1-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-8/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-73/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 08:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-153/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: К-111/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-129/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2022, во 14:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1166/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: П5-1/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-78/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1032/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-73/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-4/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-29/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-1211/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 10:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2022, во 11:20
 • Септември
  7

  Предмет: К-85/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-83/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-56/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ТС1-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-52/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-78/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-56/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 11:40
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВТС-6/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-10/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 08:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 08:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 09:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-21/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: П4-18/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-223/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-120/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 10:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-103/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-68/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-60/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-69/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.09.2022, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П1-30/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-55/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-М-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-29/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-67/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-94/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: РО-144/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-110/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-118/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-195/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.09.2022, во 08:30
 • Септември
  15

  Предмет: ТС-9/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-10/2022

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: РО-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-130/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-11/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: К-246/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 13:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-46/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 13:15
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.09.2022, во 13:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.09.2022, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-62/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-148/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: РО-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:15
 • Септември
  16

  Предмет: РО-51/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 10:45
 • Септември
  16

  Предмет: РО-37/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  16

  Предмет: РО-107/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2022, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-137/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.09.2022, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 08:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 08:50
 • Септември
  19

  Предмет: К-168/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-72/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-531/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-350/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.09.2022, во 10:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 08:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-33/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-14/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-323/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-119/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-4/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-13/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-О-3/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.09.2022, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.09.2022, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-12/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-63/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: РО-83/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.09.2022, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: КМ-7/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.09.2022, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-170/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ВПП-20/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.09.2022, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-304/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: П4-14/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.09.2022, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.09.2022, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-18/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-8/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-123/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-34/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.09.2022, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-77/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2022, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-65/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-65/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 08:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-66/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-66/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-67/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-67/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: К-78/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: РО-85/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-25/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-25/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: РО-146/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 08:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-7/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П4-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: П1-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-2/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-39/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-282/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-122/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: РО-124/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: РО-47/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-75/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: РО-53/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: РО-59/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: П2-31/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-28/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.09.2022, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: РО-84/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П2-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-87/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-27/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-293/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-77/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-17/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П1-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-88/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-98/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П1-30/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-98/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-98/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-143/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-38/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-39/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-40/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-42/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-64/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: П3-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-49/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-36/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2022, во 12:30
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00