Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-149/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-176/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-92/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-254/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-23/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-294/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-87/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  18.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-15/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-16/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-249/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  18.01.2019, во 15:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-195/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  21.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-11/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-214/13

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-79/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: К-335/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-80/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-22/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-300/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  21.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-167/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  21.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-106/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-269/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-281/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-155/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-202/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-3/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-251/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-244/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  22.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-279/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-30/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-189/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-31/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-291/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-24/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-154/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  22.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-150/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-283/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-283/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-103/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-268/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ТС-27/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: МАЛВТС-23/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-108/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-104/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  23

  Предмет: К-129/13

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-122/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-111/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-М-68/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-113/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-115/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-117/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-1/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-292/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-122/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-248/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-123/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-124/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-127/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 10:45
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-126/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-23/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-18/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-207/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-94/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.01.2019, во 14:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-147/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-129/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-102/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-54/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-101/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-188/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-98/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-14/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-83/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.01.2019, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-56/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-264/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-264/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-282/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-289/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.01.2019, во 13:15
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-302/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КС-КР-307/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.01.2019, во 13:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-20/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  25.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-130/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-417/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: СТ-37/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  28.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП-250/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-270/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П1-30/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-135/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-117/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-82/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-109/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-92/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  28.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-212/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-2/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2019, во 08:25
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-20/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2019, во 08:35
 • Јануари
  29

  Предмет: ПСО-18/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-179/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.01.2019, во 09:00