Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: К-254/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-5/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-79/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-140/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-137/2017

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-45/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  19.04.2018, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-297/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2018, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-77/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.04.2018, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-72/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.04.2018, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-2/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-112/15

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-167/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-10/2016

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.04.2018, во 14:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-107/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-106/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 08:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-105/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: П1-29/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-104/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-6/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-165/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-287/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-103/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-101/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-100/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-99/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-4/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-11/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-98/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-97/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: К-24/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-96/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-53/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-95/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-94/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-93/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-92/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-102/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-91/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2018, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: К-196/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.04.2018, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-92/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2018, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-78/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: КМ-18/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.04.2018, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-1/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2018, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-252/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  20.04.2018, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-121/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2018, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-29/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-97/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-191/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 15:15
 • Април
  20

  Предмет: П1-39/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2018, во 15:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-О-23/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 08:15
 • Април
  23

  Предмет: К-41/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-34/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-8/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: КС-КР-49/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-306/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2018, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-309/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: КМ-7/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2018, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: П2-75/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2018, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2018, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-24/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: К-84/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2018, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:10
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-27/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-28/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:20
 • Април
  23

  Предмет: К-42/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  23.04.2018, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-20/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2018, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П5-1/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2018, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-30/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-31/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 12:50
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-32/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-33/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 13:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-34/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 13:20
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-35/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2018, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: К-251/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2018, во 14:00
 • Април
  23

  Предмет: К-26/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.04.2018, во 14:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-34/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2018, во 14:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-52/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 08:35
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-64/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 08:40
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-53/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 08:45
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-38/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 08:55
 • Април
  24

  Предмет: К-301/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  24.04.2018, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-О-106/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: РО-47/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.04.2018, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-О-132/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-225/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:15
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-90/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-264/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-308/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 09:45
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-239/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-308/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: К-189/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-22/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ТС-5/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-262/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 10:15
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-229/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2018, во 10:20
 • Април
  24

  Предмет: П1-35/14

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.04.2018, во 10:30