Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: ВПП2-18/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.07.2018, во 09:00
 • Јули
  18

  Предмет: ВПП2-19/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.07.2018, во 09:30
 • Јули
  19

  Предмет: ЗАМ-К-12/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  19.07.2018, во 08:00
 • Јули
  20

  Предмет: ВПП-220/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  20.07.2018, во 12:00
 • Август
  6

  Предмет: К-274/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.08.2018, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: КРМ-2/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: КМ-11/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  20.08.2018, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КМ-17/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  20.08.2018, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: КМ-13/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  21.08.2018, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: КМ-15/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  21.08.2018, во 12:00
 • Август
  24

  Предмет: П2-59/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2018, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-123/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ВПП-10/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.08.2018, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-46/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.08.2018, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-47/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.08.2018, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.08.2018, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: К-124/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.08.2018, во 13:00
 • Август
  31

  Предмет: К-248/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: П1-37/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: TСПОВ-1/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.08.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-126/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2018, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ТС-12/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: П4-11/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2018, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-174/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  03.09.2018, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ТС-26/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2018, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-127/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: КМ-14/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-122/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: СТ-ТС-3/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: СТ-47/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-13/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-6/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛПОВ-1/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-51/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: СТ-47/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-102/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: КМ-16/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-130/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-145/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 14:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-129/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-12/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-303/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-68/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2018, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-10/17

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  05.09.2018, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ТС1-6/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-152/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: КМ-6/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-7/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: СТ-23/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  05.09.2018, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-141/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  05.09.2018, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-157/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2018, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2018, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2018, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-299/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2018, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-172/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  05.09.2018, во 14:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2018, во 14:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-135/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.09.2018, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-74/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2018, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-30/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2018, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: П3-1/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-21/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-14/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВТС-13/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-20/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2018, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: К-107/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-12/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2018, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-138/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.09.2018, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2018, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ТС-5/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2018, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2018, во 13:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.09.2018, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-46/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  07.09.2018, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-63/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2018, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-66/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.09.2018, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-160/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  07.09.2018, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-О-44/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.09.2018, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-98/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  07.09.2018, во 14:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-100/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2018, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  10.09.2018, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-118/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2018, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-296/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2018, во 09:15
 • Септември
  10

  Предмет: РО-119/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2018, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-141/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2018, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-14/16

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2018, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ТС-11/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2018, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВТС-6/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2018, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-9/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  10.09.2018, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2018, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-183/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  10.09.2018, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: КС-КР-143/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2018, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: РО-60/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.09.2018, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-175/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2018, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-139/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  11.09.2018, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-171/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2018, во 09:10
 • Септември
  11

  Предмет: К-122/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.09.2018, во 10:00