Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-16/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-70/15

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-7/17

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-302/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-303/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.10.2018, во 09:25
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-63/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВТС-26/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВТС-9/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-69/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-ПП-112/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-331/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-172/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-232/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-99/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-283/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-74/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  22.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-87/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-55/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-217/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-46/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-М-39/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  22.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-32/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 15:15
 • Октомври
  24

  Предмет: КС-КР-198/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-148/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-215/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-170/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-18/17

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-262/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-80/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-72/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ТС1-8/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-175/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-174/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-5/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-57/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-64/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-85/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П2-55/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: РО-76/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-255/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.10.2018, во 14:45
 • Октомври
  25

  Предмет: КС-КР-185/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.10.2018, во 08:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КС-КР-174/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-40/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КС-КР-202/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-14/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС-20/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-54/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  25.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-201/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ТС-18/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-74/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  25.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-211/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 3
  25.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-69/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  25.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-70/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  25.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-П-24/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАМ-К-16/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.10.2018, во 14:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАМ-К-18/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.10.2018, во 15:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ЗАМ-К-19/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.10.2018, во 15:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-М-47/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-77/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-177/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  26.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-77/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-335/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: СТ-ТС-3/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-72/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-196/15

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  26.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: МАЛВП-100/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: П4-11/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-307/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 3
  26.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-М-42/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КС-КР-273/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 08:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-64/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-37/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  29.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-24/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-233/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-234/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-236/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  29

  Предмет: СТ-31/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  29.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-208/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-235/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-217/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: К-82/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  29.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-306/15

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-218/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-219/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-220/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВТС-19/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-221/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-222/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-223/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  29.10.2018, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-70/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  29.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-79/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  29.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: П4-15/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: МВПОВ-2/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-178/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-55/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  29.10.2018, во 12:00