Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  16

  Предмет: РО-125/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П2-6/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: К-294/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-126/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-147/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-128/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: К-200/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-121/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-8/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: К-34/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-10/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.04.2021, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: К-292/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ЗАМ-К-8/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ЗАМ-К-7/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ЗАМ-К-6/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-151/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-37/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-92/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-319/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-3/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ЗАМ-К-12/21

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-84/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-33/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-285/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-82/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-338/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-537/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-228/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-14/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-302/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: КМ-23/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-101/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-144/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-103/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-539/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-538/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-542/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-480/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-479/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: КМ-21/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-23/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: П2-85/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-69/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-246/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: К-55/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: К-206/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.04.2021, во 15:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.04.2021, во 08:15
 • Април
  21

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-17/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: К-221/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-22/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-128/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-59/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-11/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.04.2021, во 12:30
 • Април
  21

  Предмет: ВПП-20/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.04.2021, во 13:30
 • Април
  21

  Предмет: К-47/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.04.2021, во 14:00
 • Април
  21

  Предмет: К-52/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.04.2021, во 14:30
 • Април
  21

  Предмет: К-250/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.04.2021, во 15:00
 • Април
  22

  Предмет: П3-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 08:40
 • Април
  22

  Предмет: П2-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: К-ООА-9/2020

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  22.04.2021, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-86/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.04.2021, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: К-68/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.04.2021, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: К-123/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.04.2021, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.04.2021, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-272/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-2/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.04.2021, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: К-67/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.04.2021, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.04.2021, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-746/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.04.2021, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.04.2021, во 14:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-80/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2021, во 08:00
 • Април
  23

  Предмет: К-ПП-34/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.04.2021, во 08:40
 • Април
  23

  Предмет: РО-20/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-248/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ЗАВ-27/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2021, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-7/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2021, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-9/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2021, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2021, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: К-67/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 1
  23.04.2021, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.04.2021, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: ЗАВ-47/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2021, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ЗАВ-52/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2021, во 09:15
 • Април
  26

  Предмет: ЗАВ-54/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-262/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП-19/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: П1-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-33/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-293/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-350/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: КМ-32/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: К-233/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-265/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2021, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: К-287/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2021, во 13:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-261/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.04.2021, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-О-11/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: К-82/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.04.2021, во 14:30
 • Април
  27

  Предмет: ЗАВ-49/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.04.2021, во 09:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-О-113/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-45/21

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: ТС1-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-207/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-208/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 10:15
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-209/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: МАЛВП-45/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.04.2021, во 10:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-212/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 10:45
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 11:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.04.2021, во 11:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-217/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 11:15
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-222/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 11:45
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-223/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 12:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-50/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.04.2021, во 12:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 12:15
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 12:45
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 13:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-О-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.04.2021, во 13:15
 • Април
  28

  Предмет: П2-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.04.2021, во 08:30
 • Април
  28

  Предмет: ЗАВ-50/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.04.2021, во 09:00
 • Април
  28

  Предмет: РО-25/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.04.2021, во 09:00
 • Април
  28

  Предмет: РО-26/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.04.2021, во 09:30
 • Април
  28

  Предмет: ТС-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.04.2021, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: К-246/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.04.2021, во 12:00
 • Април
  28

  Предмет: К-369/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.04.2021, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: П2-20/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.04.2021, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-О-15/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.04.2021, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-О-18/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.04.2021, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.04.2021, во 11:00
 • Април
  29

  Предмет: ТС-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.04.2021, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.04.2021, во 14:00
 • Мај
  4

  Предмет: РО-92/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.05.2021, во 09:00
 • Мај
  4

  Предмет: ПРК-О-87/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.05.2021, во 09:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-335/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: П1-19/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-312/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.05.2021, во 12:00
 • Мај
  4

  Предмет: П3-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.05.2021, во 13:00
 • Мај
  4

  Предмет: СТ-89/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.05.2021, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.05.2021, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: К-317/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.05.2021, во 09:00
 • Мај
  5

  Предмет: К-11/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.05.2021, во 09:45
 • Мај
  5

  Предмет: ТС-27/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-229/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 10:15
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-238/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 10:45
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 11:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 11:15
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-244/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 11:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 11:45
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 12:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 12:15
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-16/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 12:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-374/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 12:45
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: К-261/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-147/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.05.2021, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: П2-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.05.2021, во 14:00
 • Мај
  5

  Предмет: К-223/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 15:00
 • Мај
  6

  Предмет: КС-КР-8/21

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2021, во 08:30
 • Мај
  6

  Предмет: П2-9/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.05.2021, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.05.2021, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.05.2021, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.05.2021, во 10:30
 • Мај
  6

  Предмет: ТС-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2021, во 10:30
 • Мај
  6

  Предмет: РО-12/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 13
  06.05.2021, во 13:00
 • Мај
  6

  Предмет: П2-59/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.05.2021, во 13:00
 • Мај
  6

  Предмет: МАЛВП-31/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2021, во 13:30
 • Мај
  6

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2021, во 14:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-375/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.05.2021, во 14:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.05.2021, во 14:20
 • Мај
  7

  Предмет: П4-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.05.2021, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-239/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.05.2021, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-41/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-10/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: МАЛВП-104/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-2/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.05.2021, во 12:00
 • Мај
  7

  Предмет: TСПОВ-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: СТ-8/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: П2-73/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: РО-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 13:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-765/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.05.2021, во 14:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-229/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.05.2021, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:10
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:20
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: РО-121/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.05.2021, во 09:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 09:50
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-296/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: МАЛВП-14/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-15/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-297/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 10:10
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 10:20
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-312/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-314/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 10:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2021, во 11:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 13:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-320/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.05.2021, во 13:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-320/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 13:10
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-321/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 13:20
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-325/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 13:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-328/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.05.2021, во 13:40
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП1-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.05.2021, во 14:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-ООА-8/2021

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.05.2021, во 14:00
 • Мај
  11

  Предмет: МАЛВП-38/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.05.2021, во 09:00
 • Мај
  11

  Предмет: П2-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.05.2021, во 09:30
 • Мај
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.05.2021, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: К-346/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.05.2021, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: П5-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.05.2021, во 10:00
 • Мај
  11

  Предмет: РО-58/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.05.2021, во 10:15
 • Мај
  11

  Предмет: МАЛВП-94/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.05.2021, во 11:00
 • Мај
  11

  Предмет: К-304/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.05.2021, во 12:00
 • Мај
  11

  Предмет: П4-4/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.05.2021, во 13:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-330/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-352/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2021, во 09:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-332/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:10
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-338/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:20
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-342/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-259/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 09:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-343/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:40
 • Мај
  12

  Предмет: К-105/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.05.2021, во 09:45
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 09:45
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-345/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 09:50
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-318/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:10
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 10:15
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:20
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 10:30
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-361/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:40
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 10:45
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 10:50
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-368/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 11:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-42/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.05.2021, во 11:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-237/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 11:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-369/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.05.2021, во 11:10
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-235/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 11:45
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-234/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 12:00
 • Мај
  12

  Предмет: ПРК-С-233/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.05.2021, во 12:15
 • Мај
  13

  Предмет: К-277/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: МАЛВП-50/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: П4-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: РО-16/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.05.2021, во 13:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-28/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 08:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 08:40
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 08:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-26/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 08:50
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 09:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-24/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 09:15
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 09:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 09:45
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-11/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-203/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.05.2021, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-48/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.05.2021, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: МАЛВТС-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.05.2021, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: ВПП-66/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2021, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: К-286/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.05.2021, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-3/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 10:10
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-4/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 10:20
 • Мај
  17

  Предмет: ТС-8/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.05.2021, во 10:30
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.05.2021, во 10:40
 • Мај
  17

  Предмет: TСПОВ-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2021, во 11:00
 • Мај
  17

  Предмет: ТС-23/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.05.2021, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: К-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.05.2021, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: МАЛВП-135/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.05.2021, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-7/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.05.2021, во 12:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.05.2021, во 13:30
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-О-70/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.05.2021, во 08:45
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-412/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.05.2021, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-262/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.05.2021, во 09:00
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-С-324/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.05.2021, во 09:15
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-О-81/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.05.2021, во 09:15
 • Мај
  18

  Предмет: ПРК-О-59/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  18.05.2021, во 09:30
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВП-131/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.05.2021, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2021, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: МАЛВП-35/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2021, во 11:00
 • Мај
  18

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.05.2021, во 12:00
 • Мај
  18

  Предмет: РО-17/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 123
  18.05.2021, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.05.2021, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-127/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2021, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: К-52/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.05.2021, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-294/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: К-243/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.05.2021, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-123/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.05.2021, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-295/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.05.2021, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.05.2021, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.05.2021, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-299/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-102/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2021, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-300/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-305/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-11/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.05.2021, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-306/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-103/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2021, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-313/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-316/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-322/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 561
  20.05.2021, во 11:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-329/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 11:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-334/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2021, во 12:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  20.05.2021, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: МВПОВ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  21.05.2021, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-335/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-341/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-344/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-279/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.05.2021, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 11:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-231/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-228/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-221/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-365/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-218/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2021, во 12:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2021, во 12:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-387/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-393/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-394/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-10/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.05.2021, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-404/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-406/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-О-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-141/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.05.2021, во 12:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-214/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: К-232/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.05.2021, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-206/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-121/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2021, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-17/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2021, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-203/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-148/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2021, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2021, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-275/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-280/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.05.2021, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.05.2021, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-43/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.05.2021, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2021, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-323/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2021, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2021, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.05.2021, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.05.2021, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-205/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.05.2021, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-90/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ТС-16/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-60/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-311/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.05.2021, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.05.2021, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-45/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.05.2021, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: П1-6/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2021, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-137/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.05.2021, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-8/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2021, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.05.2021, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-561/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-382/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-380/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-386/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-388/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-390/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-392/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-395/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 11:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-397/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-405/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-407/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-212/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-430/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 12:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-155/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 12:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  01.06.2021, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ВПП1-5/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.06.2021, во 13:30
 • Јуни
  2

  Предмет: К-198/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: П1-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-29/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2021, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: РО-11/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.06.2021, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-74/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.06.2021, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-410/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-414/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-267/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-418/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2021, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-48/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2021, во 11:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 08:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-228/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 08:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 08:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-204/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-198/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-197/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 09:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-195/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 10:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 10:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-189/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 10:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 12:45
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 12:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-388/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:10
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-357/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:20
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-356/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-355/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-354/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 13:50
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 14:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-352/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 14:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-346/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  08.06.2021, во 14:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-240/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 08:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-Ј-84/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-389/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 08:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-530/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 08:50
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-230/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:10
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-232/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-233/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-234/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-235/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 09:50
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-236/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-237/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 10:10
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-238/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 10:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-239/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 10:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 10:40
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-242/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 13:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.06.2021, во 13:10