Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: К-212/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.05.2024, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-99/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-33/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2024, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-31/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-38/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-280/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-190/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-188/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2024, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.05.2024, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-92/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: К-59/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-127/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ЗАВ-31/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2024, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-22/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-32/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-255/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-6/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: К-44/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-305/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП-18/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-12/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 10:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 10:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 10:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-167/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.05.2024, во 11:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 11:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-66/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 11:45
 • Мај
  21

  Предмет: К-15/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 12:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 12:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  21.05.2024, во 12:45
 • Мај
  21

  Предмет: К-145/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  21.05.2024, во 13:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-272/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-227/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:05
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-343/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:10
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-285/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.05.2024, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-511/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-348/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:25
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-44/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-289/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-49/20

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:35
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-677/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: РО-290/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.05.2024, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-21/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:50
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-16/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 09:55
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-111/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-3/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-365/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 10:05
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-780/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  22.05.2024, во 10:10
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: К-61/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  22.05.2024, во 11:00
 • Мај
  22

  Предмет: К-5/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.05.2024, во 12:30
 • Мај
  22

  Предмет: ЗАВ-35/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.05.2024, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-8/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2024, во 08:45
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-162/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-25/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-526/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-526/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-409/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-131/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-77/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-632/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-137/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-673/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-243/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-29/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-29/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-145/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-138/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-132/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.05.2024, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-140/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-22/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 10:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-21/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.05.2024, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-83/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.05.2024, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-24/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:10
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-25/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-23/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-438/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-439/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 11:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  23.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-48/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  23.05.2024, во 14:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП-115/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-235/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.05.2024, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-104/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2024, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-148/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-107/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  27.05.2024, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: П2-113/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.05.2024, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-65/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.05.2024, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-152/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.05.2024, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-74/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  27.05.2024, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: КС-КР-86/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: П4-15/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 09:50
 • Мај
  28

  Предмет: К-301/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-83/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: КС-КР-165/23

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: МАЛВП-122/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: К-225/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-32/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-65/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 11:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-52/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  28.05.2024, во 12:10
 • Мај
  28

  Предмет: ЗАВ-36/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.05.2024, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-49/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: МАЛВП-14/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-101/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: РО-73/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-21/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ВПП-27/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-55/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  29.05.2024, во 14:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-27/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-506/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-566/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:25
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 09:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-100/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-50/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: РО-101/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:25
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: РО-105/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-106/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: РО-108/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  30.05.2024, во 10:55
 • Мај
  30

  Предмет: РО-109/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВТС-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВТС-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.05.2024, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-247/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  30.05.2024, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: П3-4/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.05.2024, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-27/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.05.2024, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-296/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  31.05.2024, во 13:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-198/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-95/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-28/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-220/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-40/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-24/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: К-129/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-5/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПСО-2/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-191/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-47/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-29/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-13/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПСО-5/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-200/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-611/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-588/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПСО-3/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-112/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-128/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-143/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-823/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-130/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-718/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-134/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-64/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-169/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-66/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-30/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-29/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-193/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-279/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-34/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: П4-29/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-40/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-43/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-49/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-43/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВТС-34/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-55/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-56/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-73/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-94/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-46/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: К-42/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-47/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-848/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-853/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-914/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-917/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-17/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-855/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-881/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-902/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-903/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 12:05
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-913/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  05.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВП-60/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-47/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-45/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-523/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-713/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-778/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-659/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-286/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-283/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-104/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-495/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-373/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-362/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-326/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-281/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-318/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-327/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-389/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-332/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-343/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-361/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-390/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-330/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-334/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-347/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-39/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-308/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-349/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-345/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-72/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: РО-40/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-215/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-265/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  06.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-248/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-841/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-840/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-842/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-843/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-844/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-847/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-556/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-214/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-381/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-651/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-524/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-308/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-22/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-520/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-428/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-23/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-631/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-622/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-24/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-845/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-846/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-850/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-227/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-241/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-333/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-613/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-645/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВП-5/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-649/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-849/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  07.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  7

  Предмет: К-51/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  07.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-119/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П4-17/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: К-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: К-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-6/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-6/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-127/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  10

  Предмет: РО-53/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  10

  Предмет: К-70/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  10

  Предмет: П1-24/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  10

  Предмет: МАЛВП-116/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  10

  Предмет: К-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-287/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-8/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: П2-22/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-50/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-277/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  11

  Предмет: П1-27/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-283/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-281/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  11

  Предмет: РО-279/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-63/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  12

  Предмет: П1-25/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-290/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: П1-19/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: МАЛВП-126/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-34/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: СТ-12/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-61/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-64/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-80/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-81/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-31/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-309/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-52/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС-9/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-287/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-ПП-74/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: КРМ-2/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-268/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-85/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-7/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К-300/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-22/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-29/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-М-10/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: К-222/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 57
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: К-285/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: К-286/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-25/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П4-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-102/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-924/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1004/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1001/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-995/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-999/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-998/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-993/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-975/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-974/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-965/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-54/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-939/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-934/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-948/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-957/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-936/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-964/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-972/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-980/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-984/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-988/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1050/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-5/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-114/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-273/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-274/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-119/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-391/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 092
  27.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-251/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-727/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-561/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-822/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-835/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-610/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-238/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-42/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-515/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-855/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-749/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-8/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-616/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-134/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.06.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-П-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-219/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-177/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-55/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-237/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: П5-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-186/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-31/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-339/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-112/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-ПП-71/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-345/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-349/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-40/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-313/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-180/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-253/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П5-1/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-142/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-155/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-275/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.07.2024, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-288/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-54/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2024, во 14:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-265/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-265/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-96/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.07.2024, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-56/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2024, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.07.2024, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2024, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-81/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-325/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВТС-31/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-П-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-190/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
  10.07.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-30/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.08.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: П1-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-135/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-245/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.09.2024, во 09:00