Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: К-153/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-ООА-8/2019

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 46
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-136/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-141/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.08.2019, во 12:10
 • Август
  21

  Предмет: К-82/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-155/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-155/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-159/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-159/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-134/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-134/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ИЗС-12/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-38/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-42/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: К-269/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.08.2019, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-37/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-134/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-116/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-65/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-78/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  23.08.2019, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: ИЗС-13/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-127/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-126/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-127/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-38/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.08.2019, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-38/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  26.08.2019, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-168/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  27.08.2019, во 11:00
 • Август
  28

  Предмет: ПРК-О-6/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  28.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-64/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.08.2019, во 09:05
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  29.08.2019, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-26/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-29/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-8/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.09.2019, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-45/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.09.2019, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: П2-19/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  02.09.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-47/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.09.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-123/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-14/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-123/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-29/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-23/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВТС-19/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-52/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-18/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-38/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-141/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 11:45
 • Септември
  3

  Предмет: К-161/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-19/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-236/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  03.09.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-44/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: П2-46/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2019, во 14:00
 • Септември
  4

  Предмет: СТ-37/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-22/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2019, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-47/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2019, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-268/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2019, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2019, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-20/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2019, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2019, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2019, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-66/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-321/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 3
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-27/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-67/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-69/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-71/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: РО-60/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-50/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-33/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2019, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-59/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.09.2019, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2019, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВТС-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2019, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-31/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2019, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2019, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: КС-КР-83/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.09.2019, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-61/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-420/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 09:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-233/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-190/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: РО-58/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-80/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-85/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-73/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.09.2019, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: МАЛВП-8/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2019, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2019, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: П5-4/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2019, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-182/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-529/16

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.09.2019, во 13:45
 • Септември
  9

  Предмет: К-211/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  09.09.2019, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-15/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.09.2019, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-П-7/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  09.09.2019, во 10:00