Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  9

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: П1-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-274/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-6/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2022, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-109/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-125/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-989/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-187/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-959/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-186/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-186/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-64/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-958/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-990/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-991/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-955/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-992/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-993/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-956/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-16/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-16/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-960/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-994/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-995/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-76/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-961/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-962/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  12.12.2022, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-996/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 11:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-997/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-93/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-243/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-52/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-998/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 12:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-999/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-89/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1000/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 12:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-1001/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-ООА-38/2022

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  12.12.2022, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-23/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2022, во 08:40
 • Декември
  13

  Предмет: ЗАМ-С-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2022, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2022, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-786/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  13.12.2022, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: К-271/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-119/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-98/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-4/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-94/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-179/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-16/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-97/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.12.2022, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-96/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-52/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2022, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-46/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-95/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-204/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-102/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: П2-98/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.12.2022, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-146/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  13.12.2022, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-899/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 08:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-908/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 08:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 08:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-635/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-621/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 09:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-632/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-211/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-18/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-914/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1003/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-610/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-648/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1004/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-915/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1005/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 10:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-662/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.12.2022, во 10:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1006/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1007/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 11:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1008/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1009/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 56
  14.12.2022, во 11:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1010/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1011/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 12:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1013/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-1014/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-89/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-626/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 08:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 08:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-907/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-265/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-116/22

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  15.12.2022, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-918/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-903/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-900/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-221/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-226/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-269/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-902/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-633/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-911/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.12.2022, во 10:50
 • Декември
  15

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-307/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.12.2022, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-585/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-592/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 08:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-647/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 08:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:20
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-672/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-656/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-90/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ТС1-8/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-197/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1015/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-475/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-95/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1016/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-68/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 10:20
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1017/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-67/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1018/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 10:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1020/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1019/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1021/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 11:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1022/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-187/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1023/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 11:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1024/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-1025/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 12:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-101/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  16.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-586/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 08:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-622/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 08:50
 • Декември
  19

  Предмет: П2-27/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-624/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-671/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-661/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-663/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: П4-27/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-664/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-49/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-79/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-665/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-668/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-623/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 10:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-40/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  19.12.2022, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-19/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: РО-223/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2022, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-242/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.12.2022, во 12:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-78/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.12.2022, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.12.2022, во 13:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.12.2022, во 13:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-593/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 08:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 08:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 09:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-615/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-188/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-21/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-129/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-20/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-597/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:10
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:20
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:40
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-613/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 10:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-130/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-131/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-251/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-243/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-132/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П4-22/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-133/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  20.12.2022, во 14:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-256/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 14:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-82/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-61/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 08:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-69/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 08:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-91/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-97/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-103/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-99/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-102/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-92/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-114/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 09:50
 • Декември
  21

  Предмет: К-189/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-18/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-115/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: П1-2/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-953/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 10:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-1262/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  21.12.2022, во 10:40
 • Декември
  21

  Предмет: К-118/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-270/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-246/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: ЗАВ-101/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.12.2022, во 14:00
 • Декември
  21

  Предмет: ЗАВ-110/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.12.2022, во 14:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-84/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 08:30
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП-6/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.12.2022, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-58/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП-19/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.12.2022, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-63/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-134/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП-38/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ВПП-40/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.12.2022, во 11:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-138/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 11:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-135/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 11:00
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-130/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.12.2022, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: МАЛВП-98/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.12.2022, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-234/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.12.2022, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-79/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 12:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-136/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-70/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  22.12.2022, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-137/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 13:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-139/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  22.12.2022, во 14:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 08:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 08:40
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 08:50
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-21/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.12.2022, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 09:10
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 09:20
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-82/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.12.2022, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-1180/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.12.2022, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: К-310/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-87/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-84/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-38/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.12.2022, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП-71/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.12.2022, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-366/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.12.2022, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: П1-21/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.12.2022, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-66/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2022, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-60/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2022, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-50/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-315/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-82/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.12.2022, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-83/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.12.2022, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-62/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2022, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-53/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-135/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  26.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-128/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.12.2022, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-293/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  26.12.2022, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-14/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 09:05
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-25/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-37/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-78/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: П2-69/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-54/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-313/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ВПП-45/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.12.2022, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2022, во 11:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-87/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2022, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-273/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2022, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.12.2022, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.12.2022, во 13:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-283/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.12.2022, во 14:00
 • Декември
  28

  Предмет: П2-57/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.12.2022, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: К-181/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: ТС1-5/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: К-314/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  28.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: РО-189/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2022, во 11:30
 • Декември
  28

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.12.2022, во 11:30
 • Декември
  28

  Предмет: К-85/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.12.2022, во 12:00
 • Декември
  28

  Предмет: РО-111/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2022, во 13:00
 • Декември
  28

  Предмет: СТ-13/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.12.2022, во 13:30
 • Декември
  29

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.12.2022, во 09:30
 • Јануари
  4

  Предмет: К-316/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: П2-82/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: ПЛ1-П-26/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 556
  04.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  4

  Предмет: МАЛВП-131/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  4

  Предмет: П1-25/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  5

  Предмет: П2-61/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: К-319/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: МАЛВП-97/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  5

  Предмет: ЗАВ-117/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  6

  Предмет: К-72/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП-15/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП-78/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-1027/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-1026/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-1028/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-1029/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-140/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП1-9/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  9

  Предмет: К-196/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-141/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  9

  Предмет: П2-55/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-142/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  09.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: РО-86/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-56/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  10

  Предмет: К-210/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  11

  Предмет: К-155/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-228/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-309/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-158/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-159/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-201/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-197/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: РО-202/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  11

  Предмет: К-121/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  11.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  11

  Предмет: П2-89/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  12

  Предмет: К-320/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 45
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-318/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Судница 2
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-193/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: РО-144/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-63/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-261/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-154/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К-322/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  13.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  13

  Предмет: МАЛВТС-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  13

  Предмет: МАЛВП-136/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-199/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-275/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П4-11/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПЛ1-П-30/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-148/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-311/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  17.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПСО-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-62/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-323/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  17.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-85/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-24/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 2
  18.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-146/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-58/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-141/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: МАЛВП-142/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-29/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-262/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-16/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-307/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-255/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-133/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-134/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-135/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-136/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-137/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: СТ-ТС-1/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-206/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-138/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-103/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-103/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-169/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-61/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-17/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-223/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  31.01.2023, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: К-61/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-182/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-109/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: К-207/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-72/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-79/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ТС1-7/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.02.2023, во 12:30
 • Април
  10

  Предмет: К-299/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-54/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.05.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-105/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.10.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-236/22

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.12.2023, во 11:00