Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  23

  Предмет: КС-КР-2/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 08:10
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-280/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-184/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П4-18/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-70/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: СТ-ТС-1/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  23.04.2019, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: П2-88/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПСО-11/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-293/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-269/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-297/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П3-8/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-290/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 10:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-39/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2019, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-279/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: К-204/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2019, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-39/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2019, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-298/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 12:15
 • Април
  23

  Предмет: К-5/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-299/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П5-1/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.04.2019, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: КС-КР-302/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  23.04.2019, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: К-301/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  23.04.2019, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-19/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  23.04.2019, во 14:30
 • Април
  24

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2019, во 08:10
 • Април
  24

  Предмет: КПОВ-3/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2019, во 08:20
 • Април
  24

  Предмет: К-321/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.04.2019, во 08:30
 • Април
  24

  Предмет: КС-КР-40/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2019, во 08:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-22/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2019, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: П4-34/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: П3-1/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.04.2019, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 09:05
 • Април
  24

  Предмет: К-24/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.04.2019, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: П1-2/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 11:30
 • Април
  24

  Предмет: МАЛВП-119/2018

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 12:30
 • Април
  24

  Предмет: СТ-4/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  24.04.2019, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-М-4/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.04.2019, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: П3-9/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.04.2019, во 13:30
 • Април
  24

  Предмет: П2-88/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  24.04.2019, во 14:00
 • Април
  24

  Предмет: К-ООА-20/2018

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.04.2019, во 14:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-22/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.04.2019, во 14:15
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-26/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  24.04.2019, во 14:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-199/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-201/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 08:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-198/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ЗАМ-К-8/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.04.2019, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 09:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-200/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-37/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.04.2019, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-192/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 09:45
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-194/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-230/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  25.04.2019, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-51/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  25.04.2019, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-207/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-9/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  25.04.2019, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-202/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-203/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 13:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-204/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-205/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  25.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: К-29/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: КМ-9/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.04.2019, во 11:00
 • Април
  30

  Предмет: КМ-26/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  30.04.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: КМ-23/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 11:00
 • Мај
  2

  Предмет: ЗАМ-К-10/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-86/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  03.05.2019, во 09:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-317/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  03.05.2019, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-269/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 08:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-270/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 08:45
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-272/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: ВПП-291/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.05.2019, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: К-33/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.05.2019, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: К-251/17

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.05.2019, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-273/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 09:10
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-274/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 09:20
 • Мај
  6

  Предмет: СТ-6/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 58
  06.05.2019, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2019, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-275/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ВПП-280/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.05.2019, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-276/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 09:45
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-277/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: К-79/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.05.2019, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: ВПП-228/18

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.05.2019, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: МАЛВП-6/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2019, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-278/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 10:15
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-271/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.05.2019, во 10:25
 • Мај
  6

  Предмет: ВПП-12/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.05.2019, во 10:30
 • Мај
  6

  Предмет: К-246/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  06.05.2019, во 11:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2019, во 11:30
 • Мај
  6

  Предмет: К-87/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.05.2019, во 11:30
 • Мај
  6

  Предмет: К-96/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  06.05.2019, во 12:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПЛ1-П-8/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.05.2019, во 12:00
 • Мај
  6

  Предмет: ЗАМ-С-5/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.05.2019, во 13:30
 • Мај
  7

  Предмет: КС-КР-32/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.05.2019, во 08:10
 • Мај
  7

  Предмет: КС-КР-8/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.05.2019, во 08:20
 • Мај
  7

  Предмет: К-93/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 3
  07.05.2019, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: МАЛВП-49/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.05.2019, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.05.2019, во 09:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-О-16/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.05.2019, во 09:30