Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  7

  Предмет: РО-52/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-153/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.07.2020, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2020, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: КМ-2/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  07.07.2020, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-П-9/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  07.07.2020, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-193/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  07.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-254/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.07.2020, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-136/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.07.2020, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-67/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  07.07.2020, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-33/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.07.2020, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: П5-4/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.07.2020, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-ООА-3/2020

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-34/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-46/17

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.07.2020, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-752/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.07.2020, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПРК-С-782/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  08.07.2020, во 14:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-172/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПСО-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: КМ-5/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.07.2020, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-174/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.07.2020, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-173/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.07.2020, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: РО-170/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.07.2020, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: СТ-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.07.2020, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.07.2020, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-674/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: МАЛВП-169/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 08:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-81/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 08:40
 • Јули
  10

  Предмет: П1-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-240/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: П4-2/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: СТ-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-706/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 13:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-735/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-741/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-684/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: П2-86/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-750/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-746/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-29/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-160/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-143/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.07.2020, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: РО-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-49/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВП-166/2019

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.07.2020, во 09:20
 • Јули
  14

  Предмет: П2-35/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.07.2020, во 09:40
 • Јули
  14

  Предмет: РО-60/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: П2-15/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.07.2020, во 12:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-20/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-88/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-279/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-94/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-12/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-45/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-64/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: П1-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-2/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-412/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-414/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:50
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-475/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-476/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-478/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:20
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-263/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-262/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:40
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-537/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:40
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П2-14/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:10
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-65/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:20
 • Септември
  11

  Предмет: ТС-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-205/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-217/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 12:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-51/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-21/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 13:15