Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  17

  Предмет: К-ООА-7/2020

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-114/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2020, во 09:15
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2020, во 09:45
 • Август
  24

  Предмет: ТС-11/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-151/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2020, во 10:15
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-28/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.08.2020, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: ППНИ-82/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.08.2020, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: ППНИ-83/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.08.2020, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ППНИ-84/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.08.2020, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: ВПП-30/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.08.2020, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: К-90/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-83/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2020, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-142/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-57/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2020, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-74/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2020, во 11:30
 • Август
  31

  Предмет: РО-72/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.08.2020, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: РО-68/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  31.08.2020, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-233/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  31.08.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-20/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-106/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.09.2020, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: РО-107/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.09.2020, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-88/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-279/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-104/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-265/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-94/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-12/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: РО-138/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.09.2020, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.09.2020, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-705/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 14:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-45/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-71/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.09.2020, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-64/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: П1-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-2/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-64/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-8/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-60/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-412/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-414/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:50
 • Септември
  10

  Предмет: К-109/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-475/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-25/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ВПП-15/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-257/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-476/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-478/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:20
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-263/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-262/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:40
 • Септември
  10

  Предмет: К-240/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-57/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.09.2020, во 13:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-137/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 14:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-537/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:40
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П2-14/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:10
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-65/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:20
 • Септември
  11

  Предмет: ТС-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-46/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00