Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  1

  Предмет: П1-32/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 08:40
 • Март
  1

  Предмет: РО-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 08:50
 • Март
  1

  Предмет: РО-93/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-90/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: РО-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-151/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-104/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-17/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: МАЛВП-128/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-16/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-206/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-30/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-47/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.03.2021, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-89/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.03.2021, во 08:40
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-146/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-31/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПСО-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-ООА-39/2020

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-285/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-11/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-113/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-144/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П3-5/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-299/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-292/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-78/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-140/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 56
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-84/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  02.03.2021, во 14:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП1-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.03.2021, во 08:40
 • Март
  3

  Предмет: П2-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.03.2021, во 08:50
 • Март
  3

  Предмет: РО-61/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-71/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ЗАВ-24/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-363/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-271/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ТС-21/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-60/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-60/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-34/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-19/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-152/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-250/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПЛ1-П-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-59/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-141/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-37/14

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-287/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-264/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-244/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-42/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-287/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-137/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-273/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-279/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-230/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-167/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-229/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-66/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-50/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-301/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-43/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-38/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-27/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-64/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-66/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: К-42/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: К-ООА-1/2021

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-95/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-38/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 08:40
 • Март
  5

  Предмет: К-ПП-27/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-99/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ЗАМ-С-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-61/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-122/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-115/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-112/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-111/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: СТ-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: ПСО-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: СТ-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-294/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ЗАВ-29/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: П1-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-7/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-119/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-365/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-108/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-261/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-15/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба III
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: К-351/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-11/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-110/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 12:40
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 12:55
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 13:10
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 13:25
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 13:40
 • Март
  9

  Предмет: КМ-22/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  09.03.2021, во 13:55
 • Март
  10

  Предмет: КМ-16/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба III
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: К-318/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П1-24/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: К-11/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-3/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: ТС-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: К-206/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: К-6/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  10.03.2021, во 14:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-179/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 08:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 08:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 08:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-167/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: К-22/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.03.2021, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 09:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-349/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 09:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-350/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: РО-142/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-458/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-516/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: СТ-12/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: РО-4/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-4/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-319/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: К-33/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-586/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 10:10
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-312/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 10:20
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-54/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-50/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 10:40
 • Март
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-509/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-334/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: К-334/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 12:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-561/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-212/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 12:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-430/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: К-309/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-155/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 13:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-29/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.03.2021, во 13:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-О-19/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.03.2021, во 14:00
 • Март
  11

  Предмет: К-63/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  11.03.2021, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: К-228/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  12.03.2021, во 09:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-13/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.03.2021, во 09:15
 • Март
  12

  Предмет: П4-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П4-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К-198/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-113/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ТС1-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: РО-114/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: РО-116/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.03.2021, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: К-248/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.03.2021, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-9/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-4/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: П3-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.03.2021, во 13:00
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.03.2021, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: МАЛВП-136/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-34/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-138/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-233/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 11:00
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-150/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.03.2021, во 13:00
 • Март
  15

  Предмет: К-82/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 13:00
 • Март
  15

  Предмет: П2-52/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  15.03.2021, во 14:00
 • Март
  16

  Предмет: ТС-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: К-323/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: П1-15/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: ТС-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.03.2021, во 11:30
 • Март
  16

  Предмет: К-40/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.03.2021, во 12:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 13:15
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 13:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 13:45
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-193/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 14:00
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.03.2021, во 14:15
 • Март
  17

  Предмет: К-350/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: К-168/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-33/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-9/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П4-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: К-74/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: П2-85/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: П3-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: К-371/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: К-327/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  17

  Предмет: П2-45/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: КМ-10/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба III
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: К-17/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.03.2021, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: К-30/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ТС-27/18

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: К-274/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: П1-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-94/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-7/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-61/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: К-257/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 13:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 13:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 13:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 13:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 13:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-145/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 13:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 14:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.03.2021, во 14:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  18.03.2021, во 14:15
 • Март
  19

  Предмет: П2-51/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-П-26/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-45/21

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-244/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-244/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: К-212/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  19.03.2021, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: К-150/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-86/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.03.2021, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: П2-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-79/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: К-34/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  22.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-62/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: РО-137/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 13:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 13:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 13:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-158/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  22.03.2021, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  22.03.2021, во 14:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-99/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: К-268/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ТС-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-63/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-83/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-50/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.03.2021, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.03.2021, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПЛ1-П-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-73/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: К-317/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-123/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 09:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 09:10
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 09:20
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-140/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 09:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 09:40
 • Март
  24

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: К-279/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-32/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: МАЛВП-51/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.03.2021, во 11:00
 • Март
  24

  Предмет: СТ-2/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.03.2021, во 12:00
 • Март
  24

  Предмет: СТ-4/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-152/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 14:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 14:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 14:40
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.03.2021, во 14:50
 • Март
  25

  Предмет: П4-34/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П3-3/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-203/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-123/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: П3-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  25.03.2021, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: МАЛВП-148/2020

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 13:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-151/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 13:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-148/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 13:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-146/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.03.2021, во 14:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-69/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-69/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П4-25/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: П2-63/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ТС-8/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.03.2021, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-35/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.03.2021, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  26.03.2021, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ТС1-9/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.03.2021, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: МАЛВП-77/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.03.2021, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: П4-19/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: К-374/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-101/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2021, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: К-246/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.03.2021, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-68/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: МАЛВП-133/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.03.2021, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: РО-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2021, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: К-324/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.03.2021, во 12:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-143/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-156/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 13:15
 • Март
  29

  Предмет: К-246/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.03.2021, во 13:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 13:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.03.2021, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: К-267/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  30.03.2021, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-101/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-33/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.03.2021, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-2/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.03.2021, во 13:00
 • Април
  1

  Предмет: П2-66/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-84/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-158/2019

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-89/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.04.2021, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.04.2021, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-145/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-134/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: К-287/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: К-326/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-131/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.04.2021, во 11:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.04.2021, во 11:30
 • Април
  2

  Предмет: К-346/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.04.2021, во 12:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.04.2021, во 12:30
 • Април
  5

  Предмет: К-10/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  05.04.2021, во 09:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-68/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-125/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 11:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 12:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-136/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 12:30
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.04.2021, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2021, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2021, во 13:15
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-137/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2021, во 13:45
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-134/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.04.2021, во 14:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-38/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-93/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-83/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-45/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-О-45/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 10:20
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-142/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-377/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-147/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 10:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-70/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 11:00
 • Април
  6

  Предмет: К-311/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  06.04.2021, во 11:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-162/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 11:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-76/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 11:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 12:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-65/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 12:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-88/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.04.2021, во 12:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-75/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 561
  06.04.2021, во 13:00
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-562/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 13:15
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-302/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 13:20
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-546/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 13:30
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-С-305/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 13:45
 • Април
  6

  Предмет: ПРК-Ј-45/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  06.04.2021, во 14:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-О-87/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  07.04.2021, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П2-46/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.04.2021, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-131/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-159/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 10:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-119/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-164/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 10:45
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-132/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 11:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 11:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 11:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 11:45
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-155/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.04.2021, во 12:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-121/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2021, во 13:00
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2021, во 13:15
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2021, во 13:30
 • Април
  7

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.04.2021, во 13:45
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-М-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-175/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 10:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 11:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-О-7/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 11:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.04.2021, во 12:00
 • Април
  9

  Предмет: К-98/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  09.04.2021, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.04.2021, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: П2-56/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.04.2021, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-121/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.04.2021, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-С-175/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.04.2021, во 10:30
 • Април
  9

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.04.2021, во 11:00
 • Април
  9

  Предмет: П4-29/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.04.2021, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: РО-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П3-3/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-99/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2021, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: РО-8/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.04.2021, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-196/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 10:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 11:00
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 11:15
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 11:30
 • Април
  13

  Предмет: ПРК-О-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: П2-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: К-39/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: П4-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-12/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: ВПП1-6/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-312/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-200/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  21

  Предмет: К-221/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-293/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: КМ-32/16

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 11:00
 • Април
  28

  Предмет: К-369/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  28.04.2021, во 12:30
 • Мај
  4

  Предмет: К-65/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: МАЛВП-104/2019

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: К-105/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  12.05.2021, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: К-52/20

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  19.05.2021, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: К-232/17

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  26.05.2021, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-90/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.05.2021, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: МАЛВП-48/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.06.2021, во 11:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.11.2021, во 09:00