Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  12

  Предмет: ИЗС-9/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.08.2020, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: К-ООА-7/2020

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-30/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ТС-11/20

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 53
  24.08.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-45/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-20/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-88/19

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 43
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-279/18

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-12/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-94/2017

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  04.09.2020, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-7/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-77/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-108/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-654/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-705/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  04.09.2020, во 14:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-45/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-64/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-6/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: П1-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-2/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-162/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-6/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-8/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: СТ-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-60/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-767/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-71/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-764/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-С-644/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  09.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-412/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-413/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-414/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 08:50
 • Септември
  10

  Предмет: К-109/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-475/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  10.09.2020, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: ТС-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-476/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:15
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-478/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:20
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-263/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-262/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  10.09.2020, во 10:40
 • Септември
  10

  Предмет: К-240/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-57/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  10.09.2020, во 13:40
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 14:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-137/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  10.09.2020, во 14:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-66/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-537/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:40
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 08:45
 • Септември
  11

  Предмет: К-37/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П2-14/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-68/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:10
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-65/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 09:20
 • Септември
  11

  Предмет: ТС-10/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-663/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.09.2020, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-205/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 12:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-217/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 12:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-663/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  11.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-51/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-21/18

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  11.09.2020, во 13:15
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.09.2020, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.09.2020, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-117/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  14.09.2020, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-39/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  14.09.2020, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-129/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-5/20

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-291/16

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  14.09.2020, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-226/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 08:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 08:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 08:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП-102/19

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  15.09.2020, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-211/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  15.09.2020, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 09:15
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-407/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: П4-32/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  15.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-222/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-151/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-153/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:15
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-154/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:20
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-155/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-156/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-157/19

  Судија Олгица Ристовска, Судница Соба 57
  15.09.2020, во 10:45