Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  17

  Предмет: К-52/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-277/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-18/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-281/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-279/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-283/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС-9/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-287/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-19/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-22/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-23/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-66/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-24/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-ПП-74/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КРМ-2/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-14/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  17.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-268/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-141/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-11/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-12/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-85/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-13/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-10/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-9/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 498
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-30/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-7/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-64/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-7/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К-300/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-80/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-81/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 58
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-22/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-29/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-М-10/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: К-222/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-М-1/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-51/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  20.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 57
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: К-285/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: К-286/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: К-169/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-25/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П4-24/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: МАЛВП-102/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: К-145/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  25

  Предмет: К-214/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  25

  Предмет: К-21/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-920/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-924/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-925/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-932/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1004/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1001/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-995/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-2/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-999/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-998/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-993/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-975/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-974/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-965/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-54/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-953/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-939/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-934/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-948/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-957/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-936/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-964/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-972/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-980/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-984/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-988/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  25

  Предмет: К-191/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-1050/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-О-68/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-Ј-42/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-5/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: К-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-114/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-273/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-274/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-119/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-391/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 092
  27.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-251/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-727/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-561/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-822/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-835/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-610/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-238/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-42/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-515/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-855/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-127/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-749/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-8/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-10/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-616/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  27.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-134/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-65/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-24/22

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-45/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  28.06.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: П2-26/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  01.07.2024, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-83/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-166/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-231/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПЛ1-П-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-219/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-72/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.07.2024, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-231/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 11:00
 • Јули
  1

  Предмет: РО-177/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 1
  01.07.2024, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-55/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-7/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-237/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-607/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-477/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-729/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-567/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-538/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:25
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-759/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: П5-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-269/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-41/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-757/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-550/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-441/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 09:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-675/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-31/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-186/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-553/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-86/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 436
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-484/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-854/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:40
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-295/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:50
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-50/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 10:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-741/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:05
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-569/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:10
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-193/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:20
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-382/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-339/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-771/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:35
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-499/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  02.07.2024, во 11:40
 • Јули
  2

  Предмет: К-112/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: КПОВ-3/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: СТ-12/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-ПП-71/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: СТ-15/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-216/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-345/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-40/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-349/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-313/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-180/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-230/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-32/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 09:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-142/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-253/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П5-1/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-52/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  04.07.2024, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: К-279/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-71/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-155/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-275/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.07.2024, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-288/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-57/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.07.2024, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-54/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  05.07.2024, во 14:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-265/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-265/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-28/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.07.2024, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-96/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.07.2024, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-56/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2024, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-61/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-238/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.07.2024, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.07.2024, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-81/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  08.07.2024, во 13:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-27/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-50/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:05
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-506/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:10
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:15
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:20
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-566/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:25
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-587/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: РО-25/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.07.2024, во 09:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:35
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:40
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:45
 • Јули
  9

  Предмет: РО-26/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  09.07.2024, во 09:45
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:50
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 09:55
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: МАЛВТС-31/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-325/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 10:05
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 10:10
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-С-753/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 10:15
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-56/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  09.07.2024, во 10:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-П-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: СТ-14/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 12:30
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.07.2024, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: К-190/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Соба 3
  10.07.2024, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: РО-134/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.07.2024, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:20
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-40/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-43/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:35
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-49/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-55/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-73/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 09:55
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-47/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: РО-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-135/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-853/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 10:05
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-893/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 10:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-913/21

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  11.07.2024, во 10:15
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-145/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.07.2024, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-111/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  11.07.2024, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-134/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.07.2024, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-142/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.07.2024, во 14:00
 • Август
  20

  Предмет: П2-30/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П4-31/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  26.08.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-136/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-177/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-140/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-268/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-326/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-79/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-17/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-32/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  04.09.2024, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2024, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-135/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.09.2024, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-245/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  05.09.2024, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-60/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-30/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-53/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.09.2024, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-62/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-224/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-66/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: РО-82/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-225/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  06.09.2024, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-209/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: РО-38/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-10/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.09.2024, во 09:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-162/2022

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.09.2024, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-79/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2024, во 11:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-292/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: РО-2/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2024, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: РО-193/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.09.2024, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-158/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.09.2024, во 09:00
 • Септември
  11

  Предмет: П4-29/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  11.09.2024, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-29/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-8/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  11.09.2024, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: ВПП1-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.09.2024, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  11.09.2024, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-102/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.09.2024, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: П2-33/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-215/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-66/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-64/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  13.09.2024, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: П1-16/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.09.2024, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-5/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.09.2024, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-4/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.09.2024, во 11:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-13/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-101/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.09.2024, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-42/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: МАЛВП-30/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.09.2024, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  16.09.2024, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-17/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-129/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.09.2024, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-85/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.09.2024, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-42/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.09.2024, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-96/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.09.2024, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.09.2024, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-334/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-45/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2024, во 10:15
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-718/22

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 11:10
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-33/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 11:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-143/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-19/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  18.09.2024, во 11:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-588/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 11:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-31/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 11:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-О-64/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  18.09.2024, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-238/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  19.09.2024, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2024, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П3-3/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  19.09.2024, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-111/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  20.09.2024, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-21/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  20.09.2024, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-281/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  20.09.2024, во 11:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-306/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  23.09.2024, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-11/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  23.09.2024, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-11/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2024, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-107/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2024, во 12:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-107/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  23.09.2024, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-37/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: РО-42/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 10:15
 • Септември
  24

  Предмет: РО-48/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-49/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-226/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 10:45
 • Септември
  24

  Предмет: РО-278/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-47/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.09.2024, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-246/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  25.09.2024, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-136/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2024, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: РО-274/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.09.2024, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.09.2024, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: П4-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.09.2024, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ТС1-2/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  26.09.2024, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-49/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  26.09.2024, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-25/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.09.2024, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-235/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  27.09.2024, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: П4-27/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.09.2024, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2024, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-16/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.09.2024, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-47/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  30.09.2024, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-54/2022

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2024, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-272/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  01.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-35/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-203/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-19/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-44/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-326/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  01.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-99/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-101/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  02.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПЛ1-П-9/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  02.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-361/23

  Судија Драгана Илиовска, Судница Соба 46
  03.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-1/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  03.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-235/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-37/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-92/2023

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  03.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-263/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  03.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-131/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  04.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-39/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-3/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-59/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 12
  04.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-8/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П1-24/23

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2024, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-179/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  07.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-46/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П3-1/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-305/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-52/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  08.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: К-50/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  08.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-53/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ВПП1-9/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  09.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-16/2024

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-48/2024

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  10.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВТС-4/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  10.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-15/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  14.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-39/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-40/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-17/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  16.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-45/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  17.10.2024, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: РО-188/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-257/22

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-5/2024

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  17.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: К-102/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  18.10.2024, во 03:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  18.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-72/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  18.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-308/23

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  21.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-7/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-127/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  21.10.2024, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-25/23

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-91/24

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 3
  24.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-5/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  24.10.2024, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/24

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  25.10.2024, во 12:30
 • Април
  10

  Предмет: К-62/24

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  10.04.2025, во 08:30
 • Мај
  9

  Предмет: К-40/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  09.05.2025, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: К-129/23

  Судија Спиро Борисов, Судница Соба 2
  15.05.2026, во 09:00