Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14493/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14496/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14560/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14746/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13807/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13984/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-5877/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-5877/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1319/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2737/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-542/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-283/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13987/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: КМ-159/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14209/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-919/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14212/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1641/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:16
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:17
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:18
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:19
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:19
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1644/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-756/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1649/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:25
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1671/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1469/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-870/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-607/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1417/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3008/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КМ-165/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-154/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-53/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3093/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-370/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-277/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:32
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-277/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:34
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1865/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-373/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:36
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-373/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:38
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-866/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1872/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-55/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-487/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1876/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:46
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-896/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: КМ-173/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8095/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-237/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-237/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:52
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-368/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:53
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-368/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:54
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-370/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1877/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-382/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:57
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-382/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:58
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-407/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2162/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-1/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8627/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-791/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3332/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2876/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-57/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:01
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:02
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:02
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:04
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-452/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  02.03.2021, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-452/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:07
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-1979/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:09
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2312/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2347/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2312/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:11
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:12
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:13
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2334/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:14
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-60/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2334/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2349/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-932/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2344/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:16
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:18
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2361/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2387/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:25
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2399/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3063/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1042/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-2408/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2440/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2442/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1198/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2445/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2448/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2455/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2467/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2793/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3089/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-150/20

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2115/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3024/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14220/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:05
 • Март
  2

  Предмет: К-694/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-136/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-495/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-392/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3014/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8696/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 11:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1126/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-561/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2369/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3255/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3363/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2893/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-41/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-405/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-770/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:25
 • Март
  2

  Предмет: К-1308/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-164/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-890/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-78/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-2755/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3074/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-59/19

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-67/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-277/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3262/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2558/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1425/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5213/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2386/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-9513/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10213/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:04
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5222/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10240/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:06
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5232/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1039/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1069/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:12
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1072/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:14
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5246/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1076/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:16
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1091/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:18
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5249/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1094/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1705/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1096/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:22
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1142/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:24
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5569/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1151/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:26
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1174/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:28
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5571/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1930/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-307/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-130/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1989/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1394/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-3059/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1931/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-101/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1862/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-151/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5572/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5576/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1009/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1009/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-387/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5580/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Соба 7
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-636/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:46
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-650/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:48
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5586/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-663/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1397/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-687/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-672/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:52
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-331/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:54
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5228/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:55
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-332/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:56
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-344/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:58
 • Март
  3

  Предмет: КОК-ООА-2/2021

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-79/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5582/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-958/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-347/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-18/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-662/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1953/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2037/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-34/18

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-10/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-358/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:02
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:04
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5590/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:06
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-388/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:08
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5595/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1399/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-403/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:12
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-405/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:14
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5598/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-313/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-453/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:16
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-454/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:18
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5608/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-468/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-664/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-472/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:22
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-531/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:24
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5610/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-536/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:26
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-562/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:28
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5615/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1224/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-571/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-119/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1403/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1082/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-249/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-3006/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-687/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1560/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 10:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-575/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:32
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-599/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:34
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5621/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-623/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:36
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-322/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:38
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5624/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-302/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-666/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-426/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:42
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-642/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:44
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3099/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-297/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-648/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:46
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-636/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:46
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3395/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:55
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3404/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-364/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-629/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-552/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1765/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2883/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1660/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-2/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  03.03.2021, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3422/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3430/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3452/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:15
 • Март
  3

  Предмет: К-87/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 11:15
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 11:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-3463/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5616/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5626/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-2289/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-2987/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-6/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1598/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-146/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-317/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: К-114/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5627/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 11:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1414/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:40
 • Март
  3

  Предмет: К-1967/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 11:45
 • Март
  3

  Предмет: К-118/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 11:45
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 11:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-126/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 11:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-297/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1433/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-3236/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-637/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1546/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-3002/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2203/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: К-98/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-278/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 12:15
 • Март
  3

  Предмет: К-281/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 12:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1562/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 12:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1381/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-171/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-3340/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-3256/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1433/05

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-2698/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: К-2256/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 12:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-892/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 12:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1437/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 12:50
 • Март
  3

  Предмет: К-2880/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: К-336/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2885/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Соба 9
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-140/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: КОК-54/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: КОК-141/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: К-256/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8878/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8896/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8903/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8907/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8912/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8947/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 08:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1375/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 08:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13971/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 08:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7970/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1050/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-3103/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8936/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-37/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-3322/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-15/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7950/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8952/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-12357/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7947/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8963/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-42/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7943/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-39/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9112/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7938/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9114/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-54/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7937/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9099/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7927/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1005/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8973/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7579/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-3032/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7579/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-815/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-31/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-40/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13648/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-487/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1925/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-3283/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7903/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9171/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13579/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7895/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9190/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13535/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-40/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7910/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8709/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: КМ-136/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-3447/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7906/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: КРМ-23/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8718/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-445/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-43/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7905/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8757/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1431/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8763/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2841/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-3153/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2936/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КМ-125/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-13/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-3/18

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2209/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-881/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13605/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13876/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8782/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9055/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8784/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2091/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-48/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8789/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7672/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7672/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 47
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8803/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8808/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-13955/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: К-308/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8816/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2856/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2882/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-3300/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1571/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1577/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-67/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8835/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-71/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-14725/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8850/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-2251/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-73/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-86/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9145/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9145/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1798/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1641/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1994/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-74/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1692/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8850/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-78/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1315/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: К-170/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2839/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8531/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-3161/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-28/18

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4182/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1762/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-95/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2364/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-69/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-79/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-930/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-84/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-225/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-231/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-236/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: К-3361/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-828/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-244/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-588/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2279/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2579/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-241/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-248/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-43/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-249/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-251/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-262/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-262/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:55
 • Март
  4

  Предмет: К-84/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2058/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-119/19

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-261/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2324/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-3243/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-419/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1249/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1329/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:25
 • Март
  4

  Предмет: К-57/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1309/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-779/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2307/15

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1185/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1185/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:35
 • Март
  4

  Предмет: К-410/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1320/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-750/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2922/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-2726/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-2178/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-30/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-33/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:05