Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  12

  Предмет: К-1568/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  12.04.2024, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: К-274/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.04.2024, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: К-277/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  12.04.2024, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: К-1887/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-586/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-2031/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-356/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-3021/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-2752/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: К-405/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-71/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-495/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: КОК-15/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: КМ-32/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: КМ-32/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-345/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-531/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: КОК-2/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-676/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-2412/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-2487/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-16224/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-1658/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.04.2024, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-399/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  12.04.2024, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: КОК-11/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-618/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: К-519/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: К-133/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 11:00
 • Април
  12

  Предмет: К-632/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.04.2024, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: К-138/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: К-223/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  12.04.2024, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: К-2134/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.04.2024, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: КОК-ООА-15/2024

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  12.04.2024, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: К-278/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  12.04.2024, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: К-1996/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  12.04.2024, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: К-500/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  12.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11991/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7128/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1384/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15717/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-526/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-464/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1799/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18199/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18134/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:04
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8556/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15607/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18201/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:08
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8565/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12004/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15665/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18236/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:12
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8577/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8577/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15579/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18232/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:16
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8581/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12014/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15585/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18215/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-986/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18227/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:24
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8605/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15438/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-637/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18229/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:28
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8618/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-24/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12015/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-887/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14786/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: КОК-28/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-16031/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-625/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-354/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-235/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1405/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1574/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1492/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-999/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-451/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18312/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18223/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:32
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14788/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8620/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15325/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18290/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-620/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18228/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8634/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12023/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14796/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15786/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18213/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18287/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-274/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18217/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:44
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14798/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8636/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15626/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18283/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-559/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18092/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:48
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8646/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12025/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14799/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8969/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-980/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-850/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18080/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18139/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:52
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14802/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8647/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6817/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18072/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-909/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-909/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18077/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 09:56
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12026/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8663/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14808/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-105/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-141/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-721/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-197/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3432/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1737/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18165/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-379/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2411/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-379/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-642/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18008/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:04
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14809/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8666/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11382/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17855/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-409/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18015/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:08
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8676/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12045/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14818/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-10263/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17854/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18103/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:12
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14821/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8677/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-13008/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-561/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17851/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18176/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:16
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12049/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8693/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14840/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7479/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18126/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17847/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-854/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-327/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18113/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:24
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15109/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8713/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8458/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17835/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18055/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:28
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8714/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12055/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15103/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7543/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-379/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-683/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17833/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2303/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-879/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-798/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-236/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18056/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:32
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18064/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:34
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15096/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8097/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17829/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18070/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8727/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:38
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17998/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:38
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8731/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12057/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15092/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8555/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18038/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17824/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-273/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-969/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18083/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:42
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18073/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:44
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14939/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8736/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12382/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17822/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18118/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:46
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18160/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:48
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8745/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12066/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14937/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-10720/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18157/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17820/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-430/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-430/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18000/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:52
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18130/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:54
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15041/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8747/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14454/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17818/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18106/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:56
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18145/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 10:58
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8762/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12340/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2455/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15034/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-119/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1526/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11235/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1780/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18141/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-17817/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1169/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-380/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-904/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 11:01
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18188/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:02
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18167/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:04
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15028/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8775/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-13166/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18370/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18047/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:06
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18152/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:08
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8781/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12349/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15024/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11960/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18001/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18373/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-941/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18046/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 11:12
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15019/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8803/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-13632/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18374/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8807/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12361/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15004/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11769/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18376/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-937/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.04.2024, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14987/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8808/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-16617/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18380/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: К-2433/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8816/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12372/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14982/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-16602/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3522/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-128/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18356/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3573/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:34
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14979/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8829/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18355/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3650/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:38
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12374/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8832/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14978/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18353/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3705/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 11:42
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14971/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8838/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18352/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8840/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12400/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14967/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18351/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14965/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8845/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 11:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18345/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 11:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12401/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8849/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2682/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14896/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1690/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Соба 20
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-458/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-669/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2190/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-18343/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14907/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8851/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11231/22

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8875/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14910/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2972/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15164/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8879/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3331/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8892/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14921/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3390/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14931/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8893/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-9006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  15.04.2024, во 12:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8897/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-15075/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2260/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1596/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: К-29/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8348/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 12:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8908/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8909/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8933/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8935/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8943/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 12:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7674/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1844/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: К-1880/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: КМ-1/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12274/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9088/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:02
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9108/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:02
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:04
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9111/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:05
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12277/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:05
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:06
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9026/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:07
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-53/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:08
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9699/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12303/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-64/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:12
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9727/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:13
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-68/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:14
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10165/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-897/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10291/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12306/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:16
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-898/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:17
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-898/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:18
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-76/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:18
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-28/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-77/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-902/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10295/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12308/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-902/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:21
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-93/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:22
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10438/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:22
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-903/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:23
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-903/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:24
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:24
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12311/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:25
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10816/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:25
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:26
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-207/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:26
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-907/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:26
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-907/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:27
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10825/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:28
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-116/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:28
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:28
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-911/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:29
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-27/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-198/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-564/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-2394/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-2102/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-2447/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6317/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9818/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-1600/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-1927/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12325/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-899/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-1717/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-2333/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-916/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:31
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:32
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6322/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:32
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9912/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:32
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10164/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:32
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10029/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:33
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-917/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:33
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:34
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6360/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:34
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-918/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:35
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9984/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:35
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9954/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:35
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12348/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:35
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-194/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:36
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6370/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:36
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-919/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:37
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10286/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:37
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-210/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:38
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6384/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:38
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-920/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:39
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-25/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-211/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9889/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10263/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-11567/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12356/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6396/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-897/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-921/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:41
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-213/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:42
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6456/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:42
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-922/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:43
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-216/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:44
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6464/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:44
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-923/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10227/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12359/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:46
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6469/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:46
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-924/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:47
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10234/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:48
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:48
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6471/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:48
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-925/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:49
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10614/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-412/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-232/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6473/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12380/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-900/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-896/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-926/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:51
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-926/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:52
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-269/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:52
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6476/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:52
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9242/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:53
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6486/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:54
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-271/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:54
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-927/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:54
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9247/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:55
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-927/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:55
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12382/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:55
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-277/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:56
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-282/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:56
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6488/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:56
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-930/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:57
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-930/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 09:58
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-289/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:58
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6517/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 09:58
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-9255/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 09:58
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10191/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-41/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-373/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-1201/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-544/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12393/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: КОК-39/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-290/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-931/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6527/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-835/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-1258/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-366/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: КОК-27/24

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-935/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 10:02
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-307/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:02
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6583/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:02
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-935/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 10:03
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6602/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:04
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12395/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:05
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-11671/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:05
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-856/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 10:05
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6611/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:06
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6634/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:08
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-1510/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-О-1510/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-М-42/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-11672/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12403/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6641/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-840/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-Ј-824/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.04.2024, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6650/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:12
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6660/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:14
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-10979/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-12416/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-597/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6705/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:16
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-6721/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  16.04.2024, во 10:18
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-11549/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 10:20
 • Април
  16

  Предмет: КМ-56/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  16.04.2024, во 10:20