Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-710/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 08:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-320/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4713/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4720/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 08:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-315/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 08:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4721/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 08:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1599/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4729/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4738/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 08:55
 • Декември
  5

  Предмет: КОК-38/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-580/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-6127/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: КМ-145/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4748/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3071/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-536/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3112/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:02
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3113/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:04
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3127/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:04
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4761/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8258/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:07
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3138/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:08
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8259/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:09
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8271/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4774/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-814/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3152/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8273/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:11
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3189/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:12
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8287/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:13
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3194/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:14
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1198/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4790/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-599/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1417/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-1162/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8296/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-385/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:16
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3201/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:16
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-385/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:17
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8314/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:17
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-505/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:18
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3227/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:18
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-1058/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:19
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3242/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-1058/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-339/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:22
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3243/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:22
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-677/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:24
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3248/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:24
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4802/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-677/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3264/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:26
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-61/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:26
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3266/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:28
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-347/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:28
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-347/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:29
 • Декември
  5

  Предмет: К-303/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-505/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-348/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1723/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2051/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: КМ-51/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1891/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-76/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1744/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-826/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1141/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1566/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-214/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3274/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-869/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: КМ-119/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-815/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1079/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1646/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-348/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:31
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3280/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:32
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3314/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:34
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-590/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4806/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3351/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:36
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3371/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:38
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-592/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3390/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4815/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-173/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-302/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-592/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:41
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3394/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:42
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3401/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:44
 • Декември
  5

  Предмет: КМ-55/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-84/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4843/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-593/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3405/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:46
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-595/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:47
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3413/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:48
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-595/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:48
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4848/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:50