Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: КОК-65/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 03:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3686/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3677/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3675/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3669/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:45
 • Септември
  27

  Предмет: К-1583/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 08:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2254/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5617/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 08:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-670/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 08:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5604/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 08:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2275/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 08:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-672/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 08:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4719/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8160/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1540/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-269/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1568/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2297/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6852/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-154/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6512/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6513/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1401/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-714/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8162/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6869/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8164/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6877/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4475/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2331/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8185/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6880/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8189/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6915/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2936/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8195/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-267/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6949/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2253/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6514/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8196/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6951/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8203/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6959/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4113/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-254/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-144/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6010/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-688/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8217/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6961/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-599/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:17
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8235/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-599/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6972/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8236/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3937/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-283/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6985/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-612/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6018/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-759/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-612/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:21
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8237/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6995/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2302/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-483/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:23
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8240/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7005/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5991/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-616/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3169/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6019/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-795/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8248/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-616/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7026/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8265/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7035/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8268/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5911/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-41/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1595/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1290/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1421/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-446/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1580/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3109/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7044/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4455/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6021/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-456/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-3222/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-839/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8275/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7065/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6848/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-618/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-618/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:33
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8294/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6863/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7073/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5917/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-620/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3165/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6022/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-859/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8301/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-620/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7079/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6876/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8303/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6878/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7084/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-621/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7086/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6878/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6878/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-621/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:39
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8342/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5877/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-120/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3148/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7130/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6908/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6034/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-860/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-623/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:41
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8349/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:42
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-623/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  27.09.2022, во 09:42
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7139/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:42
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6913/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:42
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8356/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:44
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7151/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:44
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7152/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:44
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6916/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:44
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5970/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-650/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6056/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3122/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5551/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8357/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:46
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6953/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:46
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8372/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6968/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7165/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7160/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8388/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5964/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-281/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-99/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-100/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7198/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6970/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2956/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6079/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-424/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5568/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8393/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6979/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8398/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6984/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7202/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5844/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2966/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6107/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5633/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8409/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:56
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7222/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:56
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6989/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:56
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8416/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1920/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7018/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5823/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8421/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-290/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-290/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7029/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8928/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3001/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1735/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8928/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-681/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6131/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-10/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-36/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1907/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4343/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12ж
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5697/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-580/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5943/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:01
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8426/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7033/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8437/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7037/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5812/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-123/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6147/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3013/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8441/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7038/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8450/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7061/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8462/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5871/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-297/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7072/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3023/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6149/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-411/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8467/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7078/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8474/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7095/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6091/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-421/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-421/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5475/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3045/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-121/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6162/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8476/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7102/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8480/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7118/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8484/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6082/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-298/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7127/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3053/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6547/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-894/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8518/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:21
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7147/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8553/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7153/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5746/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3062/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6562/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8557/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8562/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8565/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6039/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-301/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1564/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-831/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2832/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-ПП-351/2022

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 108
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4840/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-184/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-233/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3067/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1381/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7552/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2399/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1449/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6065/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3068/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2780/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2780/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3975/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3575/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4343/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2865/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6132/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-781/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4910/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-956/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3071/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4133/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-273/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6139/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-450/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5218/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5218/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5218/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5218/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4204/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5800/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3716/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-249/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-996/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4448/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4632/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4886/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5784/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 10:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-431/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 10:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3929/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 10:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6323/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 10:56
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4992/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4992/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6000/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-ПП-350/2022

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 108
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1194/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-984/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2825/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1795/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1380/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3807/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-3073/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4168/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-185/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5596/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8579/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8579/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8579/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-405/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3861/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-197/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2423/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-198/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-3025/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-199/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1146/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2737/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-3048/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-201/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-642/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-945/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-194/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-343/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-306/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-305/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-421/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-307/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 11:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-О-221/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  27.09.2022, во 11:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-310/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-53/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1141/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1081/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-923/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-74/12

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1359/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1429/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-318/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-317/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-325/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-326/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-999/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1480/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-14/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2338/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-329/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-330/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-331/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-М-336/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1700/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-159/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2613/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-961/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-677/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1425/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.09.2022, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1110/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2564/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2916/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7246/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7248/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7260/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2732/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7264/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7275/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3075/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4988/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7282/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7289/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7293/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3645/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7301/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7306/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3912/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4967/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7311/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7318/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7365/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4849/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5065/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7370/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4877/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:27
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7392/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: К-766/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-134/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5119/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7217/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7400/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-481/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1177/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1067/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7423/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7458/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6987/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7465/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7467/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7063/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7475/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7489/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7513/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:44
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6960/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-430/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7519/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7521/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7529/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:48
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6933/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7536/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7549/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7545/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7559/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:54
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-859/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6677/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7570/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:56
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7577/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:58
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6805/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1023/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-58/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1503/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-556/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7585/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1147/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-442/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1370/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1887/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-150/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7587/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7608/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1375/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6663/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1425/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6419/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1661/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6348/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7420/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1771/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7387/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1874/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7386/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1691/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-104/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1178/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1422/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-5/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2563/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2219/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-154/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1682/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2099/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7336/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5927/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2302/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2602/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7244/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2654/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5969/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6024/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2736/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-1971/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2912/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6085/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1584/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2773/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-397/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1400/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1587/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1033/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3062/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4561/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3151/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3194/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:15
 • Септември
  28

  Предмет: К-975/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3231/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4070/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-79/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1972/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1355/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1052/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1159/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2659/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28