Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-7386/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14848/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14848/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12731/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:01
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14569/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:02
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-7512/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:02
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12803/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:03
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14482/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:04
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14543/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:04
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12823/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14251/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:06
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14584/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:06
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12851/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:07
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14664/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:08
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14626/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:08
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14369/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:08
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12854/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:09
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14420/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14685/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12911/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:11
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-6942/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:12
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14712/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:12
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14623/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14824/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14658/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1544/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1118/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1544/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:16
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14825/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:16
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10194/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:16
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12917/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:17
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14834/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:18
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1548/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:18
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10849/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:18
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1548/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:19
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12978/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:19
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14847/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1060/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12987/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:21
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1553/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:21
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14696/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:22
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1553/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:22
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14892/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:22
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-13006/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:23
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14287/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:24
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1557/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:24
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14838/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:24
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-13044/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1066/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14388/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:26
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1558/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:26
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14895/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:26
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1558/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:27
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14419/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:28
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14955/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:28
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1560/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:29
 • Јуни
  13

  Предмет: К-911/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-875/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-858/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2133/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-707/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14533/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1560/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15008/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-3018/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-840/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1066/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-936/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1072/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9809/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2400/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1785/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1562/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15025/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1562/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4342/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9848/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15110/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4444/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4353/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1564/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9881/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1564/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1070/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15141/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4487/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9906/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1565/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:37
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1566/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4535/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9956/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2512/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1567/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:39
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4979/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10069/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1071/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2513/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:41
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1568/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:41
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5035/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:42
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10128/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:42
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1569/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:43
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5134/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10166/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10166/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10166/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2533/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2078/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2078/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1570/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1075/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5140/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:46
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10270/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:46
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1571/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:47
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2537/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:47
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3218/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:48
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10276/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:48
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1572/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:49
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2539/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3224/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10360/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1068/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1573/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:51
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3244/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:52
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10435/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:52
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1574/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:53
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2541/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:53
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10552/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:54
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-О-1575/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3270/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10642/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2545/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12209/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 09:58
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10695/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 09:58
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14990/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-328/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-55/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-102/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12215/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10758/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2371/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-63/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-124/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-123/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12608/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:02
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10962/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:02
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2549/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:03
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12627/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:04
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11064/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:04
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1093/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12659/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:06
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2550/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:06
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11084/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:06
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12681/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:08
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11213/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:08
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2590/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:09
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11302/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2599/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:12
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11387/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:12
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12700/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:12
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12705/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:14
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11443/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:14
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1687/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-2604/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  13

  Предмет: К-303/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12722/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:16
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11524/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:16
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11678/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:18
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-10164/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:18
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9108/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11619/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-599/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11807/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:22
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9026/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:22
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3506/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:24
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11872/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:24
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1100/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9818/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:26
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-11981/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:26
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12488/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:28
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-12013/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:28
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2357/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1602/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-576/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-881/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8999/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8838/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-785/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-536/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1033/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-929/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1109/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14802/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9208/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8634/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5804/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1108/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8713/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5866/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14939/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-5961/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8762/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-6039/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-588/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15028/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:42
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-6119/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:42
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-3084/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 10:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14979/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:44
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1131/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8845/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:46
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14910/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:48
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8933/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1130/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-630/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  13.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-15210/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:52
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-14196/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 10:54
 • Јуни
  13

  Предмет: К-894/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1864/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-977/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2312/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-194/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2366/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-913/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-967/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-8945/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:32
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9035/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:34
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9040/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:36
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9112/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:38
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9200/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-9250/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 11:42
 • Јуни
  13

  Предмет: К-734/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  13

  Предмет: К-2366/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  13

  Предмет: К-225/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-533/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-28/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-724/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-4541/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-179/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-955/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-694/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-903/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  13.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-543/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-992/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-685/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1945/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-66/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-979/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  13.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1081/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  13

  Предмет: К-812/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1238/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  13.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-44/24

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  13.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  13

  Предмет: КОК-189/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  13.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1448/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-645/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-931/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-196/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1865/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-662/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-442/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-871/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-560/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КОК-171/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-549/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1276/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-321/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-673/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1052/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2335/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2149/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-544/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-391/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2357/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-896/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2188/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-563/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  14

  Предмет: К-830/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1915/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1126/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1342/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2490/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  14

  Предмет: К-998/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-10/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2452/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1742/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1978/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2261/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-23/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: КОК-38/08

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  14.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1076/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  14.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-834/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  14.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Имране Селмани, Судница Кривична 4
  14.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-718/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  14.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-2331/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  14.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13873/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-462/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-9858/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КОК-157/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КОК-104/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-210/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13875/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-211/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13905/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-198/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13911/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12069/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-201/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13913/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12071/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-202/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13920/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12077/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12085/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13973/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2150/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-16/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-991/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1201/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-138/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-3284/20

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-236/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13986/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12086/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1221/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12090/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-13992/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-203/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14237/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12096/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-207/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12099/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14239/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-206/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14243/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12130/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-209/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12134/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-652/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14245/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-670/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-873/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2484/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-670/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КОК-45/24

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КОК-30/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14259/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12145/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-212/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14263/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12151/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14267/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12153/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12156/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14280/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-258/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14286/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12157/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12158/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14291/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-588/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-887/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14303/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12165/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12187/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14314/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12190/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14334/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14340/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12193/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-14548/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12203/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12219/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2020/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-4859/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-116/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-980/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-253/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-5209/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12230/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12236/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-4686/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-6053/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12255/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-6173/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12256/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-19736/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12259/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-6763/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-635/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12269/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-178/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2239/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-1012/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-1358/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-6828/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12280/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7131/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12284/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12293/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7264/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7290/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12310/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12316/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-1316/24

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2270/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12323/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-2046/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: КОК-176/23

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-12002/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-935/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9312/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-14589/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-73/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-199/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9399/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:02
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9468/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:04
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9662/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:06
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9838/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:08
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-9974/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-72/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-183/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-10165/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:12
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-10304/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11493/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-5139/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:14
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-7500/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1577/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-184/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Соба 18
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-10526/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:16
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1577/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:16
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-10763/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:18
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1579/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:18
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1579/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:19
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-10972/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-208/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1580/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:21
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11296/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:22
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1584/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:23
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11493/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:24
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1584/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:24
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-196/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11850/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:26
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1586/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:26
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11873/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:28
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1587/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:28
 • Јуни
  18

  Предмет: К-1880/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К-569/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-1848/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-11961/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К-428/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-100/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-100/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-1623/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1588/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К-927/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-188/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К-733/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: К-2293/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-12471/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1589/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:32
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-12630/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1590/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:34
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-189/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-12843/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:36
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1591/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:36
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-12857/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1592/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:38
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13193/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-104/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1593/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-190/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13312/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:42
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1594/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:42
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1594/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:43
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13469/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:44
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-204/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13483/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:46
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:46
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13531/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:48
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1597/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:48
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1597/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:49
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13801/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-48/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-205/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:51
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:52
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13822/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:54
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1604/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:54
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-13996/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1605/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:56
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-14024/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 09:58
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1606/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:58
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-14067/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КОК-47/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-806/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: КМ-91/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: К-1156/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-О-1607/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-7015/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-Ј-191/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  18.06.2024, во 10:00