Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5334/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 08:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14008/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 08:55
 • Јули
  15

  Предмет: К-1120/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13269/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-501/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14115/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4035/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-86/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-86/24

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  15.07.2024, во 09:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4042/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:02
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4054/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:04
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14116/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13318/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4057/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:06
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4060/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:08
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14133/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13326/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4067/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4069/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:12
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4074/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:14
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14136/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13328/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:15
 • Јули
  15

  Предмет: К-1171/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  15.07.2024, во 09:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4078/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:16
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4102/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:18
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10586/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13332/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14148/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4107/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4107/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4116/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:22
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4122/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:24
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14156/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13336/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4125/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:26
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4155/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:28
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14157/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13337/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-809/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4157/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10263/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-51/24

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-718/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-1243/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.07.2024, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4158/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:32
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4178/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:34
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14163/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13339/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-7479/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4182/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:36
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4187/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:38
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13366/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14170/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4189/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-8458/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1004/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.07.2024, во 09:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4214/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:42
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4218/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:44
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14183/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13378/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-7543/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4228/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:46
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4227/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:46
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4231/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:48
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13381/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14200/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4251/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-11235/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4257/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:52
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4259/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:54
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14221/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 09:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13382/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 09:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13166/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 09:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4285/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:56
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4285/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 09:58
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13405/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10626/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-141/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-61/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 1
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-673/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14229/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-1141/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4297/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-215/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1004/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-11/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  15.07.2024, во 10:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4303/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 10:02
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14252/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13415/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4307/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 10:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-11960/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4313/24

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 10:07
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13437/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14255/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-3522/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14257/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-11870/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13568/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-3650/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13574/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14264/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-15354/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-Ј-541/24

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  15.07.2024, во 10:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14265/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13583/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-18982/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14270/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-2959/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-1112/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13605/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-343/24

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-1067/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-2129/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 10:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13608/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14274/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4330/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13609/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:40
 • Јули
  15

  Предмет: К-1221/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-4446/24

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13614/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10689/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14292/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14293/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-3268/24

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14295/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13257/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-823/24

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14299/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 10:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5771/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 10:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-12854/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 10:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14308/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5807/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10303/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 11:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-958/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 11:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-1191/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  15.07.2024, во 11:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5839/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14311/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14313/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5891/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:10
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5912/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14329/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-3943/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  15.07.2024, во 11:16
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14333/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5913/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14318/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10745/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:20
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5941/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14339/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:25
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14344/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13795/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14751/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-300/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 11:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14079/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14348/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:35
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14354/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13858/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:40
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14355/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13995/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:45
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-10792/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14030/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14356/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:50
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-13120/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  15.07.2024, во 11:55
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14037/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 11:55
 • Јули
  15

  Предмет: К-979/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  15.07.2024, во 12:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14097/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 12:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  15.07.2024, во 12:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-2115/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 12:00
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-5054/22

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 12:05
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-7516/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 12:10
 • Јули
  15

  Предмет: К-1143/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  15.07.2024, во 12:15
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-14272/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 12:20
 • Јули
  15

  Предмет: К-1104/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  15.07.2024, во 12:30
 • Јули
  15

  Предмет: ПРК-С-11052/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  15.07.2024, во 12:45
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-55/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  15.07.2024, во 13:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-676/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  15.07.2024, во 13:00
 • Јули
  15

  Предмет: КОК-85/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  15.07.2024, во 14:00
 • Јули
  15

  Предмет: К-1131/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  15.07.2024, во 14:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-197/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  16.07.2024, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1265/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  16.07.2024, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-560/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2024, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1254/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  16.07.2024, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-141/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  16.07.2024, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-87/24

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  16.07.2024, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-ПП-367/2024

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 3
  16.07.2024, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-88/24

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  16.07.2024, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-49/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  16.07.2024, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1534/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  16.07.2024, во 13:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-124/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  16.07.2024, во 14:00
 • Јули
  17

  Предмет: К-1281/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  17.07.2024, во 09:30
 • Јули
  17

  Предмет: К-1191/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  17.07.2024, во 09:30
 • Јули
  17

  Предмет: КОК-84/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  17.07.2024, во 10:00
 • Јули
  17

  Предмет: КОК-58/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  17.07.2024, во 10:00
 • Јули
  17

  Предмет: КОК-73/24

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  17.07.2024, во 12:00
 • Јули
  18

  Предмет: К-2422/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  18.07.2024, во 09:30
 • Јули
  18

  Предмет: К-1239/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.07.2024, во 09:30
 • Јули
  18

  Предмет: КОК-206/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  18.07.2024, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: КОК-58/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  18.07.2024, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: КОК-15/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  18.07.2024, во 10:30
 • Јули
  18

  Предмет: КОК-102/24

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  18.07.2024, во 12:00
 • Јули
  19

  Предмет: К-138/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  19.07.2024, во 09:30
 • Јули
  19

  Предмет: К-1216/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  19.07.2024, во 10:00
 • Јули
  19

  Предмет: КОК-61/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 1
  19.07.2024, во 11:30
 • Јули
  22

  Предмет: К-1289/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  22.07.2024, во 10:00
 • Јули
  22

  Предмет: КОК-179/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  22.07.2024, во 10:00
 • Јули
  22

  Предмет: КОК-92/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  22.07.2024, во 11:00
 • Јули
  25

  Предмет: КОК-33/24

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  25.07.2024, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: КОК-ПП-234/2024

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 202
  25.07.2024, во 12:00
 • Јули
  29

  Предмет: К-1342/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.07.2024, во 09:30
 • Јули
  30

  Предмет: К-1339/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 23
  30.07.2024, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: К-ООА-85/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.07.2024, во 10:30
 • Јули
  31

  Предмет: КМ-92/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  31.07.2024, во 09:30
 • Јули
  31

  Предмет: КОК-90/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  31.07.2024, во 10:00
 • Август
  7

  Предмет: К-ПП-354/2024

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 202
  07.08.2024, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: КОК-55/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  14.08.2024, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: КОК-82/24

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  15.08.2024, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-1309/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.08.2024, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: К-1270/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  16.08.2024, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1045/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-1196/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: К-1136/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: К-912/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-104/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1260/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1164/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1768/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-68/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1059/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-801/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1121/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: К-2197/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6041/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6064/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:32
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6090/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:34
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6091/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:36
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6118/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:38
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6128/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6212/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:42
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6245/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:44
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6247/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:46
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6265/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:48
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6274/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6279/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:52
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6303/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:54
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6307/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:56
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-7190/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:58
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9021/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9066/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:02
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9084/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:04
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9163/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:06
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9172/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:08
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9183/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9188/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:12
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9205/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:14
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2631/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:16
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4804/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:18
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4903/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-5655/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:22
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-5797/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:24
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9931/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:26
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10440/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:28
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10697/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-243/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10856/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:32
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11365/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:34
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11453/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:36
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11914/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:38
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11936/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: К-2043/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-610/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 12:05
 • Август
  22

  Предмет: К-500/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: К-226/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-226/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-721/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-706/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: К-2175/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: К-886/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-410/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3519/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-5538/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:32
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1490/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:34
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-4327/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:36
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2108/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:38
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-7795/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9261/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:42
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9420/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:44
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9560/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:46
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-10136/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:48
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2752/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2887/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:52
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:54
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9405/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:56
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9466/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:58
 • Август
  27

  Предмет: К-1861/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-878/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9470/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-1114/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9494/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:02
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9499/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:04
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9506/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:06
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9536/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:08
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9551/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9580/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:12
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-10665/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:14
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11216/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:16
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11260/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:18
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11267/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11317/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:22
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-12251/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:24
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-12997/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:26
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-13144/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:28
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16113/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К-1056/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16363/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:32
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8204/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:34
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8463/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:36
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8528/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:38
 • Август
  27

  Предмет: К-950/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-1336/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-242/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: К-461/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-5036/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-5042/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:32
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7478/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:34
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7484/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:36
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7511/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:38
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7517/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7519/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:42
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7527/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:44
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7553/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:46
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7600/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:48
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7659/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7680/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:52
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7685/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:54
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7746/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:56
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7778/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:58
 • Август
  29

  Предмет: К-949/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7791/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7842/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:02
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7887/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:04
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7918/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:06
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8648/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:08
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8687/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8702/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:12
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8717/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:14
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8750/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:16
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8757/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:18
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8786/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8792/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:22
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8794/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:24
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9671/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:26
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9689/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:28
 • Август
  29

  Предмет: К-1836/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9705/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9744/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:32
 • Август
  29

  Предмет: К-545/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: К-922/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-456/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: КОК-140/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-558/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-600/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: КОК-66/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17430/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-6126/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14366/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17427/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-679/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-2625/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14374/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17445/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14379/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17439/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14380/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17474/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14405/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17478/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12821/22

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14406/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14406/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17487/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-6879/22

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: К-954/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14408/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17497/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-144/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-160/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18312/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1204/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1048/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17670/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17911/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17842/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:33
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14412/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17143/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18283/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17821/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:36
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17828/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:39
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14435/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17448/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18080/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18399/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:42
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14438/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17168/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18415/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18072/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17826/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:48
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14458/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17174/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18416/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:51
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18005/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:54
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14459/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17194/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17855/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17861/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:57
 • Септември
  2

  Предмет: К-1227/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14472/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1178/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17279/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-457/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-248/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17814/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15041/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: КОК-63/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1438/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17907/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:03
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14473/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17315/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17851/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18304/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:06
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18165/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:09
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14486/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17326/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17835/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18092/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:12
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14489/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17343/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18015/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17822/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18139/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:18
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14494/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17358/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18373/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18008/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:21
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18215/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:24
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14510/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17360/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18376/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18070/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:27
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14513/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-2420/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17419/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1404/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17998/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1218/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-117/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18056/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:33
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14521/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17423/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18352/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18034/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:36
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18014/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:39
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14526/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17429/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18345/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18179/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:42
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14527/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17459/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18071/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-11231/22

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18121/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:48
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14560/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17530/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17530/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2972/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18109/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:51
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18133/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:54
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18259/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-3390/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18175/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:57
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17596/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-983/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18104/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-668/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18476/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:03
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17598/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15092/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17801/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:06
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17793/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:09
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17609/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17609/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14896/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14896/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17798/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:12
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14620/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17618/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6