Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-241/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-624/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-921/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: К-40/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-487/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-998/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КМ-98/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-165/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-524/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-733/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2186/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-598/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2598/13

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-486/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2123/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-597/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2757/14

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-897/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1929/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-930/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-275/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: К-258/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-13/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2178/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-676/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-83/17

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2005/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1051/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-83/17

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-38/16

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КМ-93/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-935/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  21.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-216/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-672/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1059/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-672/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-937/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-217/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1075/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-59/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-634/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1931/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-945/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1082/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-683/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-637/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: К-138/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1873/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2101/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-88/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-176/20

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2073/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-81/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-3181/13

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1798/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-600/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1733/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-946/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 11:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-639/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 11:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1083/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 11:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-219/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 11:50
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1672/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-47/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1086/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1117/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-947/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-ПП-33/2020

  Судија Весна Димишкова, Судница Соба 212
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-646/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-231/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:10
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1186/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-175/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-652/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-470/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.02.2020, во 12:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-949/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-181/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-617/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-705/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-120/19

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-617/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1548/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  21.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-958/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 12:40
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1710/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-959/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 13:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-223/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 13:05
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1639/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2020, во 13:10
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-302/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-585/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:31
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-682/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:32
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-687/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:33
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-748/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:34
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-750/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:35
 • Февруари
  24

  Предмет: ПРК-С-2438/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:35