Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-11135/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:31
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-272/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-11145/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:33
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7507/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-11150/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7510/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:36
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-11153/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:37
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7516/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:38
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12521/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:39
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7528/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12528/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:41
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7543/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:42
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12725/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:43
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7546/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:44
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12733/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7549/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:46
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12789/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:47
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7559/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:48
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7558/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:48
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12817/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:49
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7585/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5722/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12873/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:51
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12900/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:53
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7603/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:54
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12909/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4578/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7610/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:56
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-12972/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:57
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7622/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:58
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14041/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2269/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4553/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7628/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: КМ-159/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2582/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4770/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14070/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:01
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7640/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14054/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14063/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:04
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7644/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:04
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4555/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2280/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7645/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:06
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7652/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:08
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14074/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:08
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2284/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4558/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7662/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14080/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7682/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5428/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7688/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5429/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4596/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2285/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: КМ-61/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7692/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5431/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5458/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7695/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7736/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1259/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2169/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5460/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4599/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10264/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5397/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5404/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10311/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4606/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6064/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10319/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5371/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10606/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  20

  Предмет: КМ-118/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2882/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4613/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10713/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2882/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2499/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2301/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-3062/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2395/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-123/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-555/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2306/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5811/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10933/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10938/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5881/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5890/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:34
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10939/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:34
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2314/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4618/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-10940/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5891/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5935/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:38