Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8481/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8505/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8542/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8558/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-165/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8587/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6008/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2797/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8439/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6009/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8446/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-107/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8450/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-545/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: К-945/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-145/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8454/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-781/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6010/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8475/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2871/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-3597/13

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6012/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-328/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8519/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-988/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-100/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-926/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-3087/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2882/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-566/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-547/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-7945/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-3662/11

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-167/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2718/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3554/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-169/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3548/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:33
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-8512/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3546/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3545/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:38
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6014/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1099/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3536/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-7932/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3529/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:43
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-549/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-170/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-3511/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4616/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:48
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-993/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4610/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-547/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6015/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4605/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:53
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4593/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:55
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4587/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 09:58
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2765/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4585/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-7517/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КОК-64/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-172/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2744/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6017/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-5814/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-179/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1009/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4686/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:03
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4574/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 17
  27.01.2021, во 10:03
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4571/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 17
  27.01.2021, во 10:05
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4568/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:08
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6018/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4566/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-998/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-4560/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:13
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2731/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: К-284/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2728/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:18
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-987/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-6021/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2645/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-549/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2649/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:23
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2650/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:25
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-2655/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:28
 • Јануари
  27

  Предмет: К-701/15

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-1742/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-1201/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: КМ-179/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1002/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-991/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-М-550/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-340/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  27.01.2021, во 10:30