Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-369/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13191/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-428/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13554/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:35
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-546/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:36
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-780/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:38
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-783/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13474/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-801/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:42
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-837/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:44
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13448/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-863/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:46
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-866/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:48
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13425/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-868/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-869/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:52
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-872/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:54
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-8838/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13390/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 08:55
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-970/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:56
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-988/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 08:58
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-309/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9596/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7089/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13390/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7880/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1404/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-822/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-2849/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-161/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5414/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4836/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1434/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7810/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:03
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1447/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:04
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7841/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9592/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2806/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5805/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1452/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:06
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1417/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:06
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1469/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:08
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7852/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:09
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2807/20

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 13
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-318/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7107/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9554/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2375/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-6143/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7856/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:11
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2423/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7864/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:13
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2424/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9522/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4774/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-14111/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7873/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2446/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4784/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7878/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:17
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4788/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:17
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2457/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4797/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7886/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:19
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1856/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-14025/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7111/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7933/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4801/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-6106/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-323/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2495/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9640/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4806/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:21
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7889/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:21
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2503/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-8815/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4808/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4820/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:23
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7891/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:23
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2522/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4825/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4169/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7883/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-13888/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7894/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4829/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2530/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4829/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7917/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:27
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2546/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-4847/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7939/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:29
 • Јануари
  26

  Предмет: К-170/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: КМ-151/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2555/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-О-327/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1859/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7919/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  26.01.2021, во 09:30