Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-6298/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-742/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-809/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-793/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-927/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-942/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 08:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-953/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-99/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-873/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-63/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-636/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9367/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:02
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-6516/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:04
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-959/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:05
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-6344/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:06
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9615/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:08
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9643/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-963/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-7258/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:12
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9557/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:14
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-985/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: КМ-171/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.02.2021, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9427/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:16
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9429/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:18
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4819/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:18
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9481/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-5844/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9365/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:22
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9755/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:24
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4036/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9107/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:26
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-6136/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:28
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2564/11

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-6077/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-2499/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-770/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1932/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2788/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1978/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КМ-174/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1925/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1545/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2261/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9249/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:32
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4593/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:34
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4442/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:34
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-9743/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.02.2021, во 09:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4494/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:36
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4483/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:38
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4435/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:42
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4196/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:44
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4433/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:46
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-5077/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:48
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-5101/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4077/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 09:52
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-128/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4734/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-3038/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-493/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1908/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1496/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1648/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КМ-174/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1451/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2912/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-528/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1959/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-9/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4706/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:02
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4382/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:03
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4693/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:04
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-5222/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:04
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-4770/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:06
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-7532/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:08
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-7532/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  26.02.2021, во 10:08
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1982/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2688/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2876/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-3373/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1980/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2765/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1156/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-ООА-19/2021

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2752/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2752/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1434/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2329/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-17/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-3344/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-727/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-272/21

  Судија Верка Петковска, Судница Соба 60
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1068/13

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1643/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1561/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-1400/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-2349/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: КОК-16/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.02.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4770/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-25/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-546/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1217/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1217/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-186/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-540/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4781/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-485/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-519/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1226/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-401/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-853/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-561/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:16
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4791/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-582/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-878/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-878/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1237/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-239/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:25
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4813/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1192/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3060/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-348/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3036/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1244/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3131/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1993/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2499/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: КМ-137/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-307/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1214/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1251/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3341/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4815/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-359/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1277/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4821/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-464/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1279/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-201/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 09:55
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-477/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2124/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4827/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КМ-1/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-3242/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-102/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-176/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-193/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-778/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2490/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2281/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2854/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-60/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1299/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4803/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4803/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1358/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1312/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-324/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: КМ-175/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.03.2021, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4819/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-4819/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-94/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1372/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: К-3020/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5334/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1363/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-39/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1383/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2018/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2963/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2900/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3090/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: КОК-116/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2239/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1376/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2384/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5346/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-97/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1447/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:40
 • Март
  1

  Предмет: К-759/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5347/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 10:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1449/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 10:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5349/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2920/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-53/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-3012/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-453/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-292/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-453/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2021, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1453/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5351/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-452/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 11:15
 • Март
  1

  Предмет: К-263/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 11:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-8/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5353/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:20
 • Март
  1

  Предмет: К-3109/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5363/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-209/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2608/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3337/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2255/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-115/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3015/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-146/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2580/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5364/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1364/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 11:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1531/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:40
 • Март
  1

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 11:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-5387/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-103/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1570/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1182/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1383/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-200/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2129/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2051/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1107/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-57/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1614/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1673/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-71/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1483/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1483/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: К-3216/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.03.2021, во 12:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1560/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1387/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1587/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: К-3182/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-411/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1872/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-482/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1543/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1609/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-3312/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1390/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1527/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-486/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 12:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1114/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.03.2021, во 12:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1518/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 12:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-434/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: К-499/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1472/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1464/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: К-473/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14493/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14496/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14560/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14746/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13807/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13984/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 08:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-5877/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-5877/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1319/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2737/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: К-283/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-13987/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: КМ-159/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.03.2021, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14209/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-919/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14212/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1641/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:16
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-115/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:17
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:18
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:19
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:19
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-756/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1644/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1649/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:25
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-870/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1671/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-245/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1469/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-607/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1417/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3008/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-53/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-154/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: КМ-165/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3093/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-370/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-277/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:32
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-277/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:34
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1865/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-373/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:36
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-373/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:38
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-866/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1872/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-55/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-487/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1876/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-762/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:46
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-896/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-237/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8095/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: КМ-173/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-237/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:52
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-368/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:53
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-368/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:54
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-370/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-1877/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 09:55
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-382/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:57
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-382/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 09:58
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-407/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2162/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-1/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8627/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-791/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3332/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-57/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2876/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:01
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:02
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:02
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:04
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-452/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  02.03.2021, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-441/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-452/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:07
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-1979/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:09
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2312/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2347/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2312/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:11
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:12
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:13
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2334/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:14
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-932/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: КРМ-60/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2334/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2349/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2344/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:16
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.03.2021, во 10:18
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-2374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2361/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2387/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:25
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2399/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3063/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1042/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: К-2408/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2440/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2442/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:40
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1198/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2445/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2448/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:50
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2455/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 10:55
 • Март
  2

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2793/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-2467/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3089/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2115/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: КОК-150/20

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3024/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 11:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-14220/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:05
 • Март
  2

  Предмет: К-694/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-136/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-495/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-3014/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: К-392/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-8696/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 11:35
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 11:45
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1126/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2369/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-561/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3255/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3363/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2893/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-41/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:15
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-405/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:20
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-770/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.03.2021, во 12:25
 • Март
  2

  Предмет: К-3074/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-78/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-164/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-1308/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-890/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-2755/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-59/19

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: КОК-67/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-277/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-3262/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-2558/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-1425/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5213/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2386/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-9513/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10213/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:04
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5222/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10240/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:06
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5232/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1039/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1069/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:12
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1072/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:14
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5246/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1076/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:16
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1091/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:18
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5249/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1094/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1705/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1096/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:22
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1142/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:24
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5569/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1151/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:26
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-1174/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:28
 • Март
  3

  Предмет: К-1930/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5571/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-307/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1989/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-130/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1394/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-3059/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1931/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-101/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: КМ-151/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: К-1862/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5572/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:35
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5576/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1009/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1009/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-387/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5580/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Соба 7
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 09:45
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-636/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:46
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-650/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:48
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5586/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-663/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1397/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-687/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 09:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-672/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:52
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-331/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:54
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5228/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 09:55
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-332/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:56
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-344/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 09:58
 • Март
  3

  Предмет: КОК-ООА-2/2021

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-79/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5582/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-958/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-347/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-18/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-662/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-1953/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-2037/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-34/18

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: КОК-10/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-358/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:02
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:04
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5590/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:05
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:06
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-388/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:08
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5595/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1399/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-403/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:12
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-405/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:14
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5598/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-313/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  03.03.2021, во 10:15
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-453/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:16
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-454/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:18
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5608/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-468/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-Ј-664/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-472/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:22
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-531/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:24
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-5610/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.03.2021, во 10:25
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-536/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:26
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-562/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  03.03.2021, во 10:28