Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1681/13

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5704/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5704/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:11
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-11112/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-11112/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14340/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14340/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14850/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14342/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:29
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2161/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-3161/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2915/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2051/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-3595/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14342/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1957/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:31
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-14342/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:31
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5697/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5697/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:41
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5694/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5694/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5699/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:55
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5699/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 09:55
 • Јануари
  22

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КОК-140/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2449/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2936/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2526/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2110/12

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: КОК-102/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1389/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5693/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5693/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:01
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-5693/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:02
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4260/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:05
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-4260/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:06
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:11
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2881/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-158/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1927/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1434/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1772/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2688/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2301/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2335/14

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2891/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2891/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2030/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-629/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1898/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-3153/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-914/13

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1468/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2863/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2080/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-3378/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2921/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1536/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2430/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2788/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-8/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1775/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-3133/20

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 13
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1775/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2953/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-1626/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2850/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2855/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-2691/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.01.2021, во 19:19
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9006/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-8442/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-8332/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9007/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6621/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-668/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3326/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7103/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:38
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5085/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6288/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9580/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14605/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:46
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:50