Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4650/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-32/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-65/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:31
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-177/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:33
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-210/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:34
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-239/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:36
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-324/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:37
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-383/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:38
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1310/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 08:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-440/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-489/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:41
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-548/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:43
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-556/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:44
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1304/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-598/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-709/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:47
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-725/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:49
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1297/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 08:50
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-738/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:50
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-793/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:51
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-850/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:53
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1295/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 08:55
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1476/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:55
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1501/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:58
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1508/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 08:59
 • Април
  23

  Предмет: К-614/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 11
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2089/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-389/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1144/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-2038/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-71/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-288/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: КМ-26/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  23.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2308/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:01
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2404/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:02
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2457/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:04
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2486/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:05
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1145/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:05
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2521/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:06
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2825/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:06
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2533/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:09
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3039/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:09
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1150/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3456/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3060/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3246/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:11
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3587/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:11
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-3599/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:13
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1162/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-77/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4197/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4816/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:16
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4833/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:18
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4838/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:19
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-4894/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1165/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-5533/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:21
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1166/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:25
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-5781/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:25
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-7831/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:27
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-1484/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-1746/17

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-1039/16

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-336/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: КОК-25/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-2345/13

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 15
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-1961/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 11
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-525/18

  Судија Гордана Спиревска, Судница Судница 5
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: КМ-45/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 49
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-79/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-9561/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-76/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1179/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-9238/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-1605/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: КМ-26/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-Ј-1984/15

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-О-64/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  23.04.2018, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-О-64/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  23.04.2018, во 09:31
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-10162/16

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  23.04.2018, во 09:32
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-2326/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:33
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1189/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:35
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1349/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1196/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1351/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1358/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:41
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1359/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:44
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-80/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1367/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-О-80/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-80/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1198/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-М-80/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  23.04.2018, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1372/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:46
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1373/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:47
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1380/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:49
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1388/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:49
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1397/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-9743/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  23.04.2018, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: ПРК-С-1210/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  23.04.2018, во 09:50