Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6002/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1343/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-444/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2394/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1993/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1847/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1152/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1345/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6048/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6053/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1349/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6167/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1356/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: К-2267/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6169/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1363/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6172/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1371/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: К-2761/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6173/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1380/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1589/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1147/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1162/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: КНЗД-4/2023

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 210
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-173/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2414/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-112/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-3045/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1244/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1814/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1126/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 6
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2411/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2411/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1383/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6176/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6196/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1396/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6400/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1408/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: КРМ-342/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6579/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1409/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6582/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1413/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1414/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6589/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-937/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-77/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1844/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1342/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1027/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1115/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-349/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 23
  06.12.2023, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6592/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1435/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1442/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6608/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4394/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6175/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6175/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6626/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1464/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6175/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-113/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13603/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:18
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13603/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:18
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13603/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:19
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6700/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1624/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-13603/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1632/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6754/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1643/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6758/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1357/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2122/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1987/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-2/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-903/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1450/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1336/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2319/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6763/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1649/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6782/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1659/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-14/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1675/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6800/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6809/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1676/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6818/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1685/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6823/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1688/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2076/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1380/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-100/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1951/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-72/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1950/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1072/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1788/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6828/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1693/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6831/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1695/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1697/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6833/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6886/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1701/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6893/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1714/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6894/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1732/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-494/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-494/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2625/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1195/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-72/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2625/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2772/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1736/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7008/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7037/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1758/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7131/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1767/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1775/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7163/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7167/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1778/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7243/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1782/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-181/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-215/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2081/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1787/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1537/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1082/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2170/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-68/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1800/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7264/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7290/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1804/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1818/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7299/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7300/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1821/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1825/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1831/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-744/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1825/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1816/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1539/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-70/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1842/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1844/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1848/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:45
 • Декември
  6

  Предмет: К-10/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 12:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1968/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1877/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1967/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1879/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 12:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-1467/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2090/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1663/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-328/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-181/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7660/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-336/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-336/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7648/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-588/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-588/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:16
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1472/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-334/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7653/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-923/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:21
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:22
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:24
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:27
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:28
 • Декември
  7

  Предмет: К-1803/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2142/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2633/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-601/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-333/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1914/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-728/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7697/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1728/18

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1646/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-130/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2047/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-929/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-601/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:31
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-602/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:33
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-602/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:34
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7699/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-603/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:36
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-603/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:37
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-608/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:39
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7709/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-948/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:41
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:42
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:43
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1259/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7719/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1259/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:46
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-612/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-612/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:49
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-73/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7724/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-954/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-614/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-614/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:52
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7728/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: К-1520/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-724/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2890/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-178/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-99/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-214/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7729/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-172/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1253/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-611/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-959/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7730/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-970/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-84/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7734/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-976/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7740/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7745/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-979/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7839/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: К-1463/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1861/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7843/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-223/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1002/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7847/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7850/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1019/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7859/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-2046/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7860/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1012/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7867/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:55
 • Декември
  7

  Предмет: К-1047/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1956/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1156/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7903/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-90/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1924/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1013/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7907/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1020/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7909/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1021/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7926/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1021/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7945/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1167/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7756/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4382/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1980/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2001/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1524/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1487/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1402/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1626/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1891/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2060/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1812/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-112/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-971/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: К-1879/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1221/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2243/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2043/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1570/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2120/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-574/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1484/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-781/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4950/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 08:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1488/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6644/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4970/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2246/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1689/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1975/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15065/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6656/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12589/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5164/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13501/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-9626/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6657/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7091/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15328/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6251/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6664/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-162/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15319/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6665/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13729/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7077/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15314/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-914/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5908/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6671/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15312/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6724/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12555/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7102/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-224/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-97/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1127/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15287/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2226/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2244/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-915/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2065/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1643/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2687/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6005/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6728/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15281/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6735/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5176/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7122/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15280/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-916/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6048/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6836/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7198/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15391/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6840/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4457/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7170/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15392/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-917/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4823/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6857/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7021/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15394/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-918/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6873/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5064/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7160/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-127/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2437/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-576/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15405/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1737/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-159/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-101/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-191/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1173/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-435/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-919/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5124/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6906/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7162/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15413/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6908/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5191/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7353/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15416/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-921/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7015/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:14
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5143/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6910/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7291/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15418/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12587/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:16
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-11833/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:18
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6913/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4241/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-16214/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7294/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15445/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-16214/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:21
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4466/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6924/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7297/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15447/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6934/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5219/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6747/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2715/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-855/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15461/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-922/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2691/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1295/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-63/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5431/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6935/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6751/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15467/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6937/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5274/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6762/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15350/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-933/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5380/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6946/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6765/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15352/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6954/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5485/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6766/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15363/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-934/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5515/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6960/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6768/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15366/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-938/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7027/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5744/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5546/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6773/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1799/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-193/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15367/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1362/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2205/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-943/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5563/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7034/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6770/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15378/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-944/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7036/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5741/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6775/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15382/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-945/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5629/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7042/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6779/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15385/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-946/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7047/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5714/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6788/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15390/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-947/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7689/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7142/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6789/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15448/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-949/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7840/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15237/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6794/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2034/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-83/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-110/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1134/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-950/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1807/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-264/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13733/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6795/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6872/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6808/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1134/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6815/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6825/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6832/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:55
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-85/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6698/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-154/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1639/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-110/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1453/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1929/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-4/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1212/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4226/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:05