Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3767/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1034/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1036/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:32
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1044/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:34
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3768/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:35
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1048/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:36
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1058/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:38
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1060/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3810/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1075/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:42
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1079/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:44
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3813/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1080/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:46
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1087/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:48
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1092/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3836/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1097/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:52
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1098/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:54
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3847/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 08:55
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1110/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:56
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1110/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:56
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1112/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:58
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1112/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 08:58
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3751/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-512/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-771/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: КМ-100/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-5379/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1420/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1423/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:02
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1425/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:04
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3869/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1426/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:06
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1430/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:08
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-5239/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1432/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1433/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:12
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1434/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:14
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3889/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2903/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: К-868/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3897/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2903/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1445/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:16
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1452/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:18
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1946/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2933/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3931/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1483/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1487/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:22
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1491/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:24
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3993/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-122/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-122/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-122/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1492/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:26
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1497/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:28
 • Јуни
  20

  Предмет: К-1766/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-536/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-5148/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-1054/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-715/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-869/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-2345/13

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-84/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: КМ-2/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-721/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-84/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 10
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-845/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-4001/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1508/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-1420/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-802/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1513/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:32
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1669/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:34
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-4866/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2539/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2320/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1676/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:36
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1681/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:38
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3125/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-469/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1682/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3127/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1691/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:42
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1692/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:44
 • Јуни
  20

  Предмет: КРМ-153/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-4881/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3427/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-186/14

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1699/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:46
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1708/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:48
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2828/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1730/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-333/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3155/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1735/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:52
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-1748/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  20.06.2019, во 09:54
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-3245/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  20.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-2843/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  20.06.2019, во 09:55