Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-671/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 08:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1146/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1243/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-479/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: К-2059/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-386/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-854/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-252/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1714/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-666/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1155/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-129/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-254/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: К-571/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-232/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-780/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:25
 • Април
  19

  Предмет: К-1466/16

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-911/17

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-359/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-148/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-129/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-445/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-525/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1722/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-1262/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-256/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: К-442/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-256/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-253/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: К-630/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-609/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 5
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1035/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-169/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-2467/16

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-443/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1975/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-87/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-2942/12

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-365/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-257/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: К-1844/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-379/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-1978/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-558/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-56/17

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-257/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-258/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-258/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-844/16

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 17
  19.04.2019, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: К-1459/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-583/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2019, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1450/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-619/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-395/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: К-292/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-535/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-422/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-2088/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-М-261/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: К-681/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: К-1955/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-115/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2019, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-424/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: К-322/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 12
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-546/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-126/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-322/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-10/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-579/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-126/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-121/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-578/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1035/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1043/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:32
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1053/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:34
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1054/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:36
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1072/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:38
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1076/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1086/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:42
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1103/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:44
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1429/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:46
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1449/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:48
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1450/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:48
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1456/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1460/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:52
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1461/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:54
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1466/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:56
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1476/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 08:58
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2144/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1479/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-301/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: К-930/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-3324/16

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-7165/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2146/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  22.04.2019, во 09:01
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-8745/16

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  22.04.2019, во 09:01
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-4310/16

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  22.04.2019, во 09:02