Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-156/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  19.03.2019, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6789/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-504/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-596/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:32
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-596/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:32
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-603/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:34
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-603/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:34
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6770/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-659/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:36
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-928/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:38
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6871/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-1069/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-1514/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:42
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-1514/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:42
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-1965/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:44
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-826/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  19.03.2019, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6847/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-2610/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:46
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-2500/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:48
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3106/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3004/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3563/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:52
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4112/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:54
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4112/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:54
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3130/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 08:55
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4114/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:56
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4114/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:56
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4143/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:58
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4143/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 08:58
 • Март
  19

  Предмет: К-664/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-М-406/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: К-1193/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-М-406/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-658/15

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4191/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-675/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: КМ-9/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-1981/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6033/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-5626/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:02
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-5875/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:04
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6475/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:04
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6848/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  19.03.2019, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3145/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6475/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:06
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6477/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:08
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6477/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:08
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6482/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-9310/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3170/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6482/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  19.03.2019, во 09:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-910/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6859/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-1127/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-3171/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-615/14

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: КМ-9/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-2659/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: К-160/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-615/14

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.03.2019, во 09:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-1127/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:16
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-М-408/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.03.2019, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-13710/15

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1194/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  19.03.2019, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-253/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  19.03.2019, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-253/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:21
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-254/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:24
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6021/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1250/14

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  19.03.2019, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4830/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-254/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  19.03.2019, во 09:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-296/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:27
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-296/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:28
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-885/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-914/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 17
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-1389/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-1126/15

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: КМ-9/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-М-407/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4697/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-1459/16

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-3316/12

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-872/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-870/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-911/17

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-177/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-872/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-1107/14

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-3216/12

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-3219/15

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-838/14

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 5
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-1191/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-996/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.03.2019, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-297/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:31
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-297/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  19.03.2019, во 09:32
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-9254/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4659/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  19.03.2019, во 09:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-4820/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-6044/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  19.03.2019, во 09:40