Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-891/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-М-313/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  17.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-82/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-М-257/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-М-389/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-105/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1110/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1729/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-915/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4376/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-М-384/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4378/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:02
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4379/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:04
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-415/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:04
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-14206/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:04
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4504/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:06
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4393/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:06
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2322/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:08
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4405/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:08
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-14320/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:08
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4420/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2330/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4423/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:12
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2611/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:14
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2332/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:14
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4436/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:14
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-14/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4440/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4660/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6237/16

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4446/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:18
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4664/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4450/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-487/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2364/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4481/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5063/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4455/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5451/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5189/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2367/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4469/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:24
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5466/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:24
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4479/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:26
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-7773/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:26
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5943/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:28
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1241/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2000/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1241/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1866/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Соба 12
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-9191/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1577/15

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 6
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-127/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1122/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1785/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 13
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4491/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1537/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 17
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1452/17

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1921/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1978/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1794/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2408/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:32
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4495/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:32
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6068/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:32
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4497/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:34
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-941/14

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4510/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:36
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4511/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:38
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4752/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:38
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4516/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1124/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-М-384/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  17.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4517/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:42
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8174/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:42
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4519/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:44
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2443/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:44
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13389/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:44
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4767/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:44
 • Јануари
  17

  Предмет: КРМ-290/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4521/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:46
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2467/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:46
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-9427/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:46
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13514/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:48
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4524/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:48
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1126/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2474/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4525/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2491/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:52
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4528/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:52
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4530/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:54
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13963/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:54
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4542/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:56
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4544/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 09:58
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-11998/15

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  17.01.2019, во 09:58
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2010/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 6
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1397/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1130/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-30/17

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4548/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  17.01.2019, во 10:00