Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-51/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3563/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-52/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:33
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3585/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:35
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-103/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:36
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-272/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:39
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 08:39
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3590/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-297/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:42
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3603/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-458/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1722/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-474/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:48
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1689/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 08:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3608/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-551/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:51
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-602/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:54
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-602/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:54
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3616/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 08:55
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-646/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 08:57
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1200/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1675/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К-407/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 3
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-М-190/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-М-120/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К-753/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 17
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3625/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: КМ-168/17

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: КМ-86/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-726/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-986/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-1376/15

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-889/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-813/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:03
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3626/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:05
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-833/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:06
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-894/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:09
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3630/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1203/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-925/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:12
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3631/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-839/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-154/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-941/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-54/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-616/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-176/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-54/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:16
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-213/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:18
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-967/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:18
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-213/13

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:19
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-854/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  16.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-1084/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-653/16

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3644/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1768/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-991/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:21
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-1450/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:22
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-1450/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:23
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1014/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:24
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-15/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:25
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3664/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:25
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-15/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:27
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1028/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:27
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3664/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:28
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1265/17

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1541/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3665/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1459/16

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 5
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1602/14

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КМ-87/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 15
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: КМ-86/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-974/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 17
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-115/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1322/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 6
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1053/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-388/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 3
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-331/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-975/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-289/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-120/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-1460/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 7
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: К-826/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-115/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:32
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1078/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:33
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-342/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:35
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-880/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:35
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3683/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:35
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1122/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:36
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-880/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:36
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:38
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1190/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:39
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1177/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-980/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-1001/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Соба 78
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-281/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-3686/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-448/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  16.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-257/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 82
  16.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-1336/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  16.10.2018, во 09:45