Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-3703/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1088/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-4084/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 08:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1092/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 08:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-2597/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-426/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-3273/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 08:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1094/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 08:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5690/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 08:55
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-382/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1095/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-382/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-382/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1110/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-М-382/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5694/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5695/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5702/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1098/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5705/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-359/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5709/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1092/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1099/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5714/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-427/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6244/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-1376/15

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-968/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-663/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2511/15

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 6
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2017/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1102/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-61/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1671/13

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-663/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-2/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-94/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-395/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-193/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6257/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-974/13

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-51/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6272/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1108/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-24/12

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6287/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6289/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1113/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-72/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6296/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 09:55
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-ПП-17/2019

  Судија Ненад Савески, Судница Соба 211
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-40/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1115/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1754/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1904/16

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-87/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-157/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-628/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1466/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2000/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-87/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6298/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6301/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:05
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6323/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1119/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-95/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6326/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6329/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1120/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-103/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6333/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:25
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1815/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2301/12

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-962/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2467/16

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-130/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6337/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1123/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-3729/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6342/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:35
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-139/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1132/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6345/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-41/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  21.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6346/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6360/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6362/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 10:55
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-738/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: КОК-5/19

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2823/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1552/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1712/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2010/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6371/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 60
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-2001/18

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-1432/13

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: К-295/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  21.02.2019, во 11:30