Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-14581/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 08:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-857/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 08:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5441/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 08:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7147/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 08:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-382/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 08:55
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4325/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: К-53/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-997/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7000/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-215/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: К-1766/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  14.04.2021, во 09:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11205/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:02
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11223/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:04
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4337/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5926/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8857/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8857/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8857/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:06
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11244/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:08
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4350/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11270/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5797/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8876/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8876/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1003/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:12
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2115/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:14
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4353/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-726/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-3967/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8879/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8879/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: КМ-1/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: КМ-19/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: КМ-19/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 09:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2132/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:16
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11251/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:18
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1267/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4315/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4354/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11204/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8941/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8599/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11202/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:22
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8945/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:22
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11183/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:24
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4293/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:25
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8659/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:25
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8956/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:25
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11182/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:26
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8964/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:27
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11347/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:28
 • Април
  14

  Предмет: К-1261/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-564/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-67/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11408/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-9590/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-3002/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-959/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-991/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-2107/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8970/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-1989/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-101/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-1261/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: К-930/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 1
  14.04.2021, во 09:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-122/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 09:31
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8974/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:32
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11430/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:32
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11459/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:34
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4366/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-9833/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 09:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8980/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11494/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:36
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:37
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11504/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:38
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8199/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-998/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 09:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11509/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-58/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 09:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11633/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:42
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-139/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:42
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11610/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:44
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8330/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-567/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  14.04.2021, во 09:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-145/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11639/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:46
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11427/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:48
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4326/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11343/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1002/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1176/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10326/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-59/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 09:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11392/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:52
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8426/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:53
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10387/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:54
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4359/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:55
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4359/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 09:55
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1420/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:55
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1118/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 09:57
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-12261/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 09:58
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: КОК-110/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10395/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-986/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-3366/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-101/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1059/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-588/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: КМ-21/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2846/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2525/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-63/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: КОК-131/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: КОК-3/18

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1027/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:02
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11620/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:02
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11295/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:04
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-587/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:04
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2094/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:06
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11139/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:06
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11017/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:08
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2415/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:08
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1041/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2126/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11303/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-56/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 10:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-64/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10625/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:12
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2135/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:12
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10755/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:14
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10892/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:14
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10692/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:14
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2871/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11749/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:16
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5337/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:18
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10734/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:18
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-3419/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-135/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 10:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2167/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5094/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-69/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-4899/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:22
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6439/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:22
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2944/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:24
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:24
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-5538/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:25
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6482/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:26
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6509/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:28
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7881/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:28
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6769/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-981/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-1978/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1117/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-731/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-648/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6570/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-1201/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-70/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: К-3125/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: КОК-119/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  14.04.2021, во 10:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6599/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:32
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6630/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:34
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6983/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7524/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:36
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7524/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:36
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2214/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:38
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7020/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 10:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2083/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-72/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-2538/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 10:42
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7303/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7434/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-73/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 10:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8539/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 10:55
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-8680/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-128/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2810/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2884/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-6/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2314/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-1542/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: К-872/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 11:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-9284/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-9839/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10318/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1023/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  14.04.2021, во 11:15
 • Април
  14

  Предмет: К-504/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 11:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-10320/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-11363/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:25
 • Април
  14

  Предмет: К-26/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-12122/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-648/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-2871/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-26/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-695/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-187/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-76/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: К-701/15

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  14.04.2021, во 11:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-13025/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:35
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-13177/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-143/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 11:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 11:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-757/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:45
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-1138/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1147/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 11:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-80/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 11:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6476/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 11:55
 • Април
  14

  Предмет: К-2331/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6507/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-7/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-1755/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-869/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-81/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2974/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-552/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2581/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-147/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-2612/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: К-169/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 12:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-6947/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 12:05
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-С-7020/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  14.04.2021, во 12:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1148/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-82/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:10
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-182/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  14.04.2021, во 12:15
 • Април
  14

  Предмет: К-738/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 12:15
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-148/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-91/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:20
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-520/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-88/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: К-725/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: К-3256/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: К-1472/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1272/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1272/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-87/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:40
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-86/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 12:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-778/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 12:50
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-Ј-527/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: К-687/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-100/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-101/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-98/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: ПРК-М-99/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  14.04.2021, во 13:00
 • Април
  14

  Предмет: К-3340/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  14.04.2021, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3795/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7108/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3908/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:32
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4852/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:34
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8291/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:38
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-9518/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6680/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12661/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:42
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-450/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:44
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6699/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-470/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:46
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-541/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:48
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-809/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3178/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2060/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:52
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-489/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 08:54
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11087/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11087/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 08:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4930/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1613/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-116/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1751/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: КМ-165/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2579/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8133/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4127/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-13648/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-161/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:02
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1370/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4967/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1370/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11088/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14725/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4125/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:07
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5125/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1682/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4780/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7120/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:12
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5168/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11104/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: КМ-175/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7672/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4796/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:17
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5108/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8886/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8886/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8886/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4022/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2251/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5088/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11491/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4802/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5081/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-174/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3298/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3238/12

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5651/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8881/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 10
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8881/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2329/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: КМ-15/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-538/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3058/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1577/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4798/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1545/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1571/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8891/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:33
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8891/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:33
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8891/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:33
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5124/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11501/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4786/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5249/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8896/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8896/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8896/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1001/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:38
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1171/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1542/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4985/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8899/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8899/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 10
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11505/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: КРМ-87/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4772/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2625/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:42
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8901/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:43
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8901/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:43
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5393/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:44
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4963/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11510/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: КМ-46/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  15.04.2021, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4775/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6656/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:46
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8903/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:46
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8903/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:46
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-9714/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:48
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8919/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8919/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11512/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5359/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11282/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:52
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11619/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:54
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4812/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11514/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8753/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5356/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12092/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:56
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12092/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:56
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2306/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 09:57
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12237/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 09:58
 • Април
  15

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-1548/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-12511/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3396/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4083/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4083/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4083/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-502/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2793/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11537/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-272/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2613/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5342/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1959/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 1
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-528/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1844/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7371/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14050/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:02
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-14834/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:04
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11636/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5348/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:06
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-301/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:08
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1528/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11644/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5328/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1619/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:12
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-2812/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:14
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5084/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11648/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5330/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6256/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:16
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6338/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:18
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6527/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-151/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  15.04.2021, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11659/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5332/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-6611/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:22
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7395/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:24
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11664/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5340/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8700/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3302/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2915/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11671/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3207/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-694/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-498/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1621/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-357/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2755/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5404/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7517/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:32
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5681/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:34
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5681/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:34
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11673/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5419/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5360/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 10:36
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11677/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5378/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8853/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11684/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8024/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11701/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5268/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4900/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8364/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11706/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5431/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4699/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 10:58
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8388/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7488/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-152/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-2664/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-470/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-425/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-852/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-3365/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: К-588/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: КОК-115/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5309/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8116/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4876/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-11709/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5393/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8115/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5386/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8172/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8172/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8101/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5399/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8137/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5367/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8417/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5375/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:25
 • Април
  15

  Предмет: К-590/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-3141/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-455/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-2922/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-1520/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-628/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4858/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: К-494/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8002/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:35
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-8060/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4081/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4804/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4093/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4998/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4100/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5134/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 11:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4120/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 11:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-7444/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4962/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-199/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-630/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-326/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-1141/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4124/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-3683/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 12:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4968/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 12:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4344/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  15.04.2021, во 12:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-5058/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  15.04.2021, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-4338/20