Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  23

  Предмет: КОК-37/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 2
  23.07.2018, во 10:00
 • Јули
  23

  Предмет: КМ-76/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 49
  23.07.2018, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: КМ-162/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 15
  24.07.2018, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: КРМ-67/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 15
  24.07.2018, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: КМ-24/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 15
  24.07.2018, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: КОК-ООА-11/2018

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  24.07.2018, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: КМ-65/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 15
  24.07.2018, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: К-ООА-95/2018

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  24.07.2018, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: КОК-ПП-243/2018

  Судија Ненад Савески, Судница Соба 6
  24.07.2018, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: КМ-8/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 15
  24.07.2018, во 10:30
 • Јули
  24

  Предмет: КОК-ПП-242/2018

  Судија Ненад Савески, Судница Соба 6
  24.07.2018, во 11:30
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-Ј-183/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  25.07.2018, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-1364/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  25.07.2018, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-ООА-111/2018

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  25.07.2018, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: КМ-70/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 49
  25.07.2018, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-1360/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  25.07.2018, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-Ј-525/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.07.2018, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: ПРК-Ј-915/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.07.2018, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: К-1226/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Соба 17
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: К-1358/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  26.07.2018, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: К-1326/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 5
  26.07.2018, во 10:30
 • Јули
  26

  Предмет: К-1681/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  26.07.2018, во 12:30
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1381/12

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 09:00
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1902/12

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 09:15
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1711/12

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 09:20
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1161/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 09:40
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1570/12

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 10:00
 • Јули
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1655/12

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  27.07.2018, во 10:30
 • Јули
  30

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  30.07.2018, во 10:00
 • Август
  1

  Предмет: ПРК-М-412/17

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  01.08.2018, во 09:00
 • Август
  6

  Предмет: КНЗД-2/2018

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 46
  06.08.2018, во 10:00
 • Август
  7

  Предмет: ПРК-М-125/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  07.08.2018, во 09:00
 • Август
  7

  Предмет: К-1261/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 7
  07.08.2018, во 09:30
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2667/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:30
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2674/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:32
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2679/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:34
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2694/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:36
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2697/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:38
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3200/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:38
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3241/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:39
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3280/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:40
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2713/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:42
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2735/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:44
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2750/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:46
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2762/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:48
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2793/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:50
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2806/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:52
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2825/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:54
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2849/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:56
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2859/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:58
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2880/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 08:58
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2916/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:00
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2932/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:02
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2934/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:04
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2965/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:06
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2965/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:06
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-2986/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:08
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3681/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:09
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3696/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:10
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3715/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:11
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3734/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:12
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3741/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:13
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3760/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:14
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3767/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:15
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3798/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:16
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3823/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:17
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3830/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:18
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3849/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:19
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3857/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:20
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3861/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:21
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3898/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:22
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3927/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:23
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3480/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:24
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3511/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:25
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3555/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:26
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3564/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:27
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3565/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:28
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3602/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:29
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3655/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:30
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3003/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:31
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3020/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:32
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3020/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:33
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3048/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:34
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3063/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:36
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3184/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:36
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3196/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:37
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3288/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:41
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3302/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:42
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3314/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:43
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3333/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:44
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3339/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:45
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3355/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:46
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3358/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:47
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3381/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:48
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3416/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:49
 • Август
  8

  Предмет: ПРК-С-3419/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  08.08.2018, во 09:50
 • Август
  15

  Предмет: КМ-30/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  15.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: К-1338/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: КМ-25/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: КМ-25/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  15.08.2018, во 09:45