Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-4527/14

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-7605/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-9813/13

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-50/16

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-8390/14

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:31
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-8813/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:32
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-11035/14

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:33
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-9145/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:33
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-14573/14

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:34
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-10593/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:34
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-10601/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:35
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-10756/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:37
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-10761/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 08:39
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-911/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-3759/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-3027/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:43
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-3970/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-5202/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-14152/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:55
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-6802/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:55
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-346/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-522/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-342/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-14512/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-3138/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-1624/17

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 15
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-767/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-346/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-875/16

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-338/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-2163/15

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-67/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:05
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-67/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1128/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-17154/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-867/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:11
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1800/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:11
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-80/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:12
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1801/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:13
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1801/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:14
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1800/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:14
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1807/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: К-ООА-74/2017

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: К-2141/14

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-80/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-80/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:17
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-16397/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1811/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-96/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-179/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:22
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-221/16

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:22
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1987/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:22
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-179/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:25
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-15375/15

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:26
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2024/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:26
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2048/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:27
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2160/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:27
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-219/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:27
 • Декември
  18

  Предмет: К-393/16

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 8
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2066/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-928/17

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-1814/17

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2830/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-461/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-1694/17

  Судија Седат Реџепагиќ, Судница Судница 20
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-219/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-455/17

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 15
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-1903/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-1202/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-3505/13

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 12
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-1232/14

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-212/17

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 18
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-1402/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-1348/17

  Судија Гордана Спиревска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-68/12

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 17
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2234/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:31
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2319/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:32
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:35
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-345/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-2016/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:42
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-303/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-10921/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:46
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:47
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-260/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-292/16

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:52
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1133/17

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  18.12.2017, во 09:54
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-15872/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:55
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-16048/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:56
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-16192/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:59
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-16204/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  18.12.2017, во 09:59
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-121/15

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: КОК-3/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 8
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-2105/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-1117/16

  Судија Гордана Спиревска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: КМ-61/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Судница 3
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: КМ-154/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 49
  18.12.2017, во 10:00