Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-133/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: КМ-58/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: КМ-60/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 09:45
 • Август
  17

  Предмет: КМ-60/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 09:45
 • Август
  17

  Предмет: КМ-42/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-70/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-102/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-362/16

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-104/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 10:40
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-106/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 10:50
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-43/17

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-379/16

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-108/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-110/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:10
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-112/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:20
 • Август
  17

  Предмет: ПРК-М-66/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  17.08.2017, во 11:40
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-114/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:40
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-116/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:50
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-116/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 11:50
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-118/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-126/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 12:10
 • Август
  17

  Предмет: КРМ-124/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 3
  17.08.2017, во 12:20
 • Август
  18

  Предмет: К-1316/16

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.08.2017, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: КОК-19/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  18.08.2017, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1036/17

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.08.2017, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1054/17

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 50
  18.08.2017, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: К-1400/16

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  18.08.2017, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-М-16/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  21.08.2017, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-М-145/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  21.08.2017, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: КМ-74/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1284/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1496/16

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1966/11

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 09:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1389/13

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 09:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-202/14

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 09:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-885/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 09:55
 • Август
  21

  Предмет: К-892/17

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 18
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-М-157/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-892/17

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1185/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 2
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-892/17

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 18
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-270/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-281/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-284/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-286/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-302/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-М-159/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  21.08.2017, во 10:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-217/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-231/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1079/17

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: КМ-72/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-М-170/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-236/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-243/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-153/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-256/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:50
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1777/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 10:55
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1075/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-756/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:05
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-883/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:10
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1104/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:15
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1029/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:20
 • Август
  21

  Предмет: КМ-75/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  21.08.2017, во 11:20
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-884/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:25
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1097/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1662/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:35
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1639/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  21.08.2017, во 11:40
 • Август
  22

  Предмет: КМ-73/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-180/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-755/17

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-186/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-837/17

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-188/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-117/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-193/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-195/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 11:20
 • Август
  22

  Предмет: К-1021/17

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 11
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-197/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: КМ-73/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-199/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-М-199/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  22.08.2017, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: КМ-79/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 48
  23.08.2017, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-398/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-143/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  23.08.2017, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-849/17

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  23.08.2017, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-550/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:32
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-598/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:34
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-826/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:36
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-826/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:38
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-826/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-955/13

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:42
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-80/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:44
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-450/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:46
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-453/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:48
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-М-146/17

  Судија Оља Ристова, Судница Соба 81
  23.08.2017, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-468/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-471/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:52
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-577/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:54
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-577/15

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:56
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-Ј-572/17

  Судија Весна Миткова, Судница Соба 80
  23.08.2017, во 09:58