Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2564/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1110/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7246/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2916/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7248/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7260/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2732/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7264/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7275/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3075/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4988/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7282/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7289/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7293/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3645/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7301/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7306/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3912/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4967/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7311/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7318/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7365/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4849/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5065/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7370/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4877/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:27
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7392/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7217/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5119/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-55/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-766/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-134/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7400/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-481/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1067/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1177/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7423/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7458/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6987/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7465/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7467/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7063/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7475/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7489/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7513/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:44
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6960/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-430/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7521/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7519/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7529/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:48
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6933/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7536/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7545/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7549/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7559/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:54
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-859/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6677/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7570/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:56
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7577/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 09:58
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6805/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1023/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-58/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-556/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1503/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7585/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1370/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1147/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-442/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1887/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-150/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7587/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7608/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1375/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6663/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6419/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1425/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1661/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-60/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6348/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7420/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1771/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1800/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7387/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7386/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1874/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1691/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-104/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1422/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1178/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2219/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2563/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-5/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-154/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1682/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2099/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7336/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5927/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2302/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2602/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-7244/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5969/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2654/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2736/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6024/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6085/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1971/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2912/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2773/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1584/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-397/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1587/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1400/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1033/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3062/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4561/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3151/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3194/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:15
 • Септември
  28

  Предмет: К-975/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3231/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4070/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 11:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-79/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1972/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1355/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1052/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1159/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1343/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2659/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-804/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-74/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-1594/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-2939/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-708/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1588/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1546/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1478/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1448/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-87/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-81/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-81/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2151/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2859/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2859/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-965/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  28.09.2022, во 12:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-1108/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 12:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-115/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2849/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1516/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-59/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-59/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-126/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1200/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 13:15
 • Септември
  28

  Предмет: К-1386/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  28.09.2022, во 13:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-93/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  28.09.2022, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-385/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-158/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6998/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 08:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1249/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 08:50
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-146/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 08:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7089/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 08:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 08:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3992/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 08:55
 • Септември
  29

  Предмет: К-113/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-253/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-253/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8942/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1160/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6149/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-28/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-157/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6602/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1250/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1144/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2580/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6608/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6608/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2414/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2395/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 09:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4146/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-246/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2508/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6616/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3575/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-541/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6629/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-537/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6476/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-248/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-248/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-249/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1449/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6632/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6636/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:25
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-232/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:25
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-149/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1727/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2488/20

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6470/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-481/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1414/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1175/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7171/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6637/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2239/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2819/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-990/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7185/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:32
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7189/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:34
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-497/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6652/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7205/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:36
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7210/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:38
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6461/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-621/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7240/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6670/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7268/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:42
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7279/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:44
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6674/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7286/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:46
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7297/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-244/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-444/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6450/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7314/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-144/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6689/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7332/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:52
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7339/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:54
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6189/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 09:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-147/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 09:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6695/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 09:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7342/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:56
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7354/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 09:58
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6199/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1785/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1785/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КРМ-181/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7363/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-116/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-52/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6708/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-99/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-158/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-30/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 10:02
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7373/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:02
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7388/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:04
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6201/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6724/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7391/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:06
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7393/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:08
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6336/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6208/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-52/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7406/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6741/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7443/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:12
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7447/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:14
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6212/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6744/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7449/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:16
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7461/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:18
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6216/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-30/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7509/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6755/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7516/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:22
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7546/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:24
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6227/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:25
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6776/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:25
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7550/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:26
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6233/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-79/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-587/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2772/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6789/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1345/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-406/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6262/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6790/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6278/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6800/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6305/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1741/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6821/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6336/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6828/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6346/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 10:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-443/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 10:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7023/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 10:55
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-445/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1832/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-245/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6349/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7098/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-917/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.09.2022, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6373/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 11:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7106/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 11:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6441/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 11:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6376/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 11:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6380/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 11:25
 • Септември
  29

  Предмет: К-1072/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-557/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-124/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1694/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1312/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1495/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-81/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1792/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-73/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 11:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1191/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  29.09.2022, во 11:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-1481/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-68/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-57/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1247/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1735/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1402/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1232/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-955/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-42/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-444/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-67/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  29.09.2022, во 12:10
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-67/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:10
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-67/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:10
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-62/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:20
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-65/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1218/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-316/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1506/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-71/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.09.2022, во 12:40
 • Септември
  29

  Предмет: К-541/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2022, во 12:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-115/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  29.09.2022, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1552/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-136/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2022, во 13:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1089/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.09.2022, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1762/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.09.2022, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-2224/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.09.2022, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-161/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2022, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1438/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.09.2022, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1261/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.09.2022, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: К-2941/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1081/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2910/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1445/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1415/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1349/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-115/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1634/22

  Судија Верка Петковска, Судница Соба 14
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-2315/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1458/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-160/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-130/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-158/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2022, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-150/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2022, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1499/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2022, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-225/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.09.2022, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-3047/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.09.2022, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1577/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: К-1510/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-48/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1208/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-944/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1917/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.09.2022, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-ООА-166/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-26/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1326/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-ООА-28/2022

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-811/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1439/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-467/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.09.2022, во 12:05
 • Септември
  30

  Предмет: К-1270/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.09.2022, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-167/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1419/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1500/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1615/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2022, во 13:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-497/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1403/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2554/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1735/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-123/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-631/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-3406/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-654/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7307/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-656/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7425/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7460/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-472/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-34/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1492/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2660/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1759/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-900/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-657/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-3341/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-908/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7477/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7551/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-660/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7552/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7554/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-662/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7563/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7565/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-483/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1768/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-37/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1723/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2566/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-914/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-493/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-46/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-664/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-119/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7601/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7249/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-668/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-666/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7295/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-672/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7335/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-678/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7344/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7361/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-927/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1207/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-874/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-625/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-536/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КМ-69/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1782/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-251/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1533/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7367/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7454/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-681/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7488/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7492/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-685/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7263/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7261/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1196/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1804/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1539/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1526/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-138/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-692/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1266/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7287/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7273/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1542/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7383/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1842/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1977/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7421/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1292/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-226/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7560/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-274/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7285/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2376/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1619/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1517/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1523/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1003/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1982/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1535/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7395/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-2031/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1863/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-724/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6169/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6169/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3