Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1592/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-379/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4921/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 08:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4140/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-490/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 08:50
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-487/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 08:55
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4558/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-716/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-1169/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-5646/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: КОК-75/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3517/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1369/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2003/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-234/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1938/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4562/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:01
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4564/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:03
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-17119/15

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:04
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4565/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:05
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3526/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:05
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4580/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:06
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1737/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:06
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4581/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:07
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1647/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:08
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4607/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:08
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4612/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:09
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4616/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2406/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-485/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3527/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-6870/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4630/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:11
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4640/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2420/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:12
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4646/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:13
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4668/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:14
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4671/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-834/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-2847/14

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3533/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-354/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.09.2019, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1524/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:16
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3533/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:16
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4673/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:17
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4675/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:18
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1368/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:18
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4694/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:19
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4696/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3534/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-483/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2292/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4020/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-350/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  17.09.2019, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3534/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:21
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4698/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:21
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4699/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:22
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-2419/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:22
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4711/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:23
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3552/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:24
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4184/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:24
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4715/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:24
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4727/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-505/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  17.09.2019, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-15505/15

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3563/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:26
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4740/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:26
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1384/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:26
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4741/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:28
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3571/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:28
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3335/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:28
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4749/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:29
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-1299/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: КМ-70/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-340/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-2065/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-3459/15

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-1257/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-807/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3577/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-831/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4759/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-6197/07

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3464/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-240/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-1260/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-370/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1565/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-608/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-1684/14

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-536/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4763/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:31
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-987/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:32
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4771/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:32
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3578/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:32
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4777/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:33
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-989/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.09.2019, во 09:34
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-4779/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.09.2019, во 09:34
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-3579/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.09.2019, во 09:34
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-983/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  17.09.2019, во 09:35