Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6377/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6328/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6317/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6308/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6279/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6135/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:25
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-529/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6695/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6706/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-6730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-7078/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 08:55
 • Декември
  2

  Предмет: К-687/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-97/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-8300/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-9517/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-9580/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5390/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-9613/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-774/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: К-1218/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.12.2020, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-413/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-9623/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5395/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-9630/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:25
 • Декември
  2

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-35/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-644/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-358/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-998/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3002/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-110/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-412/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1997/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-152/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1172/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2263/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5405/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-695/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2083/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2789/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1688/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3029/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5408/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-188/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-391/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3084/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-190/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-441/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3096/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: К-986/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5410/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-220/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3169/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  02.12.2020, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-659/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3173/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:55
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 09:55
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5412/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-124/20

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-446/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1058/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-127/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-2810/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-119/20

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-2818/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-1511/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-2640/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-156/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1707/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1722/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2541/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-648/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 10:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5414/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 10:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-378/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2575/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: К-1201/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.12.2020, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-156/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.12.2020, во 10:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2593/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-276/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 10:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5415/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 10:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2597/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:25
 • Декември
  2

  Предмет: К-181/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: КОК-51/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-385/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1295/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-35/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1663/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2622/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-649/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-141/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1720/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-5416/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-38/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2057/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.12.2020, во 10:30