Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  18

  Предмет: К-2726/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-175/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14659/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14662/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14665/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:04
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4139/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:06
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14669/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:08
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14678/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4146/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14705/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14711/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4147/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4147/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14719/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14530/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4149/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14535/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14540/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14541/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4156/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14543/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14552/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14552/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4170/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1261/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-175/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-3075/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14571/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1244/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14576/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14576/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14580/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:34
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4171/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14588/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14598/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:38
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14609/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4173/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14720/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:42
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14520/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:44
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4189/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4189/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14515/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:46
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14453/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:48
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14457/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4519/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14462/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:52
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14465/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:54
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4537/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14466/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:56
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14469/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 09:58
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14489/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-47/17

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4538/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-1/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2156/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-3006/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1383/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-544/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-466/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14506/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:02
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14513/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:04
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4545/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14435/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:06
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14429/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:08
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4546/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14721/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-489/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14727/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:12
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14740/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:14
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5699/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14745/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:16
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-14753/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:18
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5700/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-486/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5703/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: К-3282/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2739/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1772/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5711/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-493/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1931/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2082/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5712/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5713/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-12049/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  18.01.2021, во 10:42
 • Јануари
  18

  Предмет: К-298/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5715/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5722/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-491/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5724/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:55
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1822/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1765/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5725/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-476/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-569/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-307/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 11:00