Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1837/15

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 10
  30.05.2017, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-753/16

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 15
  30.05.2017, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-368/12

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-738/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1107/13

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-16254/15

  Судија Даница Павлоска, Судница Соба 60
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-2385/15

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 3
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-16254/15

  Судија Даница Павлоска, Судница Соба 60
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-3768/14

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 18
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-3654/15

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 4
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1653/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-110/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-1978/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11122/13

  Судија Даница Павлоска, Судница Соба 60
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-2/17

  Судија Милка Ангеловска Васевска, Судница Судница 5
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-204/17

  Судија Васил Динковски, Судница Судница 20
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1485/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1103/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-842/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-2191/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:31
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-2197/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:32
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1658/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:32
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-3369/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:34
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1679/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:34
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-3675/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:35
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1685/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:36
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1686/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:38
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1696/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-6066/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:41
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1711/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:42
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1731/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:44
 • Мај
  30

  Предмет: К-3690/15

  Судија Милка Ангеловска Васевска, Судница Судница 5
  30.05.2017, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: К-1673/16

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 15
  30.05.2017, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1749/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:46
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1766/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:48
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-6018/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1779/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1787/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:51
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-7309/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:52
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1804/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:53
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-9860/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 09:53
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1820/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11704/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 09:56
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1826/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:57
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11709/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 09:58
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1829/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 09:59
 • Мај
  30

  Предмет: К-233/17

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 13
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-392/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1806/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11728/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-10040/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-95/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-78/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-Ј-472/14

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-286/17

  Судија Милка Ангеловска Васевска, Судница Судница 5
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-99/14

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-ПП-346/2017

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 52
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-1257/16

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 3
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-7473/14

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 10
  30.05.2017, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-10852/15

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  30.05.2017, во 10:01
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1833/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:01
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1844/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:02
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1834/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:02
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-396/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:02
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1856/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:03
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11779/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1880/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-3423/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1857/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1877/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:05
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1882/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:06
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-3753/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:06
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1902/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:06
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11784/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:06
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1887/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:07
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1905/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:08
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-4142/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:08
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1910/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:08
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11830/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:08
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1906/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:09
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-13584/14

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 10
  30.05.2017, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1923/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1928/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-5169/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11849/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1930/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:11
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1932/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:12
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1933/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:12
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-5479/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:12
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1940/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:13
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1946/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:14
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-9517/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:14
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-11917/15

  Судија Огнен Ставрев, Судница Соба 58
  30.05.2017, во 10:14
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1945/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:14
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1953/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: К-536/17

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 15
  30.05.2017, во 10:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-10599/14

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:16
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1974/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:16
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1957/17

  Судија Бранка Наумоска, Судница Соба 62
  30.05.2017, во 10:16
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-1979/17

  Судија Емина Калач, Судница Соба 8
  30.05.2017, во 10:17