Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  19

  Предмет: К-2212/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Соба 20
  19.08.2022, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3607/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: КОК-132/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3451/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:04
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3676/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:06
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3478/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:08
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3467/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:08
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-3507/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  19.08.2022, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: К-558/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К-1121/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2022, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: КОК-ПП-327/2022

  Судија Седат Реџепагиќ, Судница Соба 210
  19.08.2022, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: КОК-125/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  19.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-588/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.08.2022, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-732/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-602/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  22.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: К-129/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-1279/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-2856/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: К-859/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: К-3016/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: К-1369/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-1049/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.08.2022, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-192/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.08.2022, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: К-1688/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4019/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: К-1664/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-402/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4065/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:32
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4071/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:34
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4079/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:36
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4116/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:38
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4147/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-466/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-534/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:42
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-580/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:44
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4082/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:46
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4176/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:48
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4176/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:48
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-3366/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 09:50
 • Август
  23

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-975/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-407/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: КОК-93/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4186/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:02
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4240/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:04
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4249/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:06
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4256/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:08
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4288/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4299/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:12
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4338/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:14
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4366/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:16
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4372/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:18
 • Август
  23

  Предмет: КМ-118/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  23.08.2022, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4384/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:20
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-С-4289/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  23.08.2022, во 10:22
 • Август
  23

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-482/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-406/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:40
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-954/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:45
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-422/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-1424/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 10:50
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-1428/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 11:00
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-1326/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 11:05
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 11:10
 • Август
  23

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  23.08.2022, во 11:15
 • Август
  23

  Предмет: КОК-42/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  23.08.2022, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: К-308/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  23.08.2022, во 12:30
 • Август
  24

  Предмет: К-40/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: К-276/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  24

  Предмет: К-1065/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: К-2104/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-2288/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-1005/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: КОК-135/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  24.08.2022, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: К-1261/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  24.08.2022, во 10:30
 • Август
  24

  Предмет: КОК-138/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: К-1289/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.08.2022, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: К-1280/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: К-1163/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.08.2022, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: К-1170/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6856/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1108/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: К-585/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-8940/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6859/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:02
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6866/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:04
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6875/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:06
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6883/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:08
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6903/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6919/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:12
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6926/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:14
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6932/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:16
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6941/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:18
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6965/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:20
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6974/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:22
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6975/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:24
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6982/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:26
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7006/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:28
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7009/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: К-582/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: К-2538/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.08.2022, во 09:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7034/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:32
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3896/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:32
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3866/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:32
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7043/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:34
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3819/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:34
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7049/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:36
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3753/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:36
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3773/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:38
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7056/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:40
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3947/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:40
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7082/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:42
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1224/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:42
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7087/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:44
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3731/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:44
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7104/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:46
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3700/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:46
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7123/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:48
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3730/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:48
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7140/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:50
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3708/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:50
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7149/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:52
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3719/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:52
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7154/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:54
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3739/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:54
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7164/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:56
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-5708/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:56
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7174/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 09:58
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1081/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 09:58
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7199/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: К-1284/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7207/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:02
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7208/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:04
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7216/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:06
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7221/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:08
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:09
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7235/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-4400/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7237/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:12
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2211/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:12
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7256/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:14
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2272/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:14
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7299/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:16
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2720/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:16
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7312/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:18
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2411/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:18
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7320/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:20
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7324/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:22
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7329/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:24
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7331/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:26
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7347/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:28
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7366/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3890/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: К-1861/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 10:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7376/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:32
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7379/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:34
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7384/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:36
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7390/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:38
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7401/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:40
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7456/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:42
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7469/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:44
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7472/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:46
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7482/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:48
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7483/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:50
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7494/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:52
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7495/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:54
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7497/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:56
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7499/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 10:58
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7503/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: КОК-128/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  25.08.2022, во 11:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7504/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:02
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7507/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:04
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7508/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:06
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7518/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:08
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7520/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7525/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:12
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7528/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:14
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7534/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:16
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7544/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:18
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7556/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:20
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7558/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:22
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7562/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:24
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7579/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:26
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7586/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:28
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-7588/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:30
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6168/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:32
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2032/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:34
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-10814/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:38
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-71/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:40
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-1899/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:42
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-2399/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:44
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3127/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:46
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-6513/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 11:48
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-3279/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-8809/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 12:10
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-8763/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 12:12
 • Август
  25

  Предмет: ПРК-С-8657/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.08.2022, во 12:14
 • Август
  25

  Предмет: К-757/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: К-1183/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: К-757/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 12:30
 • Август
  25

  Предмет: К-734/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.08.2022, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: К-1252/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5315/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-885/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-443/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5023/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:05
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5098/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5285/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2071/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2065/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:17
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2174/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:19
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6886/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2163/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:22
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2141/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:24
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6894/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:25
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2144/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:26
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2149/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:28
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2110/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-935/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6897/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2131/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:32
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2200/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:34
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6918/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2267/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:36
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2365/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:38
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2247/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6920/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1996/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:42
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1968/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:44
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6925/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2202/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:46
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2310/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:48
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1952/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6930/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6930/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2037/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:52
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3224/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:52
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3339/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:54
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6934/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:55
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6934/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 09:55
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2943/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:56
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3050/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:58
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2642/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 09:58
 • Август
  26

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2571/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-979/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6980/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-1625/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-2959/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: КОК-147/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2511/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:02
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2493/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:04
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-6998/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:05
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2393/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:06
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2782/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:08
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2790/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7011/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2907/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:12
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2809/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:14
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7023/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2801/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:16
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2866/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:18
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2865/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.08.2022, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7047/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7068/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:25
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7071/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-1368/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7085/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7089/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7096/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7098/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7106/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 10:55
 • Август
  26

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7116/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: К-1243/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7135/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:05
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7144/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7212/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7220/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7204/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:25
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7203/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: К-1389/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.08.2022, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7168/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7175/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-7175/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  26.08.2022, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: К-1425/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: К-899/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: КОК-9/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: К-1725/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-5477/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-564/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: К-2062/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-6343/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 09:45
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-2031/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 09:55
 • Август
  29

  Предмет: К-1215/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: КОК-28/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: КОК-137/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.08.2022, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-4856/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 10:05
 • Август
  29

  Предмет: К-1268/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-430/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-6169/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 10:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-6170/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 10:55
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-6170/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 10:55
 • Август
  29

  Предмет: К-854/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: КОК-80/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.08.2022, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-523/20

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 11:20
 • Август
  29

  Предмет: К-974/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-6483/20

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 11:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7146/20

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.08.2022, во 11:50
 • Август
  29

  Предмет: К-2594/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4017/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4566/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-28/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4515/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:05
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4569/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4529/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-2429/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:20
 • Август
  30

  Предмет: К-1218/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4285/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1209/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4172/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-446/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-2112/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4435/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:33
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4412/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:35
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3845/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:36
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4510/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:37
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3802/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:38
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4520/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:39
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3887/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3887/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4320/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1599/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:41
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3931/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:42
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4623/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:42
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-738/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:44
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4321/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3999/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:46
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4553/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:46
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4598/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:48
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-2890/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3021/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4325/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1108/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:52
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3125/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:52
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6178/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:54
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-3177/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:54
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4350/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 09:55
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6200/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:56
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:56
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6206/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 09:58
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-5989/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 09:58
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6213/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-2620/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-2223/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-2659/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-21/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-134/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-941/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: КОК-126/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  30.08.2022, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6234/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:02
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-2498/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:02
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6236/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:04
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4642/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:04
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4674/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:06
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6243/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:08
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4691/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:08
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6255/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4822/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4182/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6258/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:12
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4775/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:12
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6263/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:14
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4666/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:14
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6272/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:16
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4659/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:16
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6273/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:18
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-2417/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.08.2022, во 10:18
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6277/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4411/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6282/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:22
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6306/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:24
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4426/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6339/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:26
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6351/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:28
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6364/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1679/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1824/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6371/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:32
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6386/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:34
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6387/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:36
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6392/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:38
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6396/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1306/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6403/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:42
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6424/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:44
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1332/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6437/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:46
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6447/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:48
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6474/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-5405/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6477/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:52
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6491/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:54
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1324/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 10:55
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6497/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:56
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6527/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 10:58
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6534/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1107/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1107/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: К-907/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: К-896/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6537/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:02
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6549/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:04
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1446/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:05
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6550/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:06
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6574/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:08
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6582/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1147/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1147/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6596/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:12
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6607/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:14
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-4388/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6617/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:16
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6619/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:18
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6646/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:20
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6668/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:22
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6696/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:24
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6250/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6250/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:25
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6698/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:26
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6714/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:28
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6725/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1182/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-334/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: К-2225/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.08.2022, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6728/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:32
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6730/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:34
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6765/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:36
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6771/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:38
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6772/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1819/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6791/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:42
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6810/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:44
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1865/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  30.08.2022, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6819/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:46
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-6825/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 11:48
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1580/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: ПРК-С-1580/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К-1484/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.08.2022, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: К-1429/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1131/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  30.08.2022, во 12:30
 • Август
  30

  Предмет: К-2152/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 13:00
 • Август
  30

  Предмет: К-1639/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.08.2022, во 13:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-6059/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2751/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-1031/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: К-249/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  31.08.2022, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1741/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:02
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-1985/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:04
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4857/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:05
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-2559/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:06
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3233/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:08
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3813/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-5473/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:10
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3998/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:12
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4064/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:14
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-638/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: К-1018/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  31.08.2022, во 09:15
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4179/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:16
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4330/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:18
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4333/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-3067/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:20
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4413/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:22
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4472/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:24
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-8699/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:25
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4497/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:26
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4498/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:28
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-4604/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-6621/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-866/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-481/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-1317/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-1179/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  31.08.2022, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: К-2467/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  31.08.2022, во 09:30