Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-588/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-863/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1492/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1754/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 08:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2003/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-298/16

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1758/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1855/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-80/15

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3263/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-120/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: П1-530/16

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1756/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 08:50
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1893/16

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П4-395/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-779/15

  Судија Олга Попевска, Судница Соба 6
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1787/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-443/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-2584/16

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1377/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-816/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-731/16

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1416/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-280/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-269/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-323/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-201/17

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П2-555/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3359/16

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-252/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-531/13

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ЗАМ-С-41/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1618/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-297/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1873/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 09:05
 • Декември
  18

  Предмет: РО-2329/17

  Судија Мелек Алија Елези, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2801/16

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1797/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-645/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1378/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-854/15

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-182/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-545/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-196/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3238/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-652/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1932/16

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-510/14

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-334/16

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П5-84/16

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-184/17

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П2-876/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-785/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-619/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-2196/17

  Судија Мелек Алија Елези, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-773/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1982/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВТС-163/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1953/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-524/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВТС-183/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П2-486/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1953/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-2513/16

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1317/16

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П4-980/16

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1985/17

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1446/17

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 16
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-2195/16

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1072/16

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-110/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1688/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П1-246/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1188/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-110/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-187/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1237/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-824/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1244/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-649/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-169/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 2
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1785/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1810/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ЗАМ-С-38/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: РО-1986/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: СТ-717/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1401/17

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 16
  18.12.2017, во 09:50
 • Декември
  18

  Предмет: РО-2162/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1416/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-977/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1983/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: П4-763/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-2278/17

  Судија Мелек Алија Елези, Судница Соба 41
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-174/15

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-1063/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-248/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3444/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3071/15

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-808/17

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: П4-1354/15

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  18.12.2017, во 10:00