Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  18

  Предмет: СТ-1206/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.07.2018, во 09:00
 • Јули
  18

  Предмет: П1-314/16

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.07.2018, во 09:25
 • Јули
  18

  Предмет: П4-1047/14

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: СТ-124/16

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: П1-299/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: МАЛВП-1207/16

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:30
 • Јули
  18

  Предмет: СТ-427/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.07.2018, во 10:40
 • Јули
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1581/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  18.07.2018, во 13:00
 • Јули
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2161/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  18.07.2018, во 13:30
 • Јули
  18

  Предмет: П1-346/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.07.2018, во 15:20
 • Јули
  18

  Предмет: П1-2442/11

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.07.2018, во 15:20
 • Јули
  19

  Предмет: П2-660/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.07.2018, во 08:45
 • Јули
  19

  Предмет: П3-32/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  19.07.2018, во 09:00
 • Јули
  19

  Предмет: П3-14/15

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.07.2018, во 09:00
 • Јули
  19

  Предмет: РО-933/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.07.2018, во 12:00
 • Јули
  19

  Предмет: П4-546/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  19.07.2018, во 12:00
 • Јули
  19

  Предмет: РО-1992/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.07.2018, во 12:30
 • Јули
  19

  Предмет: РО-2836/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.07.2018, во 13:00
 • Јули
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1066/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  19.07.2018, во 13:00
 • Јули
  19

  Предмет: П2-441/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.07.2018, во 13:00
 • Јули
  19

  Предмет: РО-988/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.07.2018, во 13:30
 • Јули
  19

  Предмет: П1-443/16

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.07.2018, во 14:30
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-429/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.07.2018, во 08:00
 • Јули
  20

  Предмет: П2-595/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  20.07.2018, во 09:00
 • Јули
  20

  Предмет: П3-14/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  20.07.2018, во 09:00
 • Јули
  20

  Предмет: МАЛВП-2449/16

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.07.2018, во 09:25
 • Јули
  20

  Предмет: П1-551/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.07.2018, во 09:25
 • Јули
  20

  Предмет: П4-255/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.07.2018, во 09:25
 • Јули
  20

  Предмет: П3-42/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  20.07.2018, во 09:30
 • Јули
  20

  Предмет: СТ-319/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  20.07.2018, во 10:00
 • Јули
  20

  Предмет: П2-651/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.07.2018, во 10:00
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-П-208/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  20.07.2018, во 10:00
 • Јули
  20

  Предмет: СТ-241/15

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  20.07.2018, во 10:30
 • Јули
  20

  Предмет: П4-687/15

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.07.2018, во 10:30
 • Јули
  20

  Предмет: П1-403/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.07.2018, во 12:00
 • Јули
  20

  Предмет: ТС-706/15

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.07.2018, во 12:30
 • Јули
  20

  Предмет: ТС-365/17

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.07.2018, во 12:45
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-3075/16

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.07.2018, во 13:00
 • Јули
  20

  Предмет: ТС-251/15

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.07.2018, во 13:00
 • Јули
  20

  Предмет: ТС-88/15

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.07.2018, во 13:10
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1430/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.07.2018, во 13:30
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-666/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.07.2018, во 14:00
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-396/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.07.2018, во 14:00
 • Јули
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-861/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.07.2018, во 14:00
 • Јули
  23

  Предмет: П2-1006/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.07.2018, во 09:00
 • Јули
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/15

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  23.07.2018, во 13:00
 • Јули
  24

  Предмет: МАЛВТС-308/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.07.2018, во 08:45
 • Јули
  24

  Предмет: ВПП1-140/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.07.2018, во 09:15
 • Јули
  24

  Предмет: ВПП2-81/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.07.2018, во 09:15
 • Јули
  24

  Предмет: ТС1-67/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.07.2018, во 09:30
 • Јули
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  24.07.2018, во 13:00
 • Јули
  25

  Предмет: П2-700/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.07.2018, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: П1-464/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.07.2018, во 11:00
 • Јули
  25

  Предмет: ТС-518/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.07.2018, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-53/10

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  26.07.2018, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-66/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  26.07.2018, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-65/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  26.07.2018, во 09:15
 • Јули
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-76/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  26.07.2018, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-70/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  26.07.2018, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-87/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  26.07.2018, во 10:15
 • Јули
  27

  Предмет: П2-1280/16

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.07.2018, во 09:00
 • Јули
  30

  Предмет: П1-90/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  30.07.2018, во 13:00
 • Јули
  31

  Предмет: СТ-969/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.07.2018, во 10:00
 • Август
  7

  Предмет: ВПП2-162/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  07.08.2018, во 09:30
 • Август
  7

  Предмет: ВПП2-153/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  07.08.2018, во 10:15
 • Август
  7

  Предмет: ВПП2-166/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  07.08.2018, во 11:00
 • Август
  7

  Предмет: ВПП-293/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  07.08.2018, во 11:45
 • Август
  8

  Предмет: П4-988/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.08.2018, во 10:00
 • Август
  9

  Предмет: ТС-173/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  09.08.2018, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: ВПП-216/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  15.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-730/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-3021/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-2719/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-2085/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  16.08.2018, во 10:15
 • Август
  16

  Предмет: ТС1-71/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-2941/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-1985/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-2820/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  16.08.2018, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-2825/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-1570/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  16.08.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-1955/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  16.08.2018, во 13:30
 • Август
  17

  Предмет: РО-1886/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: РО-1111/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: РО-3162/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 09:20
 • Август
  17

  Предмет: РО-1736/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.08.2018, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: РО-3130/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 09:40
 • Август
  17

  Предмет: РО-3128/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: РО-277/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 10:45
 • Август
  17

  Предмет: РО-305/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 10:50
 • Август
  17

  Предмет: РО-1300/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: РО-3121/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: РО-1380/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:15
 • Август
  17

  Предмет: РО-1866/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: РО-160/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:40
 • Август
  17

  Предмет: РО-1800/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.08.2018, во 11:50
 • Август
  18

  Предмет: П4-208/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.08.2018, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: П2-72/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.08.2018, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ВПП-197/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ТС-94/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.08.2018, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: П2-417/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.08.2018, во 10:00