Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1357/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2276/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.10.2018, во 08:40
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВТС-133/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-2211/16

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1154/17

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-172/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-288/16

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.10.2018, во 08:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1603/16

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-291/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-924/16

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-64/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-806/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-156/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-101/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-165/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-347/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1661/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П3-40/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1148/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1013/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-378/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1166/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-918/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-138/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-96/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-191/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1026/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-145/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.10.2018, во 09:20
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-591/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:25
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-118/17

  Судија Марија Скалова, Судница Соба 44
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-725/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1343/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-512/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-250/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-77/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-128/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-437/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-845/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1340/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1468/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-611/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-487/14

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-1857/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1157/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-815/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1027/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: СТ-229/16

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-2007/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-118/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-539/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1331/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-1486/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-612/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1634/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-820/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-78/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1665/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-668/16

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-344/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-65/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1052/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-146/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1038/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-650/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:50
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-485/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-259/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-828/16

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-383/16

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-170/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-717/15

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-913/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-2102/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-1463/16

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: СТ-ТС-43/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-928/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: СТ-МАЛВТС-19/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-441/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-223/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1225/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-137/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-441/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-53/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-398/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П2-1340/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-382/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-2113/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-110/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-925/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.10.2018, во 10:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-88/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.10.2018, во 10:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-135/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1377/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-471/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ПЛ1-П-334/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-30/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-1485/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.10.2018, во 10:20
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-1011/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: СТ-169/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-2220/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П4-395/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-134/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.10.2018, во 10:30