Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-484/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 08:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-103/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1062/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1551/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-21/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-222/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-746/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-259/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1437/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-363/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: П1-631/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1586/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-607/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1670/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-65/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-266/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-2138/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1408/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-702/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1494/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1687/17

  Судија Аритон Ала, Судница Соба 10
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС-16/10

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-279/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС-16/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-688/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 11
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-392/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2611/16

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-1165/16

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1755/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-458/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1885/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-59/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-440/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2399/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-141/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-1655/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-408/17

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2468/16

  Судија Аритон Ала, Судница Соба 10
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-220/16

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: П2-146/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2261/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-14/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-444/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1486/14

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2018, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-1388/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 15
  19.04.2018, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1718/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2018, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-143/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-147/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:25
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-323/17

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-142/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1510/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-117/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2242/17

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-82/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-222/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1332/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-177/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-208/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-114/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-355/16

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-2041/17

  Судија Аритон Ала, Судница Соба 10
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2493/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1341/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2493/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-2093/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-191/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-1259/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-286/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2025/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-472/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-61/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-1387/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-84/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-835/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-1649/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-174/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-2021/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-191/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-457/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-515/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-260/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2018, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-3388/15

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  19.04.2018, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-32/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 09:55
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1914/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-16/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1343/17

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС-120/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1070/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2033/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-20/16

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-209/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-47/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2011/17

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 15
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-211/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-47/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-574/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-3569/16

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-117/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-853/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2049/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  19.04.2018, во 10:00