Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  19

  Предмет: РО-494/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-645/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.05.2019, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-768/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 08:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-175/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-848/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-764/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: П1-300/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-604/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-411/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-467/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1132/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1600/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1239/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-114/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-715/17

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-146/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-273/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-240/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-485/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-23/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1081/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2139/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-148/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-122/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-835/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2132/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1749/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-147/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-43/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-П1-7/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-231/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-622/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1498/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1986/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3560/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-168/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-453/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-424/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1614/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-264/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1113/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2790/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-167/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3340/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: П1-122/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1175/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-418/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: П3-50/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-26/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2834/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2451/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-П1-8/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2304/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-117/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1888/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ИЗС-2/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1140/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3104/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1714/16

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-409/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-505/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-540/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-33/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП2-367/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-200/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-1027/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-9/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3714/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2833/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:35
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3086/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:35
 • Мај
  20

  Предмет: П1-78/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.05.2019, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3081/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-433/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2184/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2019, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3559/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: П2-724/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП2-388/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2297/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-90/16

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1165/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-445/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-31/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-26/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-157/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3141/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.05.2019, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1615/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2882/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.05.2019, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2105/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-950/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:55
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-405/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-40/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2303/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2307/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-58/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-110/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-ТС-59/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-115/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 11
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.05.2019, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-150/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2019, во 10:00