Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  15

  Предмет: П2-1015/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-1170/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  15.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1843/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1853/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1655/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1408/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П3-34/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-143/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1408/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-796/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1854/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-918/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-964/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1491/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-1419/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3058/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1778/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-307/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1602/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС-624/14

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  15.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1598/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1855/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3019/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3033/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-1399/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  15.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС1-277/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС1-198/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1370/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1857/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3056/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС1-198/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС1-198/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2358/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2611/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВТС-272/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-2/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1952/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: СТ-МАЛВТС-16/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 15
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-552/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-923/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1606/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-468/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3848/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2612/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1481/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3948/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1228/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1484/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3075/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-706/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2291/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-706/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3065/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-706/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1888/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС-48/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-571/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1403/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-1591/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ТС-121/16

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: СТ-МАЛВТС-10/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-4043/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2035/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1477/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-961/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-312/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-604/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-604/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-604/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-866/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-888/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  15.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3474/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-1565/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2965/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-479/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3117/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-586/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-619/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-475/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-690/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-125/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: СТ-163/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-54/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-690/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-105/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2481/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П1-495/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П4-465/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-690/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: П2-53/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  15.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2451/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-4517/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-3116/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  15.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1973/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  15.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-4530/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  15.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-2459/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  15.01.2021, во 10:50
 • Јануари
  15

  Предмет: СТ-176/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  15.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-1382/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  15.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВТС-57/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  15.01.2021, во 11:00