Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1426/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: П1-428/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-2476/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: СТ-325/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-125/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-779/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1428/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-775/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П4-708/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-2168/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1149/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-1162/16

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: П1-159/14

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: СТ-ТС-2/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1219/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1283/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 13
  21.08.2017, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-1206/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-1183/15

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 11
  21.08.2017, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: СТ-760/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: П4-389/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 11:15
 • Август
  21

  Предмет: СТ-ТС-13/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-1890/16

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: П1-465/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 11:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-1225/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 11:45
 • Август
  21

  Предмет: СТ-ТС-65/16

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-51/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2017, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-2498/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 12:15
 • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-1775/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: СТ-166/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: СТ-817/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2017, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: П4-340/15

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.08.2017, во 13:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-301/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2017, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: П4-407/15

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 53
  22.08.2017, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: РО-872/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: РО-873/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 09:15
 • Август
  22

  Предмет: РО-493/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ОДС-19/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-1022/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ОДС-14/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-853/16

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П4-773/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ЗАМ-С-24/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ЗАМ-С-21/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 21
  22.08.2017, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: РО-486/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ЗАМ-С-21/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: П1-333/17

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.08.2017, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: П1-897/16

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-602/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-225/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: О-14/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-1756/16

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ОДС-23/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П1-224/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П4-1166/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П1-50/17

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.08.2017, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-1759/16

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-102/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: СТ-975/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 10:25
 • Август
  22

  Предмет: П2-72/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-215/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-1691/16

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-494/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-83/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-101/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1360/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.08.2017, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-414/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-106/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: РО-579/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: СТ-878/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 10:50
 • Август
  22

  Предмет: П4-513/17

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-135/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-90/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-336/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-1300/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-103/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-203/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 11:10
 • Август
  22

  Предмет: РО-229/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 11:15
 • Август
  22

  Предмет: П2-785/16

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 11:20
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-159/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-518/17

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-919/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-93/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2017, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-414/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 39
  22.08.2017, во 11:40
 • Август
  22

  Предмет: ЗАМ-С-30/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2017, во 11:45
 • Август
  22

  Предмет: СТ-152/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 11:50
 • Август
  22

  Предмет: П2-1175/16

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.08.2017, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-2267/16

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.08.2017, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-996/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 12:25
 • Август
  22

  Предмет: П4-1371/15

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-780/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: П5-14/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.08.2017, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-1005/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 13:20
 • Август
  22

  Предмет: П4-614/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  22.08.2017, во 13:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-319/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 13:40
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2612/15

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  22.08.2017, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-1010/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-151/16

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  22.08.2017, во 14:10
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-146/16

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 9
  22.08.2017, во 14:20
 • Август
  22

  Предмет: СТ-1009/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  22.08.2017, во 14:20