Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-2391/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-772/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-135/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-179/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1220/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1748/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-667/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВТС-70/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-1866/15

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-481/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1512/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1028/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 08:50
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-3291/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П3-90/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-764/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП-63/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-210/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-1640/15

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-885/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-793/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П3-56/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-96/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-1640/15

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1756/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ТС1-80/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-94/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-157/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-378/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1036/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-174/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-155/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-ТС-3/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-121/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1096/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1006/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-2527/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1016/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-2862/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-110/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ТС-238/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1757/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-104/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1599/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-22/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-381/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1423/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-3363/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1591/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1035/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-3394/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-139/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-82/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-111/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-600/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-231/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-351/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-886/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-419/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1989/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2001/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1105/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-2690/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-1992/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-35/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-182/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-110/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-297/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-812/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2001/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ТС1-166/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ВПП1-36/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1011/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1365/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1490/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-89/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1225/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ТС-447/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-551/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-2369/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВТС-251/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1650/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-1314/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1641/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-2370/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2168/15

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-459/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-428/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-44/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-242/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-1583/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-343/14

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 8
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: СТ-210/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 15
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-803/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-857/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-870/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П1-797/15

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-1042/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: РО-1639/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВТС-92/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П4-907/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  20.06.2019, во 10:00