Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-701/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-560/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 08:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-366/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 08:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1349/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-131/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-382/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 08:45
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-73/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-388/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 08:50
 • Јули
  4

  Предмет: ОДС-55/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-74/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-544/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-27/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-934/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-252/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1755/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-296/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2074/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1232/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-140/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-115/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3272/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-50/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-336/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-949/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1810/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-909/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1863/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1491/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-2392/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-103/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-86/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1779/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3256/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-99/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-72/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2457/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1077/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3242/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1851/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Соба 21
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-166/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: П4-926/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1696/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1992/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-58/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-83/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 09:25
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3899/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:25
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-186/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-14/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2936/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-1265/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-322/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-332/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-74/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-43/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1609/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-147/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-117/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-101/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-15/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1763/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1859/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1668/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3370/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-692/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1867/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-551/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-20/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-127/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-90/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-160/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-4050/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: РО-328/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-38/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: П2-568/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3354/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-369/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-62/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3216/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-131/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-368/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-605/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: П1-416/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: П2-991/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2830/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1477/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-101/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-ТС-7/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-452/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-733/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1550/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-10/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-499/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3812/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-37/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-63/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-2289/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-162/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-340/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-170/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-651/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-145/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1626/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-484/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2145/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3746/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-114/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-311/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2822/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-296/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1901/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1272/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: П4-1007/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1864/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-117/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3774/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: П4-1005/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: РО-4031/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-349/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: П2-480/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3609/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-94/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-703/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-124/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-818/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-605/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-ТС-57/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-578/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-107/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-211/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1909/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3809/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-574/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-42/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-99/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-490/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1422/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-51/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-761/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-455/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-549/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-54/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1106/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3419/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: П1-953/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-688/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-419/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-352/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3793/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2360/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3350/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-75/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3383/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 10:55
 • Јули
  4

  Предмет: РО-98/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 10:55
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1801/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-98/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-394/15

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-124/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-266/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-22/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-330/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3929/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 11:05
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-255/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.07.2022, во 11:10
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3893/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 11:15
 • Јули
  4

  Предмет: РО-440/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 11:20
 • Јули
  4

  Предмет: РО-444/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 11:25
 • Јули
  4

  Предмет: РО-269/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-899/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-79/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-2019/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-55/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-445/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-105/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-805/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-629/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-2259/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-312/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1980/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: РО-3403/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 11:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-77/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 11:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-193/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 11:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1976/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 11:50
 • Јули
  4

  Предмет: РО-2628/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-29/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-424/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1505/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-326/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-ТС-39/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-928/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-206/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-84/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-392/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1094/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-173/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-332/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1228/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 12:10
 • Јули
  4

  Предмет: П4-351/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 12:10
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-11/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 12:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-49/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 12:15
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1661/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 12:15
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-92/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 12:20
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1975/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 12:20
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-316/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-60/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-50/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-74/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-677/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-435/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-45/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-737/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-349/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-1680/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1712/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-509/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-71/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-76/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П1-66/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-П-535/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-244/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-121/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПСО1-1/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-2096/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1400/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-1437/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 13:15
 • Јули
  4

  Предмет: П4-998/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: СТ-180/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: П2-469/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-976/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.07.2022, во 13:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1789/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1639/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-751/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-307/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВТС-4/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.07.2022, во 14:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-258/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.07.2022, во 14:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-786/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1417/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-366/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 08:35
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2249/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 08:35
 • Јули
  5

  Предмет: П1-70/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 08:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1494/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-532/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: П2-900/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3107/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 08:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2058/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 08:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1927/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 08:55
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2599/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-272/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3481/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-18/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-720/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2273/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-445/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1916/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-639/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-728/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1049/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-15/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-175/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-510/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-1079/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-582/21

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-373/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3950/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-27/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-465/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2400/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:05
 • Јули
  5

  Предмет: РО-259/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: П4-92/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2976/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2416/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-729/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2374/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2422/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-426/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-417/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-268/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-815/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4107/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3638/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-30/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2410/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1852/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-859/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2485/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4083/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:25
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2404/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:25
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4067/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-919/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П3-38/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-495/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-114/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3745/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-452/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: СТ-146/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-144/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1406/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2055/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-153/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-575/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-133/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-930/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-713/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-116/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-1068/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1724/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П3-54/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3747/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-8/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-551/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-486/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-964/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3023/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:35
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4069/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:35
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2052/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:35
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3819/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3761/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-250/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-771/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3752/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-441/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4149/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4132/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: П1-203/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-242/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1187/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-489/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-941/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-88/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4165/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-383/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3771/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3101/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-810/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-936/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-15/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 09:55
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3856/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 09:55
 • Јули
  5

  Предмет: РО-225/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1714/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 21
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3820/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-891/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1003/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-884/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-717/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-152/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-589/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-431/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 25
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-186/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-566/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-586/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-513/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1618/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2305/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4614/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-380/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-95/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3965/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:05
 • Јули
  5

  Предмет: РО-721/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:05
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3959/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-164/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2645/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: П4-67/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3142/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-808/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3824/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2441/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1107/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-265/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: П2-327/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1306/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: П2-370/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-370/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-55/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3653/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3113/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2425/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3335/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-740/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:25
 • Јули
  5

  Предмет: РО-838/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-747/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3709/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-64/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-656/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-166/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-868/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2737/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1521/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-690/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-803/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-178/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2243/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-856/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-921/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-763/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ТС1-271/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: П3-20/16

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1114/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:35
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1013/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-321/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-206/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: П2-441/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3885/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-2832/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-807/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-231/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: П2-465/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3675/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3797/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: П4-338/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-877/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-142/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-339/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: П5-58/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1027/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-346/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-972/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-409/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3925/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2099/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 11:10
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-11/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 11:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-418/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 11:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4121/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 11:20
 • Јули
  5

  Предмет: П1-544/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-887/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-4/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-47/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-П-482/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-918/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-433/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-346/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-570/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-566/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-293/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1144/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-215/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4250/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 11:35
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1865/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3408/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: П1-68/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-373/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-4122/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1922/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-734/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-355/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: ТС-47/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-739/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.07.2022, во 11:50
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1739/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 11:50
 • Јули
  5

  Предмет: РО-172/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-300/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-2237/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ОДС-61/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: СТ-156/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1255/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-167/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-357/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-358/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-417/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-351/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-634/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ОДС-11/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1869/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1869/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-1869/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВТС-117/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1796/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-817/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-1133/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3866/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-242/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 12:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-419/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 12:10
 • Јули
  5

  Предмет: П1-394/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 12:10
 • Јули
  5

  Предмет: П4-179/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-331/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3867/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1815/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-967/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.07.2022, во 12:20
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1807/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 12:20
 • Јули
  5

  Предмет: П1-692/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-230/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-429/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-686/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-68/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-3742/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-1949/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 12:35
 • Јули
  5

  Предмет: П4-174/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 12:40
 • Јули
  5

  Предмет: П1-765/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:40
 • Јули
  5

  Предмет: П4-714/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.07.2022, во 12:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-820/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 12:40
 • Јули
  5

  Предмет: РО-627/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:45
 • Јули
  5

  Предмет: П2-1219/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 12:45
 • Јули
  5

  Предмет: РО-496/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.07.2022, во 12:45
 • Јули
  5

  Предмет: П4-897/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: П5-64/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-934/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-201/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  05.07.2022, во 13:00