Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: РО-1140/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-115/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1974/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3964/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-213/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-135/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-350/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-450/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-897/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-165/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-596/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3176/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-19/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-473/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1149/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1987/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-639/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3226/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2901/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: СТ-ТС-9/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2356/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-769/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2211/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-1465/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-539/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВТС-16/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-1121/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-352/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-107/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-21/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1840/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-486/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-160/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1120/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1685/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1681/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-146/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: СТ-МАЛВП-1/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-730/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-894/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  18.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-93/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2357/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2341/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1695/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3656/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1383/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2166/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: СТ-П1-1/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-1541/13

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1213/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2280/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-667/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-586/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1305/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1363/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-461/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-812/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1509/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2787/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-1685/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1239/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3334/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-492/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-1486/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2224/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-787/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-183/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1491/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: СТ-ТС-25/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2439/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-1/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2067/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-157/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-355/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-228/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС1-158/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-575/18

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  18

  Предмет: СТ-ТС-19/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-856/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-963/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-552/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1196/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-363/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-567/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2351/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-3658/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП-503/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2029/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П2-1439/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-98/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-943/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-51/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-2367/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ВПП1-181/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2341/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-747/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-783/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-2388/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ТС-34/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.02.2020, во 10:15