Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2303/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 00:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-571/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.04.2020, во 08:15
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1448/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 08:45
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1705/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 08:45
 • Април
  6

  Предмет: ТС-105/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-288/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-832/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-663/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-6/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-66/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-78/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2215/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-539/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-773/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-45/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-15/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-270/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ВПП1-153/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-13/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: СТ-267/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П4-40/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-1438/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1476/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-713/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ВПП1-67/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1596/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-598/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.04.2020, во 09:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-319/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:10
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-266/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-221/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-178/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: ВПП-77/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.04.2020, во 09:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-129/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:20
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-344/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 09:25
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-344/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.04.2020, во 09:25
 • Април
  6

  Предмет: СТ-МАЛВТС-8/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: П4-226/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: СТ-12/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2163/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ-649/11

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2594/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-1143/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-1143/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: П2-1374/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-305/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: П4-1098/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-916/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ВПП-63/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-955/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: П1-432/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.04.2020, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-201/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:40
 • Април
  6

  Предмет: РО-961/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 09:40
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2534/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.04.2020, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-149/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: П1-16/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.04.2020, во 09:45
 • Април
  6

  Предмет: РО-994/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 09:50
 • Април
  6

  Предмет: ВПП1-24/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  06.04.2020, во 09:50
 • Април
  6

  Предмет: РО-4410/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 09:50
 • Април
  6

  Предмет: РО-138/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ТС1-238/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: СТ-МАЛВП-3/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-П-21/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-1009/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-1275/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-2069/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2495/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: СТ-299/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1128/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2412/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-371/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П2-166/20

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: П1-3018/12

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-101/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.04.2020, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: РО-334/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:10
 • Април
  6

  Предмет: ВПП1-25/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  06.04.2020, во 10:10
 • Април
  6

  Предмет: РО-1016/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 10:10
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1029/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-1702/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: П1-753/17

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-4109/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВТС-320/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 10:15
 • Април
  6

  Предмет: РО-458/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:20
 • Април
  6

  Предмет: РО-1018/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 10:20
 • Април
  6

  Предмет: П4-67/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.04.2020, во 10:20
 • Април
  6

  Предмет: П4-442/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: П2-1165/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ТС1-270/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ВПП-127/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1864/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-1840/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-1025/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: П4-348/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: РО-50/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-856/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВТС-324/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: П1-745/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.04.2020, во 10:30
 • Април
  6

  Предмет: МАЛВП-2383/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.04.2020, во 10:30