Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  23

  Предмет: П1-299/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.04.2019, во 08:20
 • Април
  23

  Предмет: П4-760/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.04.2019, во 08:25
 • Април
  23

  Предмет: П1-474/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.04.2019, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-50/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  23.04.2019, во 08:30
 • Април
  23

  Предмет: П2-370/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 08:40
 • Април
  23

  Предмет: РО-3449/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.04.2019, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: РО-125/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  23.04.2019, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-3956/12

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  23.04.2019, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-374/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-374/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВТС-63/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 08:50
 • Април
  23

  Предмет: П4-841/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-29/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П5-60/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-434/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-741/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-77/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-232/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-1048/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-349/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-660/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-2061/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-106/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-921/16

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-734/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-265/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-1861/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1107/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-2117/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  23.04.2019, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-1147/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  23.04.2019, во 09:05
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-258/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.04.2019, во 09:05
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  23.04.2019, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-710/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: РО-3330/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.04.2019, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: РО-737/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:10
 • Април
  23

  Предмет: РО-1018/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-804/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-1424/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-1223/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: ТС-211/17

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: П4-1037/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.04.2019, во 09:15
 • Април
  23

  Предмет: РО-584/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.04.2019, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: РО-154/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.04.2019, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: РО-696/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:20
 • Април
  23

  Предмет: РО-1132/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:25
 • Април
  23

  Предмет: РО-1592/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-402/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П2-1250/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-264/13

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-452/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П1-507/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-152/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ВПП2-52/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-2595/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-3174/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-727/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1035/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-2094/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П2-1124/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-1419/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П4-424/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-2455/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ТС-231/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-500/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-751/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-П-15/17

  Судија Олга Попевска, Судница Соба 6
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П3-33/15

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: П4-790/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: ТС-271/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  23.04.2019, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: РО-1172/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  23.04.2019, во 09:35
 • Април
  23

  Предмет: РО-2341/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: РО-262/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.04.2019, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: РО-730/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:40
 • Април
  23

  Предмет: РО-223/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: РО-786/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  23.04.2019, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: ВПП2-76/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  23.04.2019, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: РО-806/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: РО-554/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.04.2019, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: РО-2923/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: П4-228/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  23.04.2019, во 09:50
 • Април
  23

  Предмет: РО-861/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  23.04.2019, во 09:55
 • Април
  23

  Предмет: ВПП2-211/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П4-545/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-1322/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ТС-698/15

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1390/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 6
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-892/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-2991/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП2-181/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1977/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ТС-139/17

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П4-522/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П3-74/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-393/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-726/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П5-28/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1390/17

  Судија Олга Попевска, Судница Соба 6
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: РО-294/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.04.2019, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1297/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  23.04.2019, во 10:00