Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  9

  Предмет: РО-3625/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  09.04.2020, во 08:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-П-202/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.04.2020, во 08:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-233/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 08:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-3854/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 08:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-559/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  09.04.2020, во 08:45
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-1694/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  09.04.2020, во 08:50
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-83/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.04.2020, во 08:50
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1632/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-19/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-804/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2353/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2501/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-1411/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: ТС1-106/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1047/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П2-355/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-535/14

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-2411/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-3540/19

  Судија Весна Калковска, Судница Соба 8
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-1810/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П2-1112/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-3796/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-933/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-4529/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-4387/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-3856/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-70/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:05
 • Април
  9

  Предмет: РО-3524/19

  Судија Весна Калковска, Судница Соба 8
  09.04.2020, во 09:10
 • Април
  9

  Предмет: РО-4304/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:10
 • Април
  9

  Предмет: РО-4420/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:10
 • Април
  9

  Предмет: РО-203/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:10
 • Април
  9

  Предмет: РО-4420/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:10
 • Април
  9

  Предмет: РО-2571/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 09:15
 • Април
  9

  Предмет: П2-785/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.04.2020, во 09:15
 • Април
  9

  Предмет: РО-3326/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:15
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-936/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  09.04.2020, во 09:15
 • Април
  9

  Предмет: РО-154/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:15
 • Април
  9

  Предмет: РО-3459/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: РО-4099/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: РО-4237/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: РО-3526/19

  Судија Весна Калковска, Судница Соба 8
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: РО-182/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.04.2020, во 09:20
 • Април
  9

  Предмет: РО-4196/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:25
 • Април
  9

  Предмет: РО-3462/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:25
 • Април
  9

  Предмет: П4-634/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: П1-860/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-871/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-58/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-206/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-П-508/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: П4-684/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-3337/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: П4-145/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-848/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2391/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2028/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-84/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: П2-729/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-П-447/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-3525/19

  Судија Весна Калковска, Судница Соба 8
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-3930/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-91/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-4518/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-3335/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-П-80/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: СТ-292/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2589/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.04.2020, во 09:30
 • Април
  9

  Предмет: РО-2534/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.04.2020, во 09:40
 • Април
  9

  Предмет: РО-4513/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:40
 • Април
  9

  Предмет: РО-316/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:40
 • Април
  9

  Предмет: РО-3342/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:40
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-1746/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  09.04.2020, во 09:40
 • Април
  9

  Предмет: ВПП1-193/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  09.04.2020, во 09:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-3493/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.04.2020, во 09:45
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-104/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 09:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-4516/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-50/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  09.04.2020, во 09:45
 • Април
  9

  Предмет: РО-4526/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.04.2020, во 09:50
 • Април
  9

  Предмет: РО-314/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 09:50
 • Април
  9

  Предмет: РО-3592/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:50
 • Април
  9

  Предмет: РО-4287/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 09:55
 • Април
  9

  Предмет: П2-238/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-3/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1643/17

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-172/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: П2-251/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: П4-44/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-П-772/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-3278/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-67/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-4550/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-73/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: РО-3957/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-710/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1557/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2232/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: П1-93/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: МАЛВП-2356/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  09.04.2020, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: ТС-79/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.04.2020, во 10:00