Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  18

  Предмет: РО-1172/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-470/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1108/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-558/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-891/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-ТС-52/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-98/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1738/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-183/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1164/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-650/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-2004/15

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1437/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-38/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2331/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-185/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3452/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1741/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3651/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-181/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2126/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2365/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2957/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-563/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-П1-7/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2197/16

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-874/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1444/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-175/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-748/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-861/14

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-522/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2280/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-579/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2242/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2283/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-184/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1658/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2282/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3521/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2578/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-П1-8/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-18/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1025/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-48/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-168/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-1030/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-634/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-29/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-1122/17

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-164/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-ПЛ1-ТС-4/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1381/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-180/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1700/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1650/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2396/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3734/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-186/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2262/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-1165/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2863/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1421/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-27/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-653/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-172/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1222/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2163/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2159/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-МАЛВТС-24/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-56/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-125/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-236/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2019, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-245/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.01.2019, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2701/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2019, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-78/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2013/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-790/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1619/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВТС-188/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-817/17

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-562/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-1189/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-403/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 11:05
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2016/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.01.2019, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-691/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.01.2019, во 11:20
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-385/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-ТС-5/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 15
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3225/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-2439/15

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-678/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-355/17

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1387/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-946/16

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  18.01.2019, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-141/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-103/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-729/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-192/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-97/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2019, во 12:00