Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: П1-71/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-109/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-75/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-723/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-200/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-809/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 21
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3514/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-556/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1380/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1947/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2767/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1695/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-809/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-536/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1323/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-213/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1453/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1618/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1201/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-308/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1937/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3335/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2657/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1193/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1454/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-423/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1621/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2905/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-116/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-344/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2605/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-840/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2828/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1945/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3921/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-228/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-510/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-922/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1812/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-493/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1514/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-589/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-589/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-653/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1325/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-697/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-775/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-168/15

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-565/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-570/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1845/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1463/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1408/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4538/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1629/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2208/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-616/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2301/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1455/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-414/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2911/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-114/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-289/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3135/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2259/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-235/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1625/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1983/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-226/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1448/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2363/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3311/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1334/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1890/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1447/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3313/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2368/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1228/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-987/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-28/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3320/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1608/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-573/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-912/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2454/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-604/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-391/17

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-41/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-391/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-94/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-894/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3314/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-862/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1982/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2359/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2940/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2114/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-135/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1446/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-384/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2021, во 10:20