Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1088/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1642/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  23.09.2019, во 08:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1604/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  23.09.2019, во 08:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-986/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  23.09.2019, во 08:40
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1604/17

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.09.2019, во 08:40
 • Септември
  23

  Предмет: П2-679/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 08:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-827/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 08:45
 • Септември
  23

  Предмет: П2-740/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 08:45
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3230/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  23.09.2019, во 08:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-2029/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 08:50
 • Септември
  23

  Предмет: П1-210/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-532/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-160/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3605/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-597/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-1165/16

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-160/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-396/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-156/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1693/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-535/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П5-82/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-788/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-316/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-915/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-494/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-344/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-164/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3468/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-906/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-610/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-141/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3440/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-313/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: РО-214/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 11
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3009/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: П2-308/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВТС-58/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-176/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1239/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1812/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: П1-730/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: РО-532/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1535/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3162/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3701/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1127/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  23.09.2019, во 09:20
 • Септември
  23

  Предмет: ТС-449/14

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-95/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-1835/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-401/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-415/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1203/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П4-455/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-876/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-1308/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П2-615/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-463/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-373/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: МАЛВП-793/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ТС1-107/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-463/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 11
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-123/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-615/16

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-189/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П4-275/18

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-2028/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-156/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-949/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: П1-353/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-2877/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  23.09.2019, во 09:35
 • Септември
  23

  Предмет: РО-465/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3050/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1331/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-465/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 11
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-543/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:40
 • Септември
  23

  Предмет: РО-246/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: П1-480/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.09.2019, во 09:45
 • Септември
  23

  Предмет: П4-1040/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-467/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Соба 23
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-467/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Соба 11
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1548/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-728/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-1187/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1048/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: ПЛ1-П-1048/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  23.09.2019, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: СТ-148/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-882/16

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-898/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П2-431/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-768/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-95/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3216/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3053/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-823/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П3-33/15

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П4-898/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: РО-248/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-180/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: П1-381/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  23.09.2019, во 10:00