Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1668/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-764/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1580/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 08:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1637/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС-88/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1020/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-2100/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-24/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1095/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-419/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1179/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-582/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-173/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-140/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-220/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-173/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-193/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-2124/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-520/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2771/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-744/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-608/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-13/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-390/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-161/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-62/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1574/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-192/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-196/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1556/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-22/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-133/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5590/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1108/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:25
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1176/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1538/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-608/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-915/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1205/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-72/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ОДС-15/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1480/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-452/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-ТС-35/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВТС-3/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-894/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1555/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-915/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1237/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-331/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-167/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-84/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-522/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-670/21

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1101/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1524/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3011/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-908/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1515/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1659/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5672/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2195/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 09:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1517/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1026/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-351/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1473/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1403/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5384/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1473/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1571/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-279/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-193/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-878/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-255/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2151/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВТС-270/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-2312/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1275/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-167/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-257/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3232/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3227/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5390/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-894/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1315/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-894/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4746/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3532/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-889/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-217/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-217/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1591/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-763/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3427/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-846/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5395/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-29/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1453/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4788/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3549/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1453/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-198/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-198/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3697/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3146/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-808/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1038/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1235/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-94/15

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1074/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-246/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-998/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-296/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-536/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1638/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3395/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1773/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3293/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-241/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1354/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-451/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-45/24

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-425/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-706/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5101/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3531/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1354/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-544/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-833/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-214/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2614/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-739/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3444/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-714/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4531/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-263/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3173/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4198/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 10:55
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-839/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-717/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-ТС-57/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВТС-1/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1456/23

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-370/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-150/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4545/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-407/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3252/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1779/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4203/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:05
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3238/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:05
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1097/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4327/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3264/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4206/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3578/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1109/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4030/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3242/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-598/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1245/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:25
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3697/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:25
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-159/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-485/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-18/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-601/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1101/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-159/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-151/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2796/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-290/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-2234/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-588/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3563/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1415/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3323/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:35
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-254/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2851/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-66/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-66/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-904/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-66/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-92/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-904/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3333/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-49/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-118/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3247/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4936/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3561/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-168/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-843/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-86/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-1/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-92/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1006/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1095/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1377/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-1148/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-98/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1102/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-334/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-712/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-295/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-156/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4017/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1419/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-244/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-563/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-505/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-198/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5156/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  26

  Предмет: ЗАВ-28/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-10/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-717/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1014/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-249/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-156/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-638/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-1359/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-156/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-406/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5154/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-406/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-69/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-1142/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-481/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-944/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-39/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-686/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ТС1-40/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1442/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5157/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-304/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-259/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-259/21

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-946/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-182/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1418/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1305/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-5827/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-46/24

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1314/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1316/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 12:55
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-462/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4354/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-943/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВТС-15/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП-47/24

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-2776/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-778/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П5-25/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1324/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-337/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-259/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-29/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4363/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 13:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4005/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 13:10
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1016/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 13:15
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4374/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 13:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3980/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 13:20
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4385/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1007/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  26.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3979/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-924/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1007/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  26.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4423/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.02.2024, во 13:40
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3911/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 13:40
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1446/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: СТ-ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-4018/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3900/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 14:10
 • Февруари
  26

  Предмет: РО-3710/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.02.2024, во 14:20
 • Февруари
  26

  Предмет: МАЛВП-1899/23

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 25
  26.02.2024, во 14:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/24

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1119/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1090/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/24

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4750/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-366/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 1
  27.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1072/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4995/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 08:55
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1041/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 08:55
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4543/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1260/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПОМ-СЕК-7/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1441/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП1-102/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 35
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: СТ-П1-3/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Соба 19
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1206/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1405/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4188/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-277/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П5-72/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Соба 3
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3519/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1952/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4311/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-931/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-23/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-187/23

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-727/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-194/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.02.2024, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4533/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-412/23

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4416/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3678/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6506/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4717/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-2201/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3532/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС-14/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС-14/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3942/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-954/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-847/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6189/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПОМ-СЕК-24/24

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  27.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3172/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4784/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3434/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4315/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6188/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4520/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:25
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3141/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.02.2024, во 09:25
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-382/23

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:25
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-113/24

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-233/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6027/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-129/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4078/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-375/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1426/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3653/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-194/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1007/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-744/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1631/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-114/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПОМ-СЕК-17/24

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1382/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6544/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1554/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4000/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4490/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6540/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4446/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3663/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4982/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6521/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4131/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3168/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-170/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ЗАМ-С-48/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-415/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1185/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-354/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4146/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3394/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-1233/23

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4171/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 09:55
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-256/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4389/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 22
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-1012/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-41/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-41/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-372/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3539/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1260/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6191/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1646/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3031/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1535/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-303/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-388/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-41/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1194/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС-56/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4133/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4248/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3548/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-2538/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4177/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4399/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-952/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1123/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3012/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4241/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3674/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3565/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1525/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4355/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4926/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-368/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4165/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-418/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4788/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-94/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1473/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-622/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1162/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1147/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-191/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-720/23

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3098/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-134/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4263/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:35
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4098/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-96/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1518/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4401/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-109/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-793/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1585/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-139/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-5019/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-98/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 10:50
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-5788/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.02.2024, во 10:55
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1044/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-257/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-99/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-2/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1156/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-788/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-672/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1596/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4692/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-104/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-929/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:13
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-909/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1598/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 11:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4688/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4689/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:20
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-656/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1038/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-158/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-5141/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-993/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-215/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1108/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1616/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1161/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-227/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1727/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1589/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1028/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-938/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-5144/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-648/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-485/23

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-196/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-1021/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-6270/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1708/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1195/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 11:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-4970/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 11:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1622/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-489/20

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-558/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3083/19

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-1507/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-292/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-239/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П3-4/24

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1106/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1172/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-315/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-390/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 25
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-758/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ВПП1-92/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: П2-1152/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1470/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 60
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1622/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1148/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3038/19

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-662/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:10
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-433/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-3437/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-162/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-857/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 60
  27.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1591/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-647/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВП-2031/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1025/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1591/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 12:20
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-716/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-795/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-30/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: П4-589/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ТС1-159/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1195/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1710/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: МАЛВТС-68/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 60
  27.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-660/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1133/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: П1-334/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-827/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.02.2024, во 12:45