Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: П2-797/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1005/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-3366/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2310/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-3410/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1029/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4450/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1132/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-760/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1263/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1100/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-406/14

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-290/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2920/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2497/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4428/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-9/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-757/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2143/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС1-14/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-254/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-567/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1039/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4456/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВТС-214/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-26/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4367/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-1334/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС1-204/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-3052/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1004/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1840/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2729/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-239/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-427/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС1-187/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-958/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4251/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-1483/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-121/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-61/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-223/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-129/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВТС-12/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-540/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-980/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1769/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-150/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-1146/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П5-56/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4464/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-84/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-985/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1465/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-441/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-349/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2878/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-365/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-896/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4484/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1754/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-343/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-989/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2127/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ТС-107/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-520/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-53/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-550/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-141/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-145/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-395/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1028/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-148/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1772/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: П3-3/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-1026/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-472/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-816/16

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-11/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-180/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-397/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-109/16

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1611/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1057/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-1403/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-248/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-986/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-501/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 61
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-4108/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-138/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-964/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-934/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-2497/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-585/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1810/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-3047/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-2638/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-3560/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-223/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-1013/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.01.2021, во 10:10