Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 08:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-2464/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 08:10
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-2391/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 08:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-174/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3810/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 08:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3814/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 08:40
 • Мај
  27

  Предмет: П2-182/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: П2-182/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: П1-648/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: П2-471/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3190/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 08:50
 • Мај
  27

  Предмет: РО-608/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 08:50
 • Мај
  27

  Предмет: РО-2734/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-949/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2045/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1827/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1125/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-251/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-466/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-516/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-223/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-589/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3155/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-1322/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВТС-267/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3679/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П5-44/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-31/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3721/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-506/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.05.2019, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3464/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: РО-278/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3661/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: РО-214/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-135/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1862/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-114/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП2-331/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2101/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3724/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3749/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3428/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: П1-747/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-165/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3449/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-449/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2-1225/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП2-331/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-243/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-749/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-769/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2-294/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-15/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1179/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3667/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-708/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3424/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3850/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2289/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1869/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-597/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-532/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ТС-26/14

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-750/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-768/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-524/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-166/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3696/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1036/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: РО-823/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.05.2019, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: П1-863/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-13/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3616/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1102/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3770/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1064/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: РО-698/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.05.2019, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: П2-470/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-758/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ТС1-28/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-1067/16

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П2-1301/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-392/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1060/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП2-292/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-1053/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П1-831/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П3-81/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-1693/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-33/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-3800/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-839/18

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-1053/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-930/16

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-569/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: П4-758/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: МАЛВП-2170/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2141/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.05.2019, во 10:00