Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  22

  Предмет: СТ-П1-7/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.07.2019, во 09:00
 • Јули
  22

  Предмет: ВПП-143/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.07.2019, во 09:00
 • Јули
  22

  Предмет: СТ-П1-8/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.07.2019, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: ТС-74/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.07.2019, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: ВПП-336/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  22.07.2019, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: СТ-МАЛВП-8/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.07.2019, во 09:35
 • Јули
  22

  Предмет: П4-556/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  22.07.2019, во 10:45
 • Јули
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-836/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  22.07.2019, во 12:00
 • Јули
  22

  Предмет: П1-701/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  22.07.2019, во 13:00
 • Јули
  23

  Предмет: ТС1-98/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  23.07.2019, во 08:45
 • Јули
  23

  Предмет: ВПП2-419/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  23.07.2019, во 09:30
 • Јули
  23

  Предмет: П3-34/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.07.2019, во 09:30
 • Јули
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-558/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  23.07.2019, во 09:30
 • Јули
  23

  Предмет: П1-87/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.07.2019, во 09:55
 • Јули
  23

  Предмет: П1-87/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  23.07.2019, во 10:00
 • Јули
  23

  Предмет: П4-476/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.07.2019, во 10:00
 • Јули
  23

  Предмет: П2-760/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.07.2019, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: П2-1131/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  24.07.2019, во 09:00
 • Јули
  24

  Предмет: ТС-73/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  24.07.2019, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: ТС-111/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.07.2019, во 12:00
 • Јули
  24

  Предмет: ПЛ1-П-1108/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  24.07.2019, во 13:00
 • Јули
  25

  Предмет: П3-27/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.07.2019, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: ТС1-173/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.07.2019, во 09:30
 • Јули
  25

  Предмет: П1-437/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.07.2019, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: П2-328/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  26.07.2019, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: П1-609/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.07.2019, во 09:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-414/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2019, во 12:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-414/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2019, во 12:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-60/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2019, во 12:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-60/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2019, во 12:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-591/15

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.07.2019, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-320/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.07.2019, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-405/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.07.2019, во 14:15
 • Јули
  29

  Предмет: П1-335/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  29.07.2019, во 08:45
 • Јули
  29

  Предмет: ВПП-325/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  29.07.2019, во 09:00
 • Јули
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1170/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.07.2019, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: МАЛВП-2492/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  30.07.2019, во 13:20
 • Јули
  31

  Предмет: П2-722/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.07.2019, во 09:30
 • Јули
  31

  Предмет: ВПП-344/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  31.07.2019, во 09:30
 • Јули
  31

  Предмет: П4-562/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  31.07.2019, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: П1-501/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  14.08.2019, во 09:00
 • Август
  15

  Предмет: П4-210/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  15.08.2019, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-1621/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-1648/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:10
 • Август
  16

  Предмет: РО-1478/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:15
 • Август
  16

  Предмет: РО-1440/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:20
 • Август
  16

  Предмет: РО-1544/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-1442/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:40
 • Август
  16

  Предмет: РО-1511/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 09:50
 • Август
  16

  Предмет: РО-1466/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-1449/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:10
 • Август
  16

  Предмет: РО-1603/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:15
 • Август
  16

  Предмет: РО-1627/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:20
 • Август
  16

  Предмет: РО-1413/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: РО-1424/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:40
 • Август
  16

  Предмет: РО-1507/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 10:50
 • Август
  16

  Предмет: РО-1575/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-1575/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.08.2019, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-600/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: СТ-119/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: СТ-40/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ТС1-172/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.08.2019, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-1580/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2019, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: СТ-295/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-3468/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2019, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-1964/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2019, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-1812/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.08.2019, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-58/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВТС-170/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-166/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-191/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1380/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 08:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-2035/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-522/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-70/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-269/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1046/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ТС1-68/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-1210/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-1624/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-881/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-1504/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-97/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВТС-392/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ТС-245/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-242/15

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 4
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1457/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ТС1-144/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-49/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1436/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-1447/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП2-359/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-19/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1862/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-502/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-29/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-2021/17

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-1579/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1078/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-1503/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:30