Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  2

  Предмет: П4-649/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.04.2020, во 08:45
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1729/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 08:45
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1910/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 08:45
 • Април
  2

  Предмет: ТС-144/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПОМ-СЕК-54/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-904/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-855/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ТС1-133/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-364/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-1483/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: СТ-1027/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-265/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П2-1017/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-97/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП-987/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П3-80/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1840/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-824/16

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1060/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-27/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2129/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2332/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-904/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-1267/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1914/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-148/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-4511/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:10
 • Април
  2

  Предмет: СТ-207/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: РО-466/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-155/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1856/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-846/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: ТС-98/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:15
 • Април
  2

  Предмет: РО-475/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:20
 • Април
  2

  Предмет: РО-4188/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 09:20
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-147/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:20
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-33/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.04.2020, во 09:25
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-263/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-23/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-435/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-2100/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-682/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П3-66/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-1512/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1834/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: РО-405/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: СТ-210/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-1121/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-886/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: РО-4552/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-545/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-435/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-785/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2578/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: П4-679/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1861/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-167/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-848/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: СТ-153/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.04.2020, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: РО-92/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: РО-393/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-235/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-176/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1083/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-2080/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: П4-1191/16

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.04.2020, во 09:45
 • Април
  2

  Предмет: РО-4148/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: РО-85/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1363/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.04.2020, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2253/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.04.2020, во 09:55
 • Април
  2

  Предмет: РО-3392/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-4502/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-361/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-37/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: СТ-451/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1086/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П2-718/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ТС-269/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-1823/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: СТ-322/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-468/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-45/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-П-1565/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-560/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1872/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-1303/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-355/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-881/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: РО-725/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-1823/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-2996/16

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-376/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-19/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: П4-1033/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.04.2020, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: МАЛВП-2198/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.04.2020, во 10:05
 • Април
  2

  Предмет: ОДС-43/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.04.2020, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: РО-4535/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.04.2020, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1254/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.04.2020, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: РО-64/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.04.2020, во 10:10