За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Битола се ангажирани 18 судии и тоа: 

Претседател

CV на Претседател

Судија Миле Димовски

Име и презиме:
Миле Димовски
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судиите

Судија Александар Илиевски

Судија Александар Илиевски

Име и презиме:
Александар Илиевски
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Беџет Мехмети

Судија Беџет Мехмети

Име и презиме:
Беџет Мехмети
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Кривична област, прекршочни предмети

Образование:

Роден сум на ден 03.12.1958г. во Ресен а живеам во с.Грнчари.

Оженет татко на две деца.

Дипломирав на Правниот факултет во Приштина 1983г. положив правосуден испит на ден 05.12.1994г. при Министерство за правда на РМ.Скопје.

Работно искуство:

Од 08.07.до11.08.1983г.работев во Преспатурист Ресен сезонски, потоа од 01.04.до 19.12.1985г. во ИГМ Слога Ресен приправник, од 22.12.1987г.до 20.04.1987г. во ИГМ Слога Ресен Референт по работни односи, од 01.10.1987г. до 28.02.2003г.во ИГМ Слога Ресен Секретар, од 01.04.2003 до 04.08.2005г. Адвокат во Ресен, а од 05.08.2005г. до 16.03.2012г. во Основен суд ресен, стручен соработник, а од 17.03.2012г. до денес судија во Основен суд Битола.

Објавени трудови и активности:

Имам присуствувано на повеќе од 70 обуки кои ги има организирано како академијата за судии и јавни обвинители, така и друг организации од областа на кривично правната материја, како и сите обуки за новиот ЗКП.

Судија Цветанка Никодиноска

Судија Цветанка Никодиноска

Име и презиме:
Цветанка Никодиноска
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

 

 

Работно искуство:

Родена сум на ден 04.08.1981г. во Битола каде и живеам. Омажена сум и мајка на две малолетни деца.

Избрана сум за судија во Основен Суд Битола на ден 05.06.2013г. и работам на кривична и прекршочна материја и претходна постапка, положив правосуден испит 2008г. при Министерство за правда на РМ, Скопје.

Предходно работев како адвокат во адвокатската канцеларија на Ѓорѓи Пили од Битола, а во периодот од 01.01.2010г., се до изборот на судија во Основен суд Битола, а  од 2005 година во истата канцеларија стажирав и бев адвокатски стручен соработник.

Објавени трудови и активности:

Имам присуствувано на повеќе од 90 обуки кои ги има организирано како Академијата за судии и јавни обвинители, така и друг организации од областа на кривично правната матарија, како и сите обуки за новиот ЗКП.

Судија Дејан Крстанов

Судија Дејан Крстанов

Име и презиме:
Дејан Крстанов
Година на избор:
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Елизабета Манели Ташевска

Судија Елизабета Манели Ташевска

Име и презиме:
Елизабета Манели Ташевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Гоче Малиновски

Судија Гоче Малиновски

Име и презиме:
Гоче Малиновски
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област, стечајни предмети

Образование:

Дипломирал на Правен Факултет во Битола во 1985 година.

Работно искуство:

Се вработил во поранешниот Основен суд на здружен труд во Битола во 1989 година, каде бил приправник се до неговото укинување во 1991 година, след што продолжува со работа во поранешниот Окружен стопански суд во Битола . Правосудниот испит го положил во 1992 година и во Окружниот стопански суд продолжил да работи како стручен соработник се до 1996 година след што продолжил со работа како стручен соработник во Основниот суд во Битола каде работел на водење регистар на правни лица и граѓанска материја.

За судија е избран во 2010 година. Како судија работел граѓански предмети а од 2012 година и стечајни предмети.

Во моментот работи на граѓански предмети , стечаи и ликвидации.

Судија Хаџо Тариќ

Судија Хаџо Тариќ

Име и презиме:
Хаџо Тариќ
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област, прекршочни предмети

Образование:

Роден сум на 16.04.1964 година во с.Житоше, Општина Долнени – Прилеп.Основно образование завршив во с.Житоше 1978 година , гимназија завршив во Крушево 1982 година, завршив Правен факултет во Битола 1987 година, , положив правосуден испит 1997 г при Министерството за правда на РМ, Скопје.

Работно искуство:

Избран сум за судија во Основен суд Битола на ден 07.12.2010 г и работам на прекршочна материја и претходна постапка.

 

Претходно работев како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија во Прилеп, во периодот од 01.04.2001 г, се до изборот на судија во Основен суд Битола.

Објавени трудови и активности:

Имам присуствувано на повеќе од 170 обуки кои ги има организирано како Академијата за судии и јавни обвинители, така други организации од областа на кривично правната материја, како и сите обуки за новиот ЗКП.

Судија Кирил Јовановски

Судија Кирил Јовановски

Име и презиме:
Кирил Јовановски
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Судија Љупчо Савевски

Судија Љупчо Савевски

Име и презиме:
Љупчо Савевски
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Судија Орхан Асим

Судија Орхан Асим

Име и презиме:
Орхан Асим
Година на избор:
1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска област, извршни, трговски и работни спорови

Образование:

Роден сум во Битола на 18.02.1960 год.

Основно училиште завршив на турски јазик во ОУ „Никола Тесла“ Битола.

Средно образование завршив во Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола.

Правен факултет завршив во Битола во 1983 година.

Работно искуство:

Во 1984 започнав да волонтира во Основен суд Битола.

Приправник во Основен суд Битола 01.04.1986 - 31.12.1990

Стручен соработник во Основен суд Битола 01.01.1991 година до 26.06.1996 година.

Судија во Основен суд Битола од 27.06.1996 до денес.

Како судија сум постапувал во извршни, граѓански, трговски и работни спорови.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести