За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија КИРЧЕ ДОНЕВ

Име и презиме:
КИРЧЕ ДОНЕВ
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Роден 06.10.1959 год. во Штип. Основно образование има завршено во с. Чешиново - Кочани, средно образование во Штип, дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1986 год. На 05.10.1992 год. положил правосуден испит.

Работно искуство:

За првпат бил вработен во Основниот суд на здружениот труд во Штип како судски приправник, од 01.01.1990 год. се вработува во Окружен суд Штип како судски приправник. Од 05.10.1992 год. па се до 30.06.1996 год. работи како стручен соработник во Окружен суд Штип. Продолжува да работи како стручен соработник и во Апелационен суд Штип од 01.07.1996 год. до 01.09. истата година. Од 01.09.1996 год. до 25.03.1998 год. работи како секретар на Апелационен суд Штип.
На 25.03.1998 год. избран е за судија во Основен суд Штип и таа функција ја врши до 14.01.2010 год. кога е избран за судија во Апелационен суд Штип.

На 07.07.2022 год. е избран за В, Д. Претседател на Апелационен суд Штип.

Судиите

Судија СЛАВЧО ТАСЕВ

Судија СЛАВЧО ТАСЕВ

Име и презиме:
СЛАВЧО ТАСЕВ
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Роден на ден 05.06.1959 година во с. Груинци, Босилеград, Република Србија. Основно и средно образование завршил во Босилеград. Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Медодиј“ во Скопје на ден 23.11.1983 година, а на ден 18.06.1986 година положил правосуден испит во Скопје. 

Работно искуство:

Од 01.01.1984 година до 01.09.1984 година работел како адвокатски приправник кај адвокатот Душан Милоевиќ во Скопје. Од 01.11.1984 година до 10.03.1995 година работел како стручен соработник во Окружен суд Штип. Од 10.03.1995 година до 28.06.1996 година работел како адвокат во Штип. На ден 29.06.1996 година е избран за судија во Основен суд Штип, каде работел како судија на тој суд се до 19.11.2009 година, кога е избран за судија на Апелационен суд Штип.

Објавени трудови и активности:

 

Судија ВАСКА ПЕТРОВА

Судија ВАСКА ПЕТРОВА

Име и презиме:
ВАСКА ПЕТРОВА
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Родена 21.12.1959 год. во Виница.
Средно образование - гимназија завршува во родното место, по што се запишува на Природно математичкиот факултет - група биологија, а потоа и на Правниот факултет - правосудна насока при универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје, на кој дипломира во 1987 год.
Правосудниот испит го положила во 1991 год.

Работно искуство:

Од 1984 до 1988 работи во сопствена приватна фирма. Во 1989 се вработува како приправник во Општинскиот суд за прекршоци во Виница, а од 1991 год. како стручен соработник во истиот суд. Од 1996 до 1997 год работи како стручен соработник во Основен суд Виница, а во 1997 год. е избрана за судија во Основен суд Виница. Во декември 2001 год. е избрана за Претседател во Основен суд Виница и повторно  избрана на истата функција во февруари 2006 год., која ја извршува се до 22.02.2010 год. Како судија и Претседател на суд има работено на предмети од сите области, но претежно и во најголем дел на предмети од граѓанската област. По завршувањето на претседателската функција продолжува да работи како судија во истиот суд.
Избрана е за судија во Апелационен суд Штип на 10.06.2010. 

На 13.07.2016 година е избрана за претседател на Основен суд Виница. Судиското место во Апелационен суд Штип е во мирување  се до престанокот на функцијата претседател на Основен суд Виница.

Судија МИРЈАНКА ГОЦЕВСКА СТЕФАНОВСКА

Судија МИРЈАНКА ГОЦЕВСКА СТЕФАНОВСКА

Име и презиме:
МИРЈАНКА ГОЦЕВСКА СТЕФАНОВСКА
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Родена 30.06.1961 год.во Штип. Во 1985 дипломира на Правен факултет - Правосудна насока при универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје. 

Работно искуство:

Од 1986 до 1987 год. работи како приправник во Окружниот суд во Штип, каде што продолжува како стручен соработник и секретар на судот до 1996 год. Во месец Јуни 1996 год. е избрана за судија во Основниот суд во Штип, каде што работи во кривична и граѓанска област. Во 2007 год. е избрана за судија во Управниот суд во Скопје, каде работи до 2010 год. Во месец Септемри 2010 год е избрана за судија во Апелациониот суд во Штип.

На 11.12.2012 година е избрана за член на Судски совет на Република Македонија.  Судиското место во Апелационен суд Штип е во мирување  се до престанокот на функцијата член на судскиот совет на Р. Македонија. 

Од 19.12.2018 продолжува со судиската функција во Апелационен суд Штип.

Судија ДАНКА РИСТОВА

Судија ДАНКА РИСТОВА

Име и презиме:
ДАНКА РИСТОВА
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Родена на 19.09.1965 год. во Кочани.
Основно и средно образование - општа гимназија завршила во Радовиш. Дипломирала на Правен факултет на Универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје во 1987 год.

Работно искуство:

Од 10.1989 година работи како приправник, а потоа и како стручен соработник во Јавното правобранителство во Радовиш. Избрана е за судија во Основниот суд во Радовиш во јули 1997 год., каде работи на кривична и прекршочна материја. Во ноември 2009 год. избрана е за Претседател на Основен суд Радовиш.
Во септември 2010 год. избрана е за судија во Апелациониот суд во Штип.

Објавени трудови и активности:

 

Судија СВЕТЛАНА ЈОВАНОВА

Судија СВЕТЛАНА ЈОВАНОВА

Име и презиме:
СВЕТЛАНА ЈОВАНОВА
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Родена е на 17.02.1964 година во Кочани.
Во 1987 година дипломира на Правниот факултет при Универзитетот Св. “Кирил и Методиј“ во Скопје.
Правосуден испит положува на 09.12.1992 година.

Работно искуство:

Од 01.12.1989 год. работи како приправник во Окружниот стопански суд во Штип. Од 09.12.1992 год. продолжува да работи како стручен соработник во Окружниот стопански суд во Штип до 30.06.1996 год.
Од 01.07.1996 год. до 10.07.2002 год. продолжува да работи како стручен соработник во Основниот суд во Штип.
На 11.07.2002 год. е избрана за судија во Основен суд Штип, каде работи на граѓанска материја.
На 30.03.2011 год. избрана е за судија во Апелационен суд Штип.

Објавени трудови и активности:

 

Судија СОФИЈА МАНЕВА

Судија СОФИЈА МАНЕВА

Име и презиме:
СОФИЈА МАНЕВА
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Родена на  15.09.1961 год. во Штип, каде завршува основно училиште и средно училиште гимназија.
Дипломира на Правниот факултет - Скопје при Универзитет „Кирил и Методиј“ на ден 03.07.1985 год. - правосудна насока. Правосудниот испит го положува на ден 28.04.1987 год.

Работно искуство:

Вработена е во Основен суд на здружен труд - Штип на ден 21.10.1985 год. како приправник.
Од 28.04.1987 год. работи како стручен соработник се до 31.12.1991 год.
Од 01.01.1992 год. преминува на работа во Општинскиот суд  - Штип како стручен соработник.
Избрана за судија во Основен суд - Штип на ден 27.06.1996 год.
Избрана за судија во Апелационен суд - Штип на ден 30.11.2011 год.

Објавени трудови и активности:

 

Судија ВЕСНА ДИМИТРИЕВСКА НАКОВА

Судија ВЕСНА ДИМИТРИЕВСКА НАКОВА

Име и презиме:
ВЕСНА ДИМИТРИЕВСКА НАКОВА
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Родена е на 21.02.1966 година во Штип. Основно и средно образование - гимназија завршува во Штип. Дипломира на правниот факултет во Битола на 22.11.1989 година. На 05.10.1995 година положила правосуден испит. Има завршено 2 степени англиски јазик.

Работно искуство:

Од 01.01.1990 година до 31.12.1992 година волонтира во Општински суд Штип. Од 16.01.1995 год. до 02.05.1995 год. работи како стручен соработник во Општински суд Штип. Од 03.05.1995 год. до 15.04.1998 год. работи како стручен соработник во Окружниот суд во Штип / Апелационен суд Штип. Од 16.04.1998 год. до 12.09.2010 год. работи како секретар на Апелационен суд Штип. Од 13.09.2010 год. до 01.12.2013 год. работи како судија во Основниот суд во Штип. На 02.12.2013 година е избрана за судија во Апелационен суд Штип. Работи како судија на предмети од кривична област. На 14.09.2016 год. е именувана за В. Д. Претседател на Апелационен суд Штип.  По завршувањето на функцијата В.Д. Претседател на 23.11.2017 продолжува да работи како судија во Апелационен суд Штип.

Судија ТОНИ ДЕЛЕВ

Судија ТОНИ ДЕЛЕВ

Име и презиме:
ТОНИ ДЕЛЕВ
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Роден на 17.06.1965 г. во Ново Село, Струмица, Р.Македонија. Основно и средно училиште – Гимназија завршува во Струмица. На Правниот Факултет во Битола дипломира на 20.05.1990 година. Правосуден испит положил во 1996 година.
Има посетувано  и учествувано на повеќе курсеви и проекти за едукација на судии  во странство, активно зборува Англиски јазик, со завршен VII степен.

Работно искуство:

Од 1992 до 1995 година работи во стопанска организација. Од 01.03.1998 година е вработен во Основен суд Струмица  како стручен соработник, за судија во Основен суд Струмица е избран на 07.02.2006 година и цело време работи на кривична материја.
На  05.09.2016 година е избран за судија на Апелационен суд Штип, работи во Кривичен оддел.
 

Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести