За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Судии

Претседател

CV на Претседател

Судија Бурим Сејдини

Име и презиме:
Бурим Сејдини
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:

Образование:

- 2004 година завршил Правен факултет,

- 2010 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2004 – 2005 година – Советник за нормативно - правни работи во општина Зајас,

- 2005 – 2007 година – Раководител на одделение за нормативно - правни, јавни и општи работи

- 2007 – 2013 година – Секретар на општина Зајас

- За судија во Управниот суд е избран во септември 2013 година 

- 2017 година избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судиите

Судија Заменик Претседател Димитрула Апостоловска

Судија Заменик Претседател Димитрула Апостоловска

Име и презиме:
Заменик Претседател Димитрула Апостоловска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1984 година,

- Правосуден испит - 1990 година,

- Стручен испит за застапници во постапката за заштита на индустриска сопственост - 2010 година 

Работно искуство:

- 1988 - 1990 година - приправник во Основно јавно обвинителство Скопје,

- 1990 - 1997 година - стручен соработник во Основно јавно обвинителство  Скопје,

- 1997 - 2011 година - јавен обвинител во  Основно јавно обвинителство  Скопје,

- 2008 - 2009 година - ментор во Академија за судии и јавни обвиниѕели во Скопје,

- 2009 - година - едукатор во Академија за судии и јавни обвиниѕели во Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Весна Јовановска

Судија Весна Јовановска

Име и презиме:
Весна Јовановска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1991 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1994 - 1997 година - адвокат во сопствена адвокатска канцеларија во Битола,

- 1998 - 2002 година - пратеник во Собранието на Република Македонија во Скопје,

- 1998 - 2002 година - член на ЈП, управен одбор на Агенција за приватизација на РМ во Скопје,

- 2002 - 2006 година - Раководител на Правна служба во Дирекција на Електростопанство на Македонија во Скопје, 

- 2006 - 2011 година - Директор на Сектор за правни и општи работи во Дирекција на АД МЕПСО во Скопје,  

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Нада Иванова

Судија Нада Иванова

Име и презиме:
Нада Иванова
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1986 година,

 - Правосуден испит - 1992 година

Работно искуство:

- 1989 година - приправник во Окружниот Стопански суд Скопје,

- 1996 - 2002 година - стручен соработник во Основниот суд Скопје II Скопје,

- 2002 година - судски советнук во Апелациониот суд Скопје година како судски советник,

- За судија во Управниот суд е избрана во октомври 2007 година

Судија Мустафа Шахини

Судија Мустафа Шахини

Име и презиме:
Мустафа Шахини
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршил 1981 година,

- Правосуден испит - 1994 година,

 
 

Работно искуство:

- 1995 - 2007 година - адвокат,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Драгослав Радичевски

Судија Драгослав Радичевски

Име и презиме:
Драгослав Радичевски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршил 1987 година,

- Правосуден испит - 1991 година

Работно искуство:

- 1989 - 1992 година - приправник во Основниот суд Скопје 2 - Скопје,

- 1992 - 1996 година - стручен соработник во Основен суд Скопје 2 - Скопје,

- 1996 - 2000 година - стручен соработник во Републичко правобранителство на Република Македонија,

- 2000 - 2007 година - државен советник во Врховниот суд,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Газменд Фејзуљи

Судија Газменд Фејзуљи

Име и презиме:
Газменд Фејзуљи
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- правен факултет завршил 1997 година,

- правосуден испит положил 2000 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - судски приправник во Основен суд Тетово,

- 2001 - 2005 година - стручен соработник во Основен суд Тетово,

- 2005 - 2007 година - соработник во Основен суд Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Снежана Трповска

Судија Снежана Трповска

Име и презиме:
Снежана Трповска
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1987 година,

- Правосуден испит - 1991 година,

- Завршени магистарски студии на Правен факултет во Штип 2013 година

Работно искуство:

- 1987 година - секретар во „8-ми Ноември“ - Неготино,

- 1990 година - Окружен суд Скопје,

- 1991 - 1996 година - стручен соработник во Окружен суд,

- 1996 - 2000 година - стручен соработник во Апелациониот суд Скопје,

- 2000 година - судија во Основен суд Скопје II Скопје,

- За судија во Управниот суд е избрана во март 2008 година

Судија Лулзим Салиу

Судија Лулзим Салиу

Име и презиме:
Лулзим Салиу
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршил во Приштина 1991 година,

- Правосуден испит - 2003 година

Работно искуство:

- 1992 - 2008 година - МВР на РМ - СВР - Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во август 2008 година

Судија Исмета Амет

Судија Исмета Амет

Име и презиме:
Исмета Амет
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- 1987 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - адвокатски приправник,

- 1992 - 1998 година - приватен сектор,

- 2001 - 2005 година - адвокат,

- 2005 - 2009 година - стручен соработник во ВСРМ,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година.

Судија Марта Телегрвчиска

Судија Марта Телегрвчиска

Име и презиме:
Марта Телегрвчиска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- 1991 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит,

Работно искуство:

- 1987 година - во Музичко информативен центар во Скопје,

- 1992 - 1998 година - референт во сектор за катастар на недвижности во Скопје,

- 1999 - 2009 година - државен Советник во Агенција за катастар на недвижности - Скопје,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Новости  | 22.9.2017
  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Драгослав Радичевски - претседател на советот, Лулзим Салиу и Габријела Михајловска - членови на советот, со записничар Љубица Стојковска Перковска - виш соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Алијанса на Албанците на Република Македонија, изјавена преку овластениот претставник Алил Фетаи, против Решението на Државна изборна комисија, бр.11-2014/2 од 21.09.2017 година, за избор на листа на кандидати за избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник, на седницата на советот одржана на ден 22.09.2017 година [повеќе]
 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Новости  | 20.9.2017
  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Нада Иванова како претседател на советот, Мустафа Шахини и Весна Јовановска – членови на советот, со записничарот Емилија Џоневска – судски советник, решавајќи по тужбата на тужителот Оливер Андонов од Скопје, за поништување на Одлуката на Државната комисија за спречување на корупција Бр.12-5722/3 од 05.09.2017 година, по основ на оценка за непочитување на одредбата од член 8-а од Изборниот законик, советот на нејавната седница одржана на 20.09.2017 година [повеќе]
 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Новости  | 19.9.2017
  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Рамије Абдурахими Цара - претседател на советот, Марта Телегравчиска и Исмета Амет - членови на советот, со записничар Добрила Бришковска Арсова - виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Народно движење за Македонија, Скопје, поднесена преку овластено лице Влатко Дамјаноски од Скопје, за Листа на кандидати за избор на членови на Совет на Општина Македонска Каменица за Локални избори 2017 година, изјавена против решението на тужениот орган - Општинската изборна комисија Македонска Каменица бр.10-39/4 од 17.09.2017 година, на нејавна седница одржана на ден 19.09.2017 година [повеќе]

Сите вести