За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Судии

Претседател

CV на Претседател

Судија Бурим Сејдини

Име и презиме:
Бурим Сејдини
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:

Образование:

- 2004 година завршил Правен факултет,

- 2010 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2004 – 2005 година – Советник за нормативно - правни работи во општина Зајас,

- 2005 – 2007 година – Раководител на одделение за нормативно - правни, јавни и општи работи

- 2007 – 2013 година – Секретар на општина Зајас

- За судија во Управниот суд е избран во септември 2013 година 

- 2017 година избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судиите

Судија Ељмедине Асани

Судија Ељмедине Асани

Име и презиме:
Ељмедине Асани
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Судија Заменик Претседател Весна Јовановска

Судија Заменик Претседател Весна Јовановска

Име и презиме:
Заменик Претседател Весна Јовановска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1991 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1994 - 1997 година - адвокат во сопствена адвокатска канцеларија во Битола,

- 1998 - 2002 година - пратеник во Собранието на Република Македонија во Скопје,

- 1998 - 2002 година - член на ЈП, управен одбор на Агенција за приватизација на РМ во Скопје,

- 2002 - 2006 година - Раководител на Правна служба во Дирекција на Електростопанство на Македонија во Скопје, 

- 2006 - 2011 година - Директор на Сектор за правни и општи работи во Дирекција на АД МЕПСО во Скопје,  

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Нада Иванова

Судија Нада Иванова

Име и презиме:
Нада Иванова
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1986 година,

 - Правосуден испит - 1992 година

Работно искуство:

- 1989 година - приправник во Окружниот Стопански суд Скопје,

- 1996 - 2002 година - стручен соработник во Основниот суд Скопје II Скопје,

- 2002 година - судски советнук во Апелациониот суд Скопје година како судски советник,

- За судија во Управниот суд е избрана во октомври 2007 година

Судија Мустафа Шахини

Судија Мустафа Шахини

Име и презиме:
Мустафа Шахини
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршил 1981 година,

- Правосуден испит - 1994 година,

 
 

Работно искуство:

- 1995 - 2007 година - адвокат,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Драгослав Радичевски

Судија Драгослав Радичевски

Име и презиме:
Драгослав Радичевски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршил 1987 година,

- Правосуден испит - 1991 година

Работно искуство:

- 1989 - 1992 година - приправник во Основниот суд Скопје 2 - Скопје,

- 1992 - 1996 година - стручен соработник во Основен суд Скопје 2 - Скопје,

- 1996 - 2000 година - стручен соработник во Републичко правобранителство на Република Македонија,

- 2000 - 2007 година - државен советник во Врховниот суд,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Газменд Фејзуљи

Судија Газменд Фејзуљи

Име и презиме:
Газменд Фејзуљи
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- правен факултет завршил 1997 година,

- правосуден испит положил 2000 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - судски приправник во Основен суд Тетово,

- 2001 - 2005 година - стручен соработник во Основен суд Тетово,

- 2005 - 2007 година - соработник во Основен суд Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Снежана Трповска

Судија Снежана Трповска

Име и презиме:
Снежана Трповска
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1987 година,

- Правосуден испит - 1991 година,

- Завршени магистарски студии на Правен факултет во Штип 2013 година

Работно искуство:

- 1987 година - секретар во „8-ми Ноември“ - Неготино,

- 1990 година - Окружен суд Скопје,

- 1991 - 1996 година - стручен соработник во Окружен суд,

- 1996 - 2000 година - стручен соработник во Апелациониот суд Скопје,

- 2000 година - судија во Основен суд Скопје II Скопје,

- За судија во Управниот суд е избрана во март 2008 година

Судија Лулзим Салиу

Судија Лулзим Салиу

Име и презиме:
Лулзим Салиу
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршил во Приштина 1991 година,

- Правосуден испит - 2003 година

Работно искуство:

- 1992 - 2008 година - МВР на РМ - СВР - Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во август 2008 година

Судија Исмета Амет

Судија Исмета Амет

Име и презиме:
Исмета Амет
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- 1987 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - адвокатски приправник,

- 1992 - 1998 година - приватен сектор,

- 2001 - 2005 година - адвокат,

- 2005 - 2009 година - стручен соработник во ВСРМ,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година.

Судија Марта Телегрвчиска

Судија Марта Телегрвчиска

Име и презиме:
Марта Телегрвчиска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- 1991 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит,

Работно искуство:

- 1987 година - во Музичко информативен центар во Скопје,

- 1992 - 1998 година - референт во сектор за катастар на недвижности во Скопје,

- 1999 - 2009 година - државен Советник во Агенција за катастар на недвижности - Скопје,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести