За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Судии

Претседател

CV на Претседател

Судија Бурим Сејдини

Име и презиме:
Бурим Сејдини
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- 2004 година завршил Правен факултет,

- 2010 година положил правосуден испит

- 2019 година Магистар по правни науки од областа на кривичното право

Работно искуство:

- 2004 – 2005 година – Советник за нормативно - правни работи во општина Зајас,

- 2005 – 2007 година – Раководител на одделение за нормативно - правни, јавни и општи работи

- 2007 – 2013 година – Секретар на општина Зајас

- За судија во Управниот суд е избран во септември 2013 година 

- 03.07.2017 година избран за Претседател на Управен суд Скопје

-2018 година Член на работна група за изготвување на Закон за Управните спорови

 

Националност: албанец

Објавени трудови и активности:

Бр.

Тема

Организирано од

Датум на одржување

Место на одржување

1

Работна сесија 1 на Работната група III од Националната конвенција за Европска унија – Правосудство и основни права:

Независно и непристрасно судство: системски и морални дилеми

Европско движење Република Македонија

во соработка со USAID
01.03.2018 година

Собрание на РМ

Сала „Борис Трајковски“

             Скопје

2

Свечена Академија по

повод 31 Март – Ден на правосудството
Врховен суд на Република Македонија 30.03.2018 година

Врховен суд на Република Македонија

Свечена сала - Скопје
3 Зајакнување на квалитетот на правдата во светло на правосудната реформа Здружение на судиите на Република Македонија со поддршка на Мисијата на ОБСЕ 04 и 05.04.2018 година

Хотел Александар Палас    

Скопје
4 Судовите и односите со јавноста – Комуникација со медиумите во функција на остварување на начелото на јавност и транспарентност

Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев
20.04.2018 година

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

           Скопје
5

(Студиско патување Проект)

Подобрување на квалитетот на правдата во Република Македонија

Центар за правни истражувања и анализи 23-26.04.2018 година Загреб, Република Хрватска
6 Закон за општа управна постапка

Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев

Предавач Професор Д-р. Борче Давитковски
07.05.2018 година

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

           Скопје
7 Прослава по повод 150 години постоење на Советот на државата и активности од областа на управното судство

Совет на државата при

Министерство за надворешни работи на Република Турција
10-12.05.2018 година Анкара, Република Турција
8 Обука на судиите за имплементација и спроведување на даночното законодавство во Албанија, Македонија и Косово

Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев со поддршка од Владата на Луксембург
14-16.05.2018 година Струга, Република Македонија
9 Свечено одбележување 20 години Народен правобранител во РМ Народен правобранител во Република Македонија 30.05.2018 година Собрание на Република Mакедонија
10

(Б)ИТНИ РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО

Анализа за спроведување на Итните реформски приоритети во правосудството во РМ

Институт за човекови права,

Македонско здружение на млади правници и

Институт за европска политика
06.06.2018 година Хотел Арка - Скопје
11

Тркалезна маса:

Презентација на активностите на комисијата за ефикасноста на правдата-(СЕРЕЈ)

Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев
06.07.2018 година

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев        

12 Проект Унапредување на ефикасноста и ефективноста на управно судскиот систем во Македонија – Презентација на функционална и компаративна анализа за управното судство

Министерство за правда

Поддржано од Британска амбасада
01-03.10.2018 година

Хотел Принцес

Гевгелија
13 79-та Средба на правниците - Обраќања на Претседателот на Управен суд Бурим Сејдини Здружение на правниците на Република Македонија 18-20.10.2018 Метропол езерски комплекс Охрид
14 Проект Унапредување на ефикасноста и ефективноста на управно судскиот систем во Македонија – Презентација на функционална и компаративна анализа за управното судство

Министерство за правда

Поддржано од Британска амбасада
25-26.10.2018 година

Хотел Принцес

Гевгелија

 

15 Научна трибина по повод 10-ти декември, Денот на усвојување на Декларацијата за човекови права од страна на Генералното собрание на Обединетите нации - Тема Ефикасноста на управно судската заштита на човековите права Универзитет во Тетово 10.12.2018 Универзитет во Тетово
16 Проект Унапредување на ефикасноста и ефективноста на управно судскиот систем во Македонија – Презентација на функционална и компаративна анализа за управното судство

Министерство за правда

Поддржано од Британска амбасада
23-25.12.2018 година

Хотел Сириус

Струмица

 

Судиите

Судија Александар Чичаковски

Судија Александар Чичаковски

Име и презиме:
Александар Чичаковски
Година на избор:
2019
Област на која работи судијата:
Денационализација, урбанизам, градежништво и други права

Судија Ана Герасимовска

Судија Ана Герасимовска

Име и презиме:
Ана Герасимовска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 2000 година,

- Правосуден испит - 2002 година,

Работно искуство:

 - 2000 - 2002 година - приправник во ОЈО Скопје,

 - 2002 - 2004 година - Приправник во Основен Суд Скопје 1,

 - 2004 - 2007 година - Стручен соработник во Апелационен Суд Скопје,

 - 2007 - 2008 година - Академија за обука на судии и обвинители од I генерација,

 - 2007 - 2011 година - Виш стручен соработник  во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Анета Џигерова

Судија Анета Џигерова

Име и презиме:
Анета Џигерова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1996 година,

- Правосуден испит - 2004 година,

- Магистрирала на Универзитет  "Гоце Делчев"-Штип, Правен факултет - 2016 година и се стекнала со научен назив - Магистар на правни науки - Јавна администрација

Работно искуство:

 - 2002 - 2004 година - судски приправник во Основен суд Скопје 2,

 - 2007 - 2008 година - програм координатор во Здружението на правници на РМ,

 - 2008 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Управен суд Скопје,

 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Виш управен суд, 

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Име и презиме:
Билјана Никодиновска Петровска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1997 година,

- Правосуден испит - 1999 година,

Работно искуство:

- 1996 - 2011 година - стручен соработник во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Благородна Аранѓелова

Судија Благородна Аранѓелова

Име и презиме:
Благородна Аранѓелова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1990 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1990 - 1994 година - професор по правни предмети во Гиназија во Кавадарци,

- 1997 - јули 2011 година -Виш стручен соработник во Основен суд Кавадарци,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Валентина Конеска

Судија Валентина Конеска

Име и презиме:
Валентина Конеска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1989 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1991 - 1994 година - приправник во Окружен суд Скопје,

- 1994 - 1996 година - стручен соработник во Окружен суд Скопје,

- 1997 - 2004 година - стручен соработник во Врховен суд Скопје,

- 2004 - 2009 година - Раководител на стручно правен сектор во Врховен суд Скопје,

- 2009 - 2011 година - државен советник во Судски совет Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година.

 

Националност: македонка

Судија Весна Јовановска

Судија Весна Јовановска

Име и презиме:
Весна Јовановска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Денационализација, урбанизам, градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1991 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1994 - 1997 година - адвокат во сопствена адвокатска канцеларија во Битола,

- 1998 - 2002 година - пратеник во Собранието на Република Македонија во Скопје,

- 1998 - 2002 година - член на ЈП, управен одбор на Агенција за приватизација на РМ во Скопје,

- 2002 - 2006 година - Раководител на Правна служба во Дирекција на Електростопанство на Македонија во Скопје, 

- 2006 - 2011 година - Директор на Сектор за правни и општи работи во Дирекција на АД МЕПСО во Скопје,  

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Виолета Богојеска

Судија Виолета Богојеска

Име и презиме:
Виолета Богојеска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Судија Габријела Михајловска

Судија Габријела Михајловска

Име и презиме:
Габријела Михајловска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Денационализација, урбанизам, градежништво и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1993 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1993 - 1998 година - Волонтер во Окружен Суд Скопје,

- 1998 - 2008 година - Советник во Апелационен Суд Скопје,

- 2008 - 2011 година - Државен советник во Судски Совет на РМ,

- За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

 

Националност: македонка

Судија Газменд Фејзуљи

Судија Газменд Фејзуљи

Име и презиме:
Газменд Фејзуљи
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- правен факултет завршил 1997 година,

- правосуден испит положил 2000 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - судски приправник во Основен суд Тетово,

- 2001 - 2005 година - стручен соработник во Основен суд Тетово,

- 2005 - 2007 година - соработник во Основен суд Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

 

Националност: албанец

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести