За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Судии

Претседател

CV на Претседател

Судија Бурим Сејдини

Име и презиме:
Бурим Сејдини
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:

Образование:

- 2004 година завршил Правен факултет,

- 2010 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2004 – 2005 година – Советник за нормативно - правни работи во општина Зајас,

- 2005 – 2007 година – Раководител на одделение за нормативно - правни, јавни и општи работи

- 2007 – 2013 година – Секретар на општина Зајас

- За судија во Управниот суд е избран во септември 2013 година 

- 2017 година избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судиите

Судија Ана Герасимовска

Судија Ана Герасимовска

Име и презиме:
Ана Герасимовска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 2000 година,

- Правосуден испит - 2002 година,

Работно искуство:

 - 2000 - 2002 година - приправник во ОЈО Скопје,

 - 2002 - 2004 година - Приправник во Основен Суд Скопје 1,

 - 2004 - 2007 година - Стручен соработник во Апелационен Суд Скопје,

 - 2007 - 2008 година - Академија за обука на судии и обвинители од I генерација,

 - 2007 - 2011 година - Виш стручен соработник  во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Анета Џигерова

Судија Анета Џигерова

Име и презиме:
Анета Џигерова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1996 година,

- Правосуден испит - 2004 година,

- Магистрирала на Универзитет  "Гоце Делчев"-Штип, Правен факултет - 2016 година и се стекнала со научен назив - Магистар на правни науки - Јавна администрација

Работно искуство:

 - 2002 - 2004 година - судски приправник во Основен суд Скопје 2,

 - 2007 - 2008 година - програм координатор во Здружението на правници на РМ,

 - 2008 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Управен суд Скопје,

 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Виш управен суд, 

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Име и презиме:
Билјана Никодиновска Петровска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1997 година,

- Правосуден испит - 1999 година,

Работно искуство:

- 1996 - 2011 година - стручен соработник во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Благородна Аранѓелова

Судија Благородна Аранѓелова

Име и презиме:
Благородна Аранѓелова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1990 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1990 - 1994 година - професор по правни предмети во Гиназија во Кавадарци,

- 1997 - јули 2011 година -Виш стручен соработник во Основен суд Кавадарци,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Валентина Конеска

Судија Валентина Конеска

Име и презиме:
Валентина Конеска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1989 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1991 - 1994 година - приправник во Окружен суд Скопје,

- 1994 - 1996 година - стручен соработник во Окружен суд Скопје,

- 1997 - 2004 година - стручен соработник во Врховен суд Скопје,

- 2004 - 2009 година - Раководител на стручно правен сектор во Врховен суд Скопје,

- 2009 - 2011 година - државен советник во Судски совет Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година.

 

Судија Габријела Михајловска

Судија Габријела Михајловска

Име и презиме:
Габријела Михајловска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1993 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1993 - 1998 година - Волонтер во Окружен Суд Скопје,

- 1998 - 2008 година - Советник во Апелационен Суд Скопје,

- 2008 - 2011 година - Државен советник во Судски Совет на РМ,

- За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Газменд Фејзуљи

Судија Газменд Фејзуљи

Име и презиме:
Газменд Фејзуљи
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- правен факултет завршил 1997 година,

- правосуден испит положил 2000 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - судски приправник во Основен суд Тетово,

- 2001 - 2005 година - стручен соработник во Основен суд Тетово,

- 2005 - 2007 година - соработник во Основен суд Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Ѓоко Живковски

Судија Ѓоко Живковски

Име и презиме:
Ѓоко Живковски
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- 2003 година завршил Правен факултет,

- 2005 година завршил последипломски студии на Правниот факултет од Амстердам при Универзитетот од Амстердам,

 - 2006 година магистрира на Правниот факултет од Амстердам при Универзитетот од Амстердам на  Европско деловно правно,

 - 2011 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2002 – 2004 година – Советник за правни работи во Фонд за земјоделство на Република Македонија,

- 2004 – 2008 година – Советник во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ,

- 2008 – 2009 година – Раководител на одделение за правни работи во Агенција за финансиска поддршка во  земјоделството и руралниот развој,

- 2009 – 2012 година – Раководител на сектор за општи и правни работи во Агенција за финансиска  поддршка во земјоделството и руралниот развој,

- За судија во Управниот суд е избран во декември 2012

Судија Гордана Илиевска

Судија Гордана Илиевска

Име и презиме:
Гордана Илиевска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 2001година,

- Правосуден испит  2009 година

Работно искуство:

- 2002- 2004 година - приправник во Казнено - поправен дом Идризово,

- 2004- 2008 година - дипломиран правник  во Казнено - поправна установа Затвор - Скопје,

- 2008- 2011 година - Раководител на Сектор за извршно, управно работење и и стопанска единица  во Казнено - поправна установа Затвор - Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Даниела Антовска

Судија Даниела Антовска

Име и презиме:
Даниела Антовска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1995 година,

 

- Правосуден испит - 1998 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - правник во приватен сектор,

 - 2005 - 2009 година - судки соработник во Основен суд Скопје 1,

 - 2004 - 2005 година - Адвокат,

  - 2009 - 2011 година - виш судки советник за решавање управни спорови во Управен суд,

 - август 2011 -  ноември 2011 година - виш судски советник во Виш управен суд, 

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Новости  | 12.3.2018
  Управниот суд на ден 14.03.2018 година, со почеток во 11.00 часот во Судница бр. 1 ќе се одржи јавна седница по поднесената тужба од тужителот Петар Карајанов, заведена под У-5.бр.1875/2017 [повеќе]
 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Новости  | 25.1.2018
  На ден 25.01.2018 година со почеток во 12.00 часот во просторија број 18 ќе се одржи јавна седница по тужба У-2.бр.58/17 [повеќе]
 • СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Новости  | 04.11.2017
  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.11.2017 година, во Управниот суд се одржаа 10 (десет) јавни седници по тужби на подносителите на кандидатски листи за Локалните избори 2017 година, додека јавните седници за преостанатите 6 (шест) тужби [повеќе]

Сите вести