За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Судии

Претседател

CV на Претседател

Судија Бурим Сејдини

Име и презиме:
Бурим Сејдини
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:

Образование:

- 2004 година завршил Правен факултет,

- 2010 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2004 – 2005 година – Советник за нормативно - правни работи во општина Зајас,

- 2005 – 2007 година – Раководител на одделение за нормативно - правни, јавни и општи работи

- 2007 – 2013 година – Секретар на општина Зајас

- За судија во Управниот суд е избран во септември 2013 година 

- 2017 година избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судиите

Судија Ана Герасимовска

Судија Ана Герасимовска

Име и презиме:
Ана Герасимовска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 2000 година,

- Правосуден испит - 2002 година,

Работно искуство:

 - 2000 - 2002 година - приправник во ОЈО Скопје,

 - 2002 - 2004 година - Приправник во Основен Суд Скопје 1,

 - 2004 - 2007 година - Стручен соработник во Апелационен Суд Скопје,

 - 2007 - 2008 година - Академија за обука на судии и обвинители од I генерација,

 - 2007 - 2011 година - Виш стручен соработник  во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Анета Џигерова

Судија Анета Џигерова

Име и презиме:
Анета Џигерова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1996 година,

- Правосуден испит - 2004 година,

- Магистрирала на Универзитет  "Гоце Делчев"-Штип, Правен факултет - 2016 година и се стекнала со научен назив - Магистар на правни науки - Јавна администрација

Работно искуство:

 - 2002 - 2004 година - судски приправник во Основен суд Скопје 2,

 - 2007 - 2008 година - програм координатор во Здружението на правници на РМ,

 - 2008 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Управен суд Скопје,

 - 2011 година - соработник за постапување по претставки и предлози во Виш управен суд, 

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Судија Билјана Никодиновска Петровска

Име и презиме:
Билјана Никодиновска Петровска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1997 година,

- Правосуден испит - 1999 година,

Работно искуство:

- 1996 - 2011 година - стручен соработник во Основен Суд Скопје 1,

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Благородна Аранѓелова

Судија Благородна Аранѓелова

Име и презиме:
Благородна Аранѓелова
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Имотно - правна област и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1990 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1990 - 1994 година - професор по правни предмети во Гиназија во Кавадарци,

- 1997 - јули 2011 година -Виш стручен соработник во Основен суд Кавадарци,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Валентина Конеска

Судија Валентина Конеска

Име и презиме:
Валентина Конеска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1989 година,

- Правосуден испит - 1993 година

Работно искуство:

- 1991 - 1994 година - приправник во Окружен суд Скопје,

- 1994 - 1996 година - стручен соработник во Окружен суд Скопје,

- 1997 - 2004 година - стручен соработник во Врховен суд Скопје,

- 2004 - 2009 година - Раководител на стручно правен сектор во Врховен суд Скопје,

- 2009 - 2011 година - државен советник во Судски совет Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година.

 

Судија Габријела Михајловска

Судија Габријела Михајловска

Име и презиме:
Габријела Михајловска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1993 година,

- Правосуден испит - 1996 година

Работно искуство:

- 1993 - 1998 година - Волонтер во Окружен Суд Скопје,

- 1998 - 2008 година - Советник во Апелационен Суд Скопје,

- 2008 - 2011 година - Државен советник во Судски Совет на РМ,

- За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Судија Газменд Фејзуљи

Судија Газменд Фејзуљи

Име и презиме:
Газменд Фејзуљи
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Урбанизам , градежништво и други права

Образование:

- правен факултет завршил 1997 година,

- правосуден испит положил 2000 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - судски приправник во Основен суд Тетово,

- 2001 - 2005 година - стручен соработник во Основен суд Тетово,

- 2005 - 2007 година - соработник во Основен суд Тетово,

- За судија во Управниот суд е избран во октомври 2007 година

Судија Ѓоко Живковски

Судија Ѓоко Живковски

Име и презиме:
Ѓоко Живковски
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Денационализација и други права

Образование:

- 2003 година завршил Правен факултет,

- 2005 година завршил последипломски студии на Правниот факултет од Амстердам при Универзитетот од Амстердам,

 - 2006 година магистрира на Правниот факултет од Амстердам при Универзитетот од Амстердам на  Европско деловно правно,

 - 2011 година положил правосуден испит

Работно искуство:

- 2002 – 2004 година – Советник за правни работи во Фонд за земјоделство на Република Македонија,

- 2004 – 2008 година – Советник во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ,

- 2008 – 2009 година – Раководител на одделение за правни работи во Агенција за финансиска поддршка во  земјоделството и руралниот развој,

- 2009 – 2012 година – Раководител на сектор за општи и правни работи во Агенција за финансиска  поддршка во земјоделството и руралниот развој,

- За судија во Управниот суд е избран во декември 2012

Судија Гордана Илиевска

Судија Гордана Илиевска

Име и презиме:
Гордана Илиевска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Царини и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 2001година,

- Правосуден испит  2009 година

Работно искуство:

- 2002- 2004 година - приправник во Казнено - поправен дом Идризово,

- 2004- 2008 година - дипломиран правник  во Казнено - поправна установа Затвор - Скопје,

- 2008- 2011 година - Раководител на Сектор за извршно, управно работење и и стопанска единица  во Казнено - поправна установа Затвор - Скопје,

- За судија во Управен суд е избрана во јули 2011 година

Судија Даниела Антовска

Судија Даниела Антовска

Име и презиме:
Даниела Антовска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Јавни набавки и други права

Образование:

- Правен факултет завршила 1995 година,

 

- Правосуден испит - 1998 година

Работно искуство:

- 1999 - 2001 година - правник во приватен сектор,

 - 2005 - 2009 година - судки соработник во Основен суд Скопје 1,

 - 2004 - 2005 година - Адвокат,

  - 2009 - 2011 година - виш судки советник за решавање управни спорови во Управен суд,

 - август 2011 -  ноември 2011 година - виш судски советник во Виш управен суд, 

 - За судија во Управниот суд е избрана во ноември 2011 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести