За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија ВД Претседател Анита Данилова

Име и презиме:
ВД Претседател Анита Данилова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1984 година 
- Правосуден испит - 1987 година

Работно искуство:

- 1986 - 1987 година - приправник во Окружен стопански суд Скопје,
- 1987 - 1995 година - стручен соработник во Окружен стопански суд Скопје, 
- 1995 - 1996 година - стручен соработник во Народна банка на Република Македонија,
- 1996 - 2007 година - судија во Основен суд Скопје I Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

- 11.07.2019 - 05.11.2019 година - Вршител на должност Претседател на Виш управен суд

- од 09.11.2023 година - Вршител на должност Претседател на Виш управен суд

Судиите

Судија Виолета Илиевска

Судија Виолета Илиевска

Име и презиме:
Виолета Илиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1985 година
- Правосуден испит - 1988 година

Работно искуство:

- 1987 - 1993 година - дипломиран правник во фирма од стопанството во Охрид,
- 1993 - 1994 година - стручен соработник во адвокатска канцеларија во Охрид,
- 1994 - 2000 година - адвокат во Скопје,
- 2000 година - судија во Основниот суд Скопје I Скопје,
- 2007 година - судија во Основен суд Скопје II Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Емрије Зубери

Судија Емрије Зубери

Име и презиме:
Емрије Зубери
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2005 – Правен факултет, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2012 – Последипломски студии, Правен факултет, Насока: Граѓанско право, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2009 – Запишани последипломски студии, Медицински факултет, Скопје.

2013 – Запишани докторски студии, Правен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје.

2014 – Положен Правосуден испит.

2015 – Положен испит за Нотар

Работно искуство:

2006 –  2010 Помлад соработник во Одделението за запишување и надгледување на Анкетните листови и спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2010 – 2012 Виш соработник за надгледување на имплементирањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, Сектор за програми, аналитика, финасирање и администрација, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2012 – 2013 Раководител на Сектор за избирачки список и евиденција на избирачкото право, Државна изборна комисија.

2014 – Помошно тело во Државната изборна комисија.

2013 – 2016 – Раководител на Сектор во Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија

Судија Лидија Георгиевска

Судија Лидија Георгиевска

Име и презиме:
Лидија Георгиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1988 година
- Правосуден испит - 1995 година

 

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - приправник во адвокатска канцеларија,
- 1993 - 1998 година - новинар во ЈП Македонска радио - телевизија, Радио - Скопје, Внатрешно - политичка редакција, 
- 1998 - 2008 година - државен советник во институцијата Народен правобранител, 
- 2008- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Рина Исени

Судија Рина Исени

Име и презиме:
Рина Исени
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2003- 2007  Правен Факултет, Уставно-Управен смер

Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

Правосуден испит-2012 година

Нотарски испит-2013 година

Работно искуство:

Виш управен суд на Република Макеоднија-Судија, 2016 година

Народен правобранител-Соработник 2011-2016

Влада на Република Македонија-Секретаријат за спорведување на Рамковниот договор 2009-2010

Општина Тетово- Административен работник во Американско Катче Тетово, 2007-2009

Судија Светлана Костова

Судија Светлана Костова

Име и презиме:
Светлана Костова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1990 година – завршила Правен факултет
- 1995 година – положила правосуден испит 

Работно искуство:

- 1993 – 1994 година – приправник во Министерство за внатершни работи
- 1994 – 1995 година – самостоен референт за станбени работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1995 – 1998 година – главен референт за имотно – правни работи

- 1998 – 1998 година – раководител на отсек за имотно – правни работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1998 – 1999 година – главен инспектор за правен и деловен менаџмент во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
- 1999 – 2003 година – главен аналитичар за правни акти и дејствиа во ДБК
- 2003 – 2004 година – началник на одделение и шеф на кабинетот на директорот на УБК
- 2004 – 2005 година – државен советник во кабинетот на Министерот за внатрешни работи

2005 – 2005 година - советник во Управата за безбедност и контраразузнавање
- 2005 – 2011 година – началник на сектор за менаџмент и едукација во Управата за безбедност и контраразузнавање
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Заменик претседател Субхи Јакупи

Судија Заменик претседател Субхи Јакупи

Име и презиме:
Заменик претседател Субхи Јакупи
Година на избор:
2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Доктор на  правни нaуки.

 • Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј,, - Скопје, Правен факултет ,,Јустиниан Први,,- Скопје, Докторската дисертација со наслов:

Изборните нерегуларности на парламентарните избори 2006, 2008 и 2011 година во Република Македонија  Под менторство на Проф. д-р Рената Дескоска и стекнав право со научен степен доктор на правни науки.

Магистер на правни науки – Управен.

 -  Университет во Приштина – Правен факуклтет, Магистерскиот труд на тема:

Улогата и функцијата на управниот инспекторат во Република Македонија“ Под менторство на Проф. Д-р Хава Бујупи – Исмаили и стекнав право со научен степен магистер на правни науки – Управна насока.

 • Положен правосуден испит –Министерство за правда – Скопје, 2003 година;

Дипломиран правник

- Студиите ги завршив во Универзитет во Приштина – Правен факултет.

Средно и основно

 • Општа гимназија „Панче Поповски„ – Гостивар,
 • Основно во О.У.„Гоце Делчев„ – Гостивар.

Работно искуство:

 • По дипломирањето се ангажирав во Адвокатска канцеларија „Ѓуран Дема„ - Гостивар (1993-1995 година);
 • Раководител на администрација во Општина Гостивар (1995-2002 година);
 • Директор на управна инспекција – Скопје, Орган во состав на Министерство за правда – Скопје (2002-2004 година);
 • Заменик министер за правда (2004-2006 година);
 • Потпреседател на Државна изборна комисија (2006-2015);
 • Член на Државна изборна комисија (2016-2017);

Од 1998 – 2001 година, Претседател на Бордот на директори на проект од Британска амбасада на Република Македонија  “Know how found” – Фондација за подршка на мали и средни претпријатија „ЕСА„ – Гостивар.

Во 2003-2004 година ангажиран на  Програма CMPS-PACE Programe (Курс за јавна администрација за 610 идни државни службеници од етнички групи што не се мнозинство во РМ) Настава по предмети: Јавен менаџмен и  Право во Европска унија  финансирано од Европска Агенција за реконструкција.

Од 15.09.2009 до 2018 година, ангажиран како наставник/ассистент во Правен факултет при UT - Тетово и Интернационален Универзитет Струга во предметите:

 • Управно право
 • Уставно право
 • Еколошко право
 • Локална самоуправа
 • Историја на држава и право
 • Политичките парти и изборите

Објавени трудови и активности:

 • Висока административна обука ВАО – Организирано од Агенција за државни службеници со франциска амбасада во Скопје во позната Француска национална школа за администрација – ENA (Ecol national d,Administration) – во Париз (2004-2005 година).
 • Положба на судската власт во правната држава и организација на судовите во сојузна Република Германија - Германска фондација за меѓународна правна соработка, Ноември 2005, Берлин-Германија;
 • Сертификат за завршен Курс за Јавна администрација за ,,Менаџмент на локална јавна власт,, – Организирано од Здружение на Општините на Кралство Холандија, Скопје (април 1997 - март 1998 година);
 • ACEEEO Conference - European commission for democraty through law (Venice commission), European Conference of Electoral management bodies- ,,Fighting agains electoral fraud-Complaints and appeals procedures,, -Стразбург Франција, Септември  2007;
 • Јавна дискусија ,,Како до фер, слободни и демократски избори во Република Македонија,, организирано од FRIEDRICH EBER STIFTUNG, ПРОГРЕС и OLOF INTERNATIONAL CENTER, Ноември 2012, Скопје;
 • Financing of political parties and political campaigns in Lithuania, regulation, supervision, experience;  November 2013, Vilnius-Lithuania;
 • Трета меѓународна научна конференција на Правниот Факултет – Универзитет во Тетово, Тема:,,Предизвици на евиденцијата на избирачкиот список во Република Македонија,, - Тетово, Ноември 2016;
 • Уверение издадена за учество на Студиска програма на Парламентарните избори во Норвешка, 7-12 септември 2017 Осло, Норвешка;
 • Пета научна меѓународна конференција на Правниот факултет - Универзитет во Тетово и Правниот факултет ,,Јустиниан прима,, Универзитет ,,Кирил и Методиј,, Скопје, Тема: Почитувањење на базичните атрибути на правната држава во последната декада во Република Македонија, Тетово, Октомври 2018;

Издавање на книга под наслов: "Регулатива и изборните нерегуларности во Република Македонија" - 2017 година

Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести