За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија Исмета Амет

Име и презиме:
Исмета Амет
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1987 година - завршила Правен Факултет,

- 2000 година - положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - адвокатски приправник,

- 1992 - 1998 година - приватен сектор,

- 2001 - 2005 година - адвокат,

- 2005 - 2009 година - стручен соработник во ВСРМ,

- За судија на Управен суд во Скопје е избрана во мај 2009 година.

 - Претседател на Виш управен суд  Скопје од 06.11.2019 година

 

 

Националност: турчинка

Судиите

Судија Заменик Претседател Загорка Тноковска

Судија Заменик Претседател Загорка Тноковска

Име и презиме:
Заменик Претседател Загорка Тноковска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1982 година – завршила Правен факултет
- 2002 година – положила правосуден испит 

Работно искуство:

- 1985 – 1990 година – самостоен референт за правни работи и работни односи и застапник на суд за работни и стопански спорови во РО „Иднина“ - Битола
- 1992 – 1996 година – советник за миграции на населението во Секторот за демографија во Државен завод за статистика, Државен инструктор за попис, Раководител на проектот за избори – воспоставена ИТ технологија за евиденција на избирачите, Раководител на проектот за заштита на личните податоци
- 1997 – 1998 година – советник за правни работи во Министерство за правда
- 1998 – 2000 година – Раководител на одделението за избори, локална самоуправа, политички партии и здруженија на граѓани во Министерство за правда
- 2000 – 2002 година - помошник раководител на секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности во Министерство за правда
- 2002 – 2011 година - Раководител на секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности во Министерство за правда
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Анита Данилова

Судија Анита Данилова

Име и презиме:
Анита Данилова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1984 година 
- Правосуден испит - 1987 година

Работно искуство:

- 1986 - 1987 година - приправник во Окружен стопански суд Скопје,
- 1987 - 1995 година - стручен соработник во Окружен стопански суд Скопје, 
- 1995 - 1996 година - стручен соработник во Народна банка на Република Македонија,
- 1996 - 2007 година - судија во Основен суд Скопје I Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

- 11.07.2019 година - Вршител на должност Претседател на Виш управен суд

Судија Виолета Илиевска

Судија Виолета Илиевска

Име и презиме:
Виолета Илиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1985 година
- Правосуден испит - 1988 година

Работно искуство:

- 1987 - 1993 година - дипломиран правник во фирма од стопанството во Охрид,
- 1993 - 1994 година - стручен соработник во адвокатска канцеларија во Охрид,
- 1994 - 2000 година - адвокат во Скопје,
- 2000 година - судија во Основниот суд Скопје I Скопје,
- 2007 година - судија во Основен суд Скопје II Скопје,
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Владанка Панчурова-Сулејманова

Судија Владанка Панчурова-Сулејманова

Име и презиме:
Владанка Панчурова-Сулејманова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет
- Правосуден испит

Работно искуство:

- 1989 - 1991 година - Основниот суд на здружен труд - Скопје, 
- 1992 - 1996 година - стручен соработник во Окружен стопански суд, 
- 1996 - 2004 година - стручен соработник во Врховен суд на Република Македонија,
- 2004 - 2007 државен советник во Врховен суд на Република Македонија
- 2007- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Дијана Димитрова

Судија Дијана Димитрова

Име и презиме:
Дијана Димитрова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1983 година
- Правосуден испит - 1986 година

Работно искуство:

- 1984 - 1985 година - приправник волонтер во Окружниот суд Скопје, 
- 1985 - 1986 година - приправник во Окружниот суд Скопје, 
- 1986 - 1996 година - стручен соработник во Окружниот суд Скопје,
- 1996 - 2007 година - судија во Основниот суд Скопје I Скопје,
- 2007 година - судија во Основниот суд Скопје II Скопје,
- 2008- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Емрије Зубери

Судија Емрије Зубери

Име и презиме:
Емрије Зубери
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2005 – Правен факултет, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2012 – Последипломски студии, Правен факултет, Насока: Граѓанско право, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

2009 – Запишани последипломски студии, Медицински факултет, Скопје.

2013 – Запишани докторски студии, Правен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје.

2014 – Положен Правосуден испит.

2015 – Положен испит за Нотар

Работно искуство:

2006 –  2010 Помлад соработник во Одделението за запишување и надгледување на Анкетните листови и спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2010 – 2012 Виш соработник за надгледување на имплементирањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, Сектор за програми, аналитика, финасирање и администрација, Државна комисија за спречување на корупцијата.

2012 – 2013 Раководител на Сектор за избирачки список и евиденција на избирачкото право, Државна изборна комисија.

2014 – Помошно тело во Државната изборна комисија.

2013 – 2016 – Раководител на Сектор во Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија

Судија Лидија Георгиевска

Судија Лидија Георгиевска

Име и презиме:
Лидија Георгиевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- Правен факултет завршила 1988 година
- Правосуден испит - 1995 година

 

Работно искуство:

- 1990 - 1992 година - приправник во адвокатска канцеларија,
- 1993 - 1998 година - новинар во ЈП Македонска радио - телевизија, Радио - Скопје, Внатрешно - политичка редакција, 
- 1998 - 2008 година - државен советник во институцијата Народен правобранител, 
- 2008- 2011 година – судија на Управен суд 
- март 2011 година - избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Мирјана Василевска

Судија Мирјана Василевска

Име и презиме:
Мирјана Василевска
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1984 година – завршила Правен факултет
- 1987 година – положила правосуден испит

Работно искуство:

- 1986 – 1987 година – приправник во Основно јавно обвинителство Скопје
- 1987 – 1997 година – стручен соработник во Основно јавно обвинителство Скопје
- 1997 – 2011 година – Јавен Обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Судија Рина Исени

Судија Рина Исени

Име и презиме:
Рина Исени
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:

Образование:

2003- 2007  Правен Факултет, Уставно-Управен смер

Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

Правосуден испит-2012 година

Нотарски испит-2013 година

Работно искуство:

Виш управен суд на Република Макеоднија-Судија, 2016 година

Народен правобранител-Соработник 2011-2016

Влада на Република Македонија-Секретаријат за спорведување на Рамковниот договор 2009-2010

Општина Тетово- Административен работник во Американско Катче Тетово, 2007-2009

Судија Светлана Костова

Судија Светлана Костова

Име и презиме:
Светлана Костова
Година на избор:
Област на која работи судијата:

Образование:

- 1990 година – завршила Правен факултет
- 1995 година – положила правосуден испит 

Работно искуство:

- 1993 – 1994 година – приправник во Министерство за внатершни работи
- 1994 – 1995 година – самостоен референт за станбени работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1995 – 1998 година – главен референт за имотно – правни работи

- 1998 – 1998 година – раководител на отсек за имотно – правни работи во Управата за правни и кадровски работи
- 1998 – 1999 година – главен инспектор за правен и деловен менаџмент во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
- 1999 – 2003 година – главен аналитичар за правни акти и дејствиа во ДБК
- 2003 – 2004 година – началник на одделение и шеф на кабинетот на директорот на УБК
- 2004 – 2005 година – државен советник во кабинетот на Министерот за внатрешни работи

2005 – 2005 година - советник во Управата за безбедност и контраразузнавање
- 2005 – 2011 година – началник на сектор за менаџмент и едукација во Управата за безбедност и контраразузнавање
- март 2011 година – избрана за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести